שוד

מה העונש על שוד ?
עונש על שוד קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:


402. שוד
(א) הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד - מאסר ארבע-עשרה שנים.
(ב) היה השודד מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו - מאסר עשרים שנים.


403. נסיון שוד
התוקף אדם לשם שוד, דינו - מאסר שבע שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות כאמור בסעיף 402(ב), דינו - מאסר עשרים שנה.


404. דרישת נכס באיומים
הדורש מאדם דבר ערך בכוונה לגנבו, תוך שימוש באיומים או בכוח, דינו - מאסר חמש שנים; נעברה העבירה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו - מאסר עשר שנים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עונש על שוד

 2. ביטוח שוד

 3. שוד בחבורה

 4. עונש על שוד ים

 5. שוד תחנות דלק

 6. שוד דואר - מעצר

 7. עונש על מעשי שוד

 8. שוד ותקיפת שוטר

 9. שוד מזוין בחבורה

 10. שוד מזויין - זיכוי

 11. ניסיון שוד - פסק דין

 12. שוד גנרטור באתר בניה

 13. העונש על שוד נהג מונית

 14. ערעור על הרשעה - שוד בנק

 15. ערעור על שוד נהגי מוניות

 16. ערעור על עונש - עבירת שוד

 17. העונש על מעשי שוד סדרתיים

 18. שוד טלפונים סלולריים מקטינים

 19. מה העונש על שוד טלפון סלולרי ?

 20. ניסיון שוד בדרך ציבורית - מעצר

 21. כמה מקבלים על שוד עם אקדח צעצוע ?

 22. שוד בנסיבות מחמירות - מעצר עד תום ההליכים

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון