העלבת עובד ציבור

מה העונש על העלבת עובד ציבור ?
עונש על העלבת עובד ציבור קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

288. העלבת עובד הציבור

המעליב בתנועות, במלים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית-דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, דינו - מאסר ששה חדשים.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חסינות עובד ציבור

 2. גילוי סודות רשמיים

 3. חסינות עובדי ציבור

 4. הגשת תעודת עובד ציבור

 5. הסרת חסינות עובד ציבור

 6. עונש על תקיפת עובד ציבור

 7. עונש על העלבת עובד ציבור

 8. מתח דרגות במגזר הציבורי

 9. נהיגה בשכרות - עובד ציבור

 10. הפרעה לעובד ציבור - זיכוי

 11. אחריות עובד ציבור – פקודת הנזיקין

 12. חריג לחסינות עובד הציבור

 13. חסינות עובד ציבור בנזיקין

 14. חיסיון עובדי ציבור בנזיקין

 15. ניגוד עניינים בשירות הציבורי

 16. תקנות הנזיקין אחריות עובדי ציבור

 17. טופס הודעה על הגשת תביעה נגד עובד ציבור

 18. הדעה לפיה קודם לדחיית התביעה נגד עובדי ציבור יש להיזקק להליך של הוכחות, נשללה בפסיקה

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון