סחיטה

מה העונש על סחיטה ?
עונש על סחיטה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

427. סחיטה בכוח
(א) המשתמש שלא כדין בכוח כדי להניע אדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו - מאסר שבע שנים; הביא השימוש בכוח לידי עשיית המעשה או המחדל, דינו - מאסר תשע שנים.
(ב) לענין סעיף זה, דין המאכיל או המשקה סמים או משקאות משכרים כדין המשתמש בכוח.


428. סחיטה באיומים
המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו - מאסר שבע שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או במהלכם, דינו - מאסר תשע שנים.


429. (בוטל)


430. נטילת נכסים לשם סחיטה
הנוטל נכס של זולתו שלא כדין כדי להניעו לתת דבר או לעשות מסמך או לחתום עליו, דינו - מאסר שנה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עבירת איומים

 2. מאסר על איומים

 3. מעצר על איומים

 4. איומים ב SMS

 5. עונש על סחיטה

 6. זיכוי מעבירת איומים

 7. איומים על קרוב משפחה

 8. סחיטה באיומים - מעצר

 9. איומים של הבעל על האישה

 10. איומים לחתום על מסמכים אצל עו"ד

 11. איומים עולם תחתון - ביטוח עסק ?

 12. סחיטה באיומים חוק העונשין

 13. איומים תחת השפעת אלכוהול

 14. מה העונש על איומים עם אקדח ?

 15. הטרדה מינית של עובדת או ניסיון סחיטה

 16. ניצול מרות ביחסי עבודה - לחץ / איומים

 17. כמה מקבלים על איומים על שוטרים

 18. איומים בפגיעה בשם הטוב ובפרנסה

 19. תביעת פיצויים - איומים, השמצות, הטרדות טלפוניות

 20. הרשעה בעבירת איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין

 21. סחיטה באיומים - סעיפים 428 ו-31 לחוק העונשין

 22. הרשעה בעבירה לפי סעיף 192 ו- 333 לחוק העונשין, איומים, וגרימת חבלה חמורה

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון