הטרדת עד

מה העונש על הטרדת עד ?
עונש על הטרדת עד קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

249. הטרדת עד
המטריד אדם בנוגע להודעה שמסר האדם, או עומד למסור, בחקירה על פי דין, או בנוגע לעדות שמסר האדם, או עומד למסור, בהליך שיפוטי, דינו - מאסר שלוש שנים.

249א. נסיבות מחמירות
נעברה עבירה לפי סעיפים 245, 246 או 249 כשהעבריין נושא נשק חם או קר או כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחדיו לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם -

(1) בעבירה לפי סעיף 245(א) - מאסר שבע שנים;

(2) בעבירה לפי סעיף 245(ב) - מאסר עשר שנים;

(3) בעבירה לפי סעיף 246(א) - מאסר עשר שנים;

(4) בעבירה לפי סעיף 246(ב) - מאסר ארבע עשרה שנים;

(5) בעבירה לפי סעיף 249 - מאסר חמש שנים.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עדי הזמה

 2. חוק להגנת עדים

 3. בקשה לזמן עדים

 4. אי הבאת עד

 5. טופס הזמנת עד

 6. סדר חקירת עדים

 7. עונש על הטרדת עד

 8. הכרזה על עד עוין

 9. בקשה להזמנת עדים

 10. הקפאת הזכירה שבעבר

 11. תיאום גרסאות עדים לתאונה

 12. בקשה להזמנת עד נוסף

 13. תשלום לעד במשפט פלילי

 14. טופס 10 - צו הבאה לעד

 15. הזמנת עדים במשפט פלילי

 16. התפרצות עד בבית המשפט

 17. ויתור על חקירת עדים בבית משפט

 18. מאזן הנוחות - מקום העדים

 19. בקשה לזמן שני עדים נוספים

 20. חוק לתיקון סדרי הדין חקירת עדים

 21. התנגדות לבקשה להזמנת עדים

 22. בקשה לזימון עד שלא בשליטה

 23. עונש לעדים בבית משפט - מאסר

 24. אמרת עד - סעיף 10א לפקודת הראיות

 25. טופס הזמנת עד - בית דין לעבודה

 26. אישור כניסה לישראל – עדים בבית משפט

 27. האם אפשר לחקור עד בבית משפט פעמיים ?

 28. חקירת עד תובע בחו''ל - וידאו קונפרנס

 29. הערכת מהימנותם של עדים כדי לרדת לחקר האמת

 30. האם ניתן להפוך סדר חקירת עדים בניגוד לסדרי דין ?

 31. התערבות ערכאת הערעור בענייני מהימנות עדים

 32. חקירת שני עדי תביעה לא נשמרה במערכת ולשם כך היה צורך בזימון העדים מחדש

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון