קבלת דבר במרמה

מה העונש על קבלת דבר במרמה ?
עונש על קבלת דבר במרמה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:


415. קבלת דבר במרמה
המקבל דבר במרמה, דינו - מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו - מאסר חמש שנים.


416. תחבולה (ח3/)
המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, דינו - מאסר שנתיים.


הגדרות

"דבר" - מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה;

"מרמה" - טענת עובדה בענין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת; ו"לרמות" - להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל;לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אותות של מרמה

 2. מס הכנסה - מרמה

 3. תביעת מרמה תאונת דרכים

 4. מרמה בתביעת תגמולי ביטוח

 5. עונש על קבלת דבר במרמה

 6. קבלת דבר במרמה - הרשעה

 7. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות

 8. ביטול פסק דין חלוט בטענת מרמה

 9. שינוי בעלות ברכב במרמה תוך זיוף חתימה

 10. הסתרת עובדה בכוונת מרמה ע"י המבוטח

 11. תביעה לתיקון רישום טענת מרמה - סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 12. נטען כי חשבון הבנק נוהל ע"י אחרים, במרמה, בשיתוף פעולה עם פקידי הבנק

 13. ניסיון להשפיע על שער מניה - פקודות קניה מכירה נגדיות - כוונת מרמה – תרמית

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון