סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה

מה העונש על סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה ?
עונש על סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

332. סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה

העושה אחת מאלה, בכוונה לפגוע בנוסע בנתיב תחבורה או כלי תחבורה או לסכן את בטיחותו, דינו - מאסר עשרים שנים:

(1) מניח דבר על נתיב תחבורה או כלי תחבורה;

(2) מטפל בנתיב תחבורה או כלי תחבורה, או בכל דבר שעליהם או בקרבתם, בדרך שיש בה כדי לפגוע בשימוש החפשי והבטוח של נתיב תחבורה או כלי תחבורה או בבטיחותו של נוסע כאמור או כדי לסכן את השימוש או הבטיחות האמורים;

(3) יורה או זורק דבר אל אדם שעל נתיב תחבורה או כלי תחבורה או אל כלי התחבורה או אל חפץ שעליהם או גורם שהדבר יגע בהם;

(4) מראה אור או אות על נתיב תחבורה או כלי תחבורה או בקרבתם או מטפל בכל דרך באור או באות הקיימים שם;

(5) גורם לסיכון בטיחותו של נוסע כאמור בהימנעות מעשות מעשה שחובה עליו לעשותו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עתירה שר התחבורה

 2. אגף הרישוי – מספר שילדה

 3. משרד התחבורה – פיטורי נהג

 4. תקנות תחבורה ציבורית

 5. שביתה נהגים - תחבורה ציבורית

 6. תלונה על מוסך למשרד התחבורה

 7. תביעה על שיבושים תחבורה ציבורית

 8. שימוש שכרוך בסיכון תחבורתי

 9. סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה

 10. עתירה מנהלית נגד משרד הרישוי

 11. רשיון זמני - הפעלת קו תחבורה ציבורי

 12. יכולתו של קטין להשתמש בתחבורה ציבורית

 13. מכתב תלונה נגד בוחן נהיגה במשרד הרישוי

 14. רישום כלי רכב במרשם משרד הרישוי

 15. סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה - מעצר

 16. עונש על סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה

 17. הצעת חוק מאגר מידה תחבורה ציבורית

 18. הצעת חוק נסיעת נכים בנתיב תחבורה ציבורית

 19. שליחת הודעות קנס - כתובת לא מעודכנת משרד הרישוי - ביטול קנס ?

 20. הרישום במשרד הרישוי הוא רישום דקלרטיבי ואין בו להעיד על הבעלות בפועל

 21. הכרזת רכב כ"אובדן כללי" על ידי משרד התחבורה/רשות הרישוי, בהסתמך על דו"ח שמאי

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון