מכירת הימורים לקטינים

מה העונש על מכירת הימורים לקטינים ?
עונש על מכירת הימורים לקטינים קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

231א. איסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים

(א) המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור שלעריכתם ניתן היתר לפי סעיף 231 (א) (בסעיף זה - כרטיסים), לקטין, דינו - מאסר שישה חודשים.

(ב) המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים רשאי לדרוש מאדם המבקש לקנות או לקבל כרטיסים שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.


224. הגדרות
בסימן זה -
"משחק אסור" - משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף, או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;

"מקום משחקים אסורים" - חצרים שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים, בין שהם פתוחים לציבור ובין שהם פתוחים לבני אדם מסויימים בלבד, ואין נפקא מינה אם הם מוחזקים גם למטרה אחרת;

"הגרלה" - כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;

"הימור" - כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בניחושו של דבר, לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות בספורט.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הימורים

 2. העונש על הימורים

 3. חוק הימורים באינטרנט

 4. תקנון הגרלה - פרשנות

 5. ביטול מנוי לוטו

 6. תביעה נגד ווינר

 7. שימוש בשם "טוטו"

 8. חילוט כספי הימורים

 9. האם מפעל הפיס חברה פרטית ?

 10. שחרור ממעצר - הימורים

 11. תביעה של לוטונט נגד מפעל הפיס

 12. עונש על מכירת הימורים לקטינים

 13. קזינו על אוניה - אי קבלת כספי זכייה

 14. אוניית קזינו הימורים - גזר דין

 15. סיכויי זכיה במפעל הפיס - תביעה ייצוגית

 16. מכונות הימורים בתוך מועדון ביליארד / סנוקר – תביעה

 17. האם אפשר לכפות על מפעל הפיס לגלות פרטי זוכים בהגרלת לוטו ?

 18. האם רשאי מי ששלח טופס הימורים של "ווינר" לחזור בו ולבטל את ההימור

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון