אונס

מה העונש על אונס ?
עונש על אונס קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

345. אינוס

(א) הבועל אשה -

(1) שלא בהסכמתה החופשית;

(2) בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;

(3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבעה עשרה שנים, אף בהסכמתה; או

(4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;

(5) תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית. הרי הוא אונס ודינו - מאסר שש עשרה שנים.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס - מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:

(1) בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף
קטן (א)(1), (2), (4) או (5);

(2) באיום בנשק חם או קר;

(3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;

(4) תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;

(5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

(ג) בסימן זה -
"בועל" - המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה;לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה העונש על אונס ?

 2. מעצר על אונס חיילת

 3. הדבקה באיידס - אונס

 4. ניסיון אונס של גנן

 5. הפצת שמועות רכילות על אונס

 6. מעצר בגין ניסיון אונס

 7. מעשה סדום בנסיבות אינוס

 8. חלופת מעצר בעבירות אינוס

 9. אונס טרמפיסטית - פסק דין

 10. ערעור על מאסר בעבירת אונס

 11. אונס קטינה - תביעה אזרחית

 12. אונס - מעצר עד תום ההליכים

 13. מעצר על עבירת אונס בצוותא

 14. כתב אישום אונס - שחרור ממעצר

 15. עדות כבושה של מתלוננת על אונס

 16. אונס של בעל את אשתו - גישת בית המשפט

 17. מאסר 20 שנים בגין עבירות של אינוס בנסיבות מחמירות

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון