תקיפה

מה העונש על תקיפה ?
עונש על תקיפה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

378. תקיפה - מהי
המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח - לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי-נוחות.


379. דין תקיפה סתם
התוקף שלא כדין את חברו, דינו - מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה.


380. תקיפה הגורמת חבלה ממשית
התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו - מאסר שלוש שנים.


381. תקיפות שונות
(א) העושה אחת מאלה דינו - מאסר שלוש שנים:
(1) תוקף חברו כדי לבצע פשע;
(2) תוקף חברו כדי לגנוב דבר;
(3) תוקף חברו כדי להתנגד למעצר או ללכידה כדין, שלו עצמו או של זולתו, בשל כל עבירה, או למנוע לכידה או מעצר כאמור;
(4) - (5) (בוטלו).
(ב) (בוטל).
(ג) העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) כאשר התקיפה היתה בצוותא של יותר
משני אנשים, דינו - מאסר חמש שנים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העונש על תקיפה

 2. תקיפת פקח

 3. תקיפת בת זוג

 4. התעללות גננת

 5. תקיפה בחניון

 6. תקיפה של אמסטף

 7. נזקי גוף - תקיפה

 8. עונש על תקיפת זקן

 9. פיצוי על מכות משוטרים

 10. התעללות בשב''חים

 11. תקיפה עם נונצ'קו

 12. תקיפה של עובד גז

 13. תקיפת עובד בחנות

 14. תקיפה בגלל ויכוח

 15. תקיפה בדרך לעבודה

 16. חובת הצלה - תקיפה

 17. עונש על תקיפת קטין

 18. עונש על תקיפת שוטר

 19. התעללות בילד חולה

 20. תקיפה של אב את בתו

 21. תקיפת שוטר - זיכוי

 22. תקיפה של קוף בישראל

 23. נכות ביטוח לאומי - תקיפה

 24. תקיפת פסק דין חלוט

 25. ערעור שוטר על תקיפה

 26. סכסוך נהגים - תקיפה

 27. עונש על פציעה של אדם

 28. תקיפה על ידי שניים

 29. תקיפת בן זוג - מעצר

 30. תקיפה עם מוט - מעצר

 31. עוולת התקיפה - פקודת הנזיקין

 32. זריקת אבנים על יהודים

 33. תביעה הדדית על תקיפה

 34. תקיפת חסרי ישע - מעצר

 35. תקיפת קטין על ידי אביו

 36. עונש על תקיפה ואיומים

 37. זיכוי מחמת הספק - תקיפה

 38. תקיפה של מלצר – תביעת פיצויים

 39. תקיפה מילולית – זכות פיצויים ?

 40. תקיפה הגורמת חבלה של ממש

 41. פיצויים למתלונן על תקיפה

 42. תקיפה בגלל קלטת פורנוגרפית

 43. תקיפה - מעצר עד תום ההליכים

 44. תקיפה לאחר כניסה לבית בעקבות סכסוך

 45. תקיפת אדם שלא שילם במועדון

 46. העונש על תקיפה עם בקבוק שבור

 47. תקיפה של נהג בכביש – תביעת פיצויים

 48. עונש על תקיפה בנסיבות מחמירות

 49. תקיפה בקונצרט של התזמורת הפילהרמונית

 50. תקיפת בת זוג מספר רב של פעמים

 51. ערעור על תקיפת שוטר בזמן מעצר

 52. תקיפת בת זוג וגרימת חבלה של ממש

 53. תביעה אזרחית על מכות במקום העבודה

 54. תביעה על תקיפה של שומר סניף ביטוח לאומי

 55. מעצר עד תום ההליכים - תקיפת בת זוג

 56. תקיפה ע"י שוטר קצין משטרה – תביעת פיצויים

 57. תקיפה פגיעה בעין – תאונת עבודה ביטוח לאומי

 58. סירוב הקורבן לגלות למשטרה מי תקף אותו

 59. עבירה של תקיפה סתם - סעיף 379 לחוק העונשין

 60. תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו בנסיבות מחמירות

 61. עבירה של תקיפה "סתם" לפי סעיף 379 לחוק העונשין

 62. תביעה לפיצוי בגין נזקי תקיפה לפי סעיף 25 לפקודת הנזיקין

 63. תקיפת בת זוג - עבירה על סעיף 379 ו- 382(ב)(1) בחוק העונשין

 64. הרשעה בתקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים כלפי גרושתו וידיד שלה

 65. עבירות של תקיפת קטין או חסר ישע לפי סעיף 368ב(א) סיפא וסעיף 29 לחוק העונשין

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון