עבירות מעין גניבה

מהן עבירות עבירות מעין גניבה ? מה העונש על עבירות מעין גניבה ?
עונש על עבירות מעין גניבה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

394. הסתרת פנקס
פנקס שיש על פי דין רשות או חובה לנהלו כדי לאמת או לרשום קנין בנכס או כדי לרשום לידות, הטבלות, נישואין, פטירות או קבורות, או העתק של חלק מפנקס כאמור שעל פי הדין יש לשלחו למשרד ציבורי - כל המסתירו או נוטלו ממקום הפקדתו, בכוונה להונות, דינו - מאסר חמש שנים.


395. הסתרת צוואה
המסתיר כתב צוואה בכוונה להונות, בין שהמצווה חי ובין שהוא מת, דינו - מאסר חמש שנים.


396. הסתרת שטר קנין
המסתיר, בכוונה להונות, מסמך או חלק ממנו שהם ראיה לקנין או לזכות קנין במקרקעין, דינו - מאסר שלוש שנים.


397. הריגת חיה כדי לגנבה
ההורג חיה הניתנת להיגנב בכוונה לגנוב את העור או את הגופה או חלק מהם, דינו כאילו גנב את החיה.


398. ניתוק בכוונה לגנוב
המנתק כליל דבר שהיה מחובר למקרקעין, בכוונה לגנבו, דינו כאילו גנב את הדבר אחרי שנותק.


399. הונאה במחצבים
הנוטל או מסתיר עפרות, מתכת או מחצב במכרה או בסביבתו, או עושה שם מעשה אחר בהם, בכוונה להונות אדם, דינו - מאסר שלוש שנים.


400. נטילת חשמל או מים או גז
(א) מי שבמזיד או במרמה נוטל או צורך חשמל או מים או גז שאינו זכאי להם, או משתמש בהם או גורם להטייתם או לבזבוזם, דינו - מאסר שלוש שנים.
(ב) מי שבמרמה נוטל או מטה לשימושו או לשימוש זולתו, מים זורמים השייכים לאחר, דינו - מאסר שלוש שנים.


401. גניבת כלי שיט או כלי טיס
המשתמש בכלי שיט או בכלי טיס בלי נטילת רשות מבעליו או ממי שמחזיק בו כדין, דינו - מאסר שלוש שנים; בסעיף זה -

"כלי שיט" - כלי העשוי לשוט, למעט כלי המונע על ידי משוטים בלבד;

"כלי טיס" - כלי או מיתקן ממונעים המיועדים או המשמשים לטיסה באוויר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העונש על גניבה

 2. גניבת מים

 3. גניבת סוס

 4. גניבת דלת ג'יפ

 5. גניבת משקפי שמש

 6. גניבת חול

 7. גניבת נגרר - ביטוח

 8. מעצר על גניבה

 9. גניבת חבילות

 10. גניבה מהקופה

 11. גניבת פולקסווגן

 12. גניבת בעל מאשתו

 13. גניבת רובה אם 16

 14. גניבת חלקי חילוף

 15. גזר דין על גניבה

 16. אתר קק''ל - גניבה

 17. עונש על גניבת ילדים

 18. שכפול מפתחות גנובים

 19. גניבת מפתחות רכב מתוך תיק

 20. גניבת שברולט - ביטוח

 21. אי תשלום פיצויים בגלל גניבה

 22. האשמת קופאית בגניבה

 23. עונש על מסחר ברכב גנוב

 24. חקירה פומבית בגין חשדות גניבה

 25. גניבה של תכשיטים מהבית

 26. עונש על החזקת רכוש גנוב

 27. גניבת ציוד אלקטרוני – ברזלים

 28. פיתוי גברים לצורך גניבה

 29. עונש על עבירות מעין גניבה

 30. מערכת איתור לרכב - גניבה

 31. תביעה בגין "גניבת חשמל"

 32. גניבת ציוד מכני כבד - גניבת צמ"ה

 33. גניבת תכשיטים מהבית - ביטוח

 34. תיקון מערכת אזעקה - גניבת מפתחות רכב

 35. אחריות חברה של מיגון אזעקות רכב על גניבה

 36. תיעוד גניבה במצלמת אבטחה - תביעת פיצויים

 37. עבירה של גניבה לפי סעיף 383 ו-384 לחוק העונשין

 38. התביעה נגד אזרח אריתריאה שהורשע בגין מעשה גניבה

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון