פריצה

מה העונש על פריצה ?
עונש על פריצה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

405. פריצה, כניסה והתפרצות
(א) השובר חלק חיצוני או פנימי של בנין, או פותח - במפתח, במשיכה, בדחיפה, בהרמה או בכל דרך אחרת - דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבנין או פתח הנותן מעבר מחלק לחלק בבנין, נקרא פורץ.
(ב) המכניס לבנין חלק מגופו או מן הכלי שהוא משתמש בו, נקרא נכנס.
(ג) הפורץ ונכנס או פורץ ויוצא, נקרא מתפרץ.
(ד) הנכנס לבנין באיום, בתחבולה, או בקנוניה עם אדם שבבנין, או נכנס לארובה או לפתח אחר של הבנין העומד פתוח דרך קבע לצורך מסויים וכרגיל אינו נועד לשמש לכניסה, רואים אותו כאילו פרץ ונכנס.


406. כניסה והתפרצות למקום מגורים או תפילה או ממנו
(א) הנכנס למקום המשמש למגורי אדם או לתפילה, או הנמצא בהם, בכוונה לבצע גניבה או פשע, דינו - מאסר חמש שנים.
(ב) המתפרץ למקום כאמור בסעיף קטן (א) בכוונה לבצע גניבה או פשע, או המתפרץ מתוכו לאחר שביצע בו גניבה או פשע או נכנס אליו לשם כך, דינו - מאסר שבע שנים.


407. התפרצות לבנין או מבנין, שאינו מקום מגורים או תפילה
(א) המתפרץ לבנין שאינו משמש בית מגורים ולא מקום תפילה, או לבנין שהוא אמנם סמוך לבית מגורים ומוחזק יחד עמו אך איננו חלק ממנו, בכוונה לבצע בהם גניבה או פשע, דינו - מאסר חמש שנים.
(ב) המתפרץ לבנין כאמור בסעיף קטן (א) ומבצע בו גניבה או פשע, או מתפרץ מתוכו לאחר שביצע בו גניבה או פשע, דינו - מאסר שבע שנים.


408. כניסה והתפרצות בנסיבות מחמירות
נעברה עבירה לפי סעיפים 406 או 407 כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה.


409. החזקת מכשירי פריצה
מי שנמצא ברשותו מכשיר המשמש לשם פריצה לבנין, ואין לו הסבר סביר לכך, דינו - מאסר שלוש שנים.


410. נסיבות מחשידות בכוונת פריצה
מי שנמצא באחת מנסיבות אלה, דינו - מאסר חמש שנים:
(1) הוא מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם לסכן או לפגוע, בכוונה לפרוץ או להיכנס לבנין ולבצע בו גניבה או פשע;
(2) הוא מחזיק מכשיר המשמש לשם פריצה לבנין, בכוונה לבצע פשע;
(3) פניו רעולים או מושחרים או הוא מוסווה בדרך אחרת, בכוונה לבצע גניבה או פשע;
(4) הוא נמצא בבנין בכוונה לבצע בו גניבה או פשע, ונקט אמצעים להסתיר את נוכחותו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העונש על פריצה

 2. פריצה לבנק - מעצר

 3. ניסיון פריצה לדירה

 4. פריצה לדירה - גזר דין

 5. התפרצות לבית עסק פסיקה

 6. כמה שנים מקבלים על פריצה

 7. התפרצות לדירת מגורים פסיקה

 8. הגנת אי שפיות - פריצה לדירה

 9. המצפה התת ימי באילת - פריצה

 10. פריצה לדירה - גניבת מכשירי חשמל

 11. הסגת גבול וניסיון התפרצות למקום מגורים

 12. עבירות של התפרצות למגורים/תפילה לבצע עבירה

 13. עבירות פריצה לחנות צעצועים וגניבת 400 ₪ ו- 205 סוללות

 14. עבירה לפי סעיף 406(ב) לחוק העונשין התפרצות למגורים / תפילה לבצע עבירה

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון