מכירת אלכוהול לקטין

מה העונש על מכירת אלכוהול לקטין ?
עונש על מכירת אלכוהול לקטין קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:


193א. איסור מכירת משקאות משכרים לקטין
(א) המעודד או משדל קטין לשתות משקה משכר, דינו - מאסר שלושה חדשים.

(א1) המוכר משקה משכר לקטין, דינו - מאסר שישה חודשים.

(א2) המספק משקה משכר לקטין או הרוכש משקה משכר בעבור קטין, במקום ציבורי, שלא בנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו או שלא בחוג משפחתו, דינו - מאסר שישה חודשים; בסעיף קטן זה, "אחראי על קטין" - הורה, הורה חורג, אפוטרופוס, או מי שהקטין נתון במשמורתו או בהשגחתו, לפי דין או לפי הסכמה של הורהו, הורהו החורג או אפוטרופוס.

(ב) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים לשם שתיה במקום, לא ימכור ולא יגיש משקה משכר לקטין ולא יעודד אדם כאמור לשתות משקה משכר; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר ששה חדשים.
(ג) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים, רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו משקה משכר, שיציג לו תעודה בה ניתן לוודא את גילו.

(ג1) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים, אשר מכר, הגיש או סיפק משקה משכר לקטין בניגוד להוראות סעיפים
קטנים (א1) עד (ב), חזקה כי היה מודע לכך שמכר, הגיש או סיפק משקה משכר לקטין, אלא אם כן הוכיח, ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי, שהקטין הציג לו תעודה כאמור בסעיף קטן (ג), ולפיה הוא אינו קטין.

(ד) בעל עסק שבו נמכרים משקאות משכרים, יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שיקבע שר המשטרה בתקנות, הודעה המפרטת את הוראות סעיף זה ואת הוראות סעיף 193(ג).

(ה) מי שלא קיים הוראות סעיף קטן (ד) רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רשיון שניתן לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק אלכוהול

 2. נהיגה עם אלכוהול

 3. בדיקת אלכוהול בדם

 4. 200 מיליגרם אלכוהול בדם

 5. חוק איסור שתיית אלכוהול

 6. ריח אלכוהול - שכרות

 7. תקנות אלכוהול ונהיגה

 8. סירוב לבדיקת אלכוהול

 9. פקודת המשקאות המשכרים

 10. 290 מיקרוגרם אלכוהול

 11. כמות אלכוהול מותרת בדם

 12. עונש על מכירת אלכוהול לקטין

 13. כמות אלכוהול פי שלוש מהמותר

 14. הצעת חוק איסור מכירת אלכוהול

 15. הצעת חוק איסור פרסום אלכוהול

 16. סירוב לבדיקת אלכוהול - שלילה

 17. הצעת חוק הגבלת פרסום אלכוהול

 18. בדיקת אלכוהול ביציאה ממועדון

 19. נהיגה תחת השפעת אלכוהול ענישה

 20. אחוז אלכוהול 595 מ"ג - נהיגה בשכרות

 21. תאונת דרכים - אחוז אלכוהול גבוה בדם

 22. ערעור על הרשעה בנהיגה עם אלכוהול

 23. סירוב לעשות בדיקת אלכוהול - תקנה 169 ו' (א)

 24. הצעת חוק איסור מכירת אלכוהול בתחנות דלק

 25. האם סירוב להיבדק בבדיקת אלכוהול יכול להוות עבירה

 26. ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף 495 מק"ג

 27. ריכוז אלכוהול של 495 מק"ג בליטר אויר נשוף בבדיקת נשיפה

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון