גרימת מוות ברשלנות

מה העונש על גרימת מוות ברשלנות ?
עונש על גרימת מוות ברשלנות קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

304. גרימת מוות ברשלנות
הגורם ברשלנות למותו של אדם, דינו - מאסר שלוש שנים.


309. גרימת מוות - מהי
בכל אחד מן המקרים המנויים להלן יראו אדם כאילו גרם למותו של אדם אחר, אף אם מעשהו או מחדלו לא היו הגורם התכוף ולא היו הגורם היחיד למותו של האחר:

(1) הסב נזק גופני המצריך טיפול רפואי או כירורגי והטיפול גרם למותו של ניזוק, ואין נפקא מינה אם הטיפול היה מוטעה ובלבד שנעשה בתום לב ובידיעה ובמיומנות רגילות, שאם לא נעשה כן - לא יראו את מסב הנזק כמי שגרם למותו של הניזוק;

(2) גרם חבלת גוף שלא היתה מביאה למות הנחבל אילו נזקק לטיפול רפואי או כירורגי נכון או אילו נהג זהירות מספקת באורח חייו;

(3) באלימות או באיום הביא אדם לעשיית מעשה שגרם למותו, כשהמעשה נראה לנפגע כדרך טבעית בנסיבות המקרה להימלט מן האלימות או מן האיומים;

(4) במעשהו או במחדלו החיש את מותו של אדם הסובל ממחלה או מפגיעה שהיו גורמות למותו גם אילולא מעשהו או מחדלו זה;

(5) מעשהו או מחדלו לא היה גורם מוות, אילולא נצטרף עמו מעשה או מחדל של האדם שנהרג או של אדם אחר.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גרם מוות ברשלנות

 2. גרימת מוות ברשלנות - עובר

 3. גרימת מוות ברשלנות - דוגמא

 4. עונש על גרימת מוות ברשלנות

 5. גרימת מוות בנהיגה רשלנית

 6. מה העונש על גרימת מוות ברשלנות ?

 7. גרימת מוות ברשלנות - זיכוי

 8. גרימת מוות ברשלנות - ניתוח

 9. בלימה מאוחרת - גרימת מוות ברשלנות

 10. אי שמירת מרחק - גרימת מוות ברשלנות

 11. כמה מקבלים על גרימת מוות ברשלנות ?

 12. ערעור כל העונש - גרימת מוות ברשלנות

 13. גזר דין בעבירה של גרימת מוות ברשלנות

 14. תאונה בלתי נמנעת - גרימת מוות ברשלנות

 15. סטייה מנתיב נסיעה - גרימת מוות ברשלנות

 16. התנגשות בעמוד תאורה – גרימת מוות ברשלנות

 17. גרימת מוות ברשלנות – תביעת נזיקין אזרחית

 18. סעיף 64 לפקודת התעבורה - גרימת מוות ברשלנות

 19. העונש על גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים

 20. סטייה של משאית מעבר לשוליים - גרימת מוות ברשלנות

 21. עבירת גרימת מוות ברשלנות - לפי סעיף 304 לחוק העונשין

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון