החזקת נשק בבית המשפט

מה העונש על החזקת נשק בבית המשפט ?
עונש על החזקת נשק בבית המשפט קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

256. נשיאת נשק בבית-המשפט
(א) הנושא נשק, או נושא ללא הסבר סביר כלי או חומר פוגענים אחרים, בבנין של בית-משפט או בית-דין, או במקום אחר שבו מתקיימים הליכים שיפוטיים, דינו - מאסר שנתיים.

(ב) סעיף זה לא יחול -

(1) על שוטר, או על מי שקיבל מרשות מוסמכת לפי חוק כלי היריה, תש"ט-1949, או ממנהל בתי-המשפט או מטעמו היתר לשאת את הנשק או הכלי או החומר באותו בנין או מקום;

(2) בבית-דין צבאי או בבית-משפט צבאי כמשמעותם בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955, או במקום אחר שבו מתקיים הליך שיפוטי לפי החוק האמור - על מי שהותר לו הדבר לפי פקודות הצבא כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק החזקת נשק

 2. חילוט כלי נשק

 3. מעצר בגלל סכין

 4. קניית נשק גנוב

 5. פיצוי על דקירה עם סכין

 6. רשיון נשק ארגוני

 7. תקיפת שמרטפית עם סכין

 8. עבירת החזקת נשק

 9. הובלת נשק - מעצר

 10. עונש על עבירות נשק

 11. החזקת אקדח - מעצר

 12. עונש על החזקת סכין

 13. עונש על מכירת סכין

 14. החזקת נשק שלא כדין

 15. מעצר על עבירות נשק

 16. נשיאת נשק שלא כדין

 17. החזקת סכין שלא כדין

 18. פציעה ע''י יריות אקדח

 19. פציעה ביד על ידי סכין חיתוך

 20. מכירת נשק בניגוד לחוק

 21. גניבת נשק מצה''ל – מעצר

 22. תקיפה עם סכין – תביעת פיצויים

 23. החזקת נשק ותחמושת - מעצר

 24. ירי באמצעות אקדח כדוריות

 25. עונש על החזקת נשק בבית המשפט

 26. ערעור על קולת העונש בעבירות נשק

 27. מציאת אקדח במהלך חיפוש משטרתי בדירה

 28. הנאשם ירה באוויר באקדח בו החזיק שלא כדין

 29. ערעור על עבירה של החזקת סכין לפי סעיף 186(א) לחוק העונשין

 30. עבירה לפי סעיף 144(א) לחוק העונשין רכישת/החזקת נשק שלא כדין

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון