מכירת סכין

מה העונש על מכירת סכין לקטין?
עונש על מכירת סכין לקטין קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:


185א. איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין
(א) בעל עסק או מי שעובד בעסק לא ימכור אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, לקטין; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שבע שנים.

(ב) לענין סעיף קטן (א), רשאי בעל עסק או מי שעובד בעסק לדרוש מאדם המבקש שימכרו לו אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.

(ג) בעל עסק המוכר אגרופנים או סכינים, יציג במקום בולט בעסקו הודעה, בצורה שיקבע השר לביטחון הפנים, המפרטת את הוראות סעיף זה; הוראה זו לא תחול על עסק המוכר סכינים לצורכי בית בלבד.

(ד) מי שלא קיים את הוראות סעיפים קטנים (א) או (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק החזקת נשק

 2. חילוט כלי נשק

 3. מעצר בגלל סכין

 4. קניית נשק גנוב

 5. פיצוי על דקירה עם סכין

 6. רשיון נשק ארגוני

 7. תקיפת שמרטפית עם סכין

 8. עבירת החזקת נשק

 9. הובלת נשק - מעצר

 10. עונש על עבירות נשק

 11. החזקת אקדח - מעצר

 12. עונש על החזקת סכין

 13. עונש על מכירת סכין

 14. החזקת נשק שלא כדין

 15. מעצר על עבירות נשק

 16. נשיאת נשק שלא כדין

 17. החזקת סכין שלא כדין

 18. פציעה ע''י יריות אקדח

 19. פציעה ביד על ידי סכין חיתוך

 20. מכירת נשק בניגוד לחוק

 21. גניבת נשק מצה''ל – מעצר

 22. תקיפה עם סכין – תביעת פיצויים

 23. החזקת נשק ותחמושת - מעצר

 24. ירי באמצעות אקדח כדוריות

 25. עונש על החזקת נשק בבית המשפט

 26. ערעור על קולת העונש בעבירות נשק

 27. מציאת אקדח במהלך חיפוש משטרתי בדירה

 28. הנאשם ירה באוויר באקדח בו החזיק שלא כדין

 29. ערעור על עבירה של החזקת סכין לפי סעיף 186(א) לחוק העונשין

 30. עבירה לפי סעיף 144(א) לחוק העונשין רכישת/החזקת נשק שלא כדין

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון