תקנות רישום קבלנים


תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה), התשנ"ג-1993 (להלן:"תקנות רישום קבלנים")

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 2, ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, לאחר התייעצות במועצה לעבודות הנדסה בנאיות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות רישום קבלנים אלה:

1. קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה
קביעת ענפים ראשיים נוספים של עבודות הנדסה בנאיות על אלה המפורטים בסעיף 1 לחוק וחלוקתם של ענפים לענפי משנה יהיו כמפורט עם סימול בתוספת.

2. ביטול
בטלות -
(1) תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (חלוקת ענפים לענפי משנה), התשל"ד-1974;
(2) תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ענף נוסף), התשל"ד-1974.

3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

4. הוראות מעבר
קבלן שחל שינוי בסמל ענף המשנה שבו הוא רשום, או בשמו של ענף המשנה - ימשיך להיות רשום בענף המשנה בסימול או בשם החדש, ואולם -
(1) קבלן הרשום בענף משנה 130 - ימשיך להיות רשום בענפי משנה 130 ו-132 בלבד;
(2) קבלן הרשום בענף משנה 150 - יוכיח 5 שנות נסיון בביצוע עבודות קונסטרוקציות פלדה - לצורך המשך רישומו בענף זה בשמו החדש, ובלבד שהגיש בקשה לרשם תוך ששה חודשים מתחילתן של תקנות אלה.

תוספת
(תקנה 1)

100     ענף ראשי - בניה
ענפי משנה:
110     עפר, חיצוב ופיצוץ
111     פיתוח חצרות (שבילים, מדרכות, גידור ומקומות חניה)
120     כלונסאות וקידוחים
121      כלונס בסלע (מיקרופייל)
130     בטונים, בניית שלדים
131 2     שיפוצים
132      עבודות אבן וחיפוי חוץ
133     דריכת בטון באתר
134      איטום מבנים
135 2 הרחבת מבנים
140     בניה טרומית
150     קונסטרוקציות פלדה
160     חשמלאות
170     מיתקני מיזוג אויר
171     מיתקני הסקה וחימום
172      מיתקני קירור
180     מעליות ומדרגות נעות
190     מיתקני תברואה ובורות שופכין
191     מיתקני אנרגיה סולרית
192      מכלים טרומיים (ברכות, ממגורות) ממתכת או מחומר פלסטי
193     בריכות מים

200     ענף ראשי - כבישים, תשתית ופיתוח
ענפי משנה:
210     עפר, חיצוב, פיצוץ וקידוחים
220     עבודות אספלט
230     מסועות בטון
240     הנחת קווי תקשורת
250     הנחת קווי חשמל
260     הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים
270      תאורת כבישים ורחובות
280      התקנת רמזורים
300     ענף ראשי - גשרים
ענפי משנה:
310     בטונים ובטון דרוך לגשרים
320 2     קונסטרוקציות פלדה לגשרים
330     כלונסאות וקידוחים לגשרים
400     ענף ראשי - ביוב, ניקוז ומים
ענף משנה:
410     הנחת צינורות
420     תיעול וביוב
500     ענף ראשי - משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה

600      ענף ראשי - נמלים
ענפי משנה:
610     רציפים
620     סוללות ושוברי גלים
630     הרחקת סלעים תת מימיים
640      קידוחים ימיים

700     ענף ראשי - ממגורות, מגדלי מים וארובותלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק רישום קבלנים

 2. קבלן לא רשום

 3. חוזה קבלן משנה

 4. הסכם מסגרת עם קבלן

 5. תקלות בדירה של קבלן

 6. קבלן בניין תאונה בעבודה

 7. רווח קבלני - שכר עבודה

 8. תקנות רשם הקבלנים

 9. מסירת דירה מקבלן באיחור

 10. תקנות רישום קבלנים

 11. העלאת סיווג קבלני

 12. תקנות סיווג קבלנים

 13. מהו קבלן בונה ? מס הכנסה

 14. סיווג ג5 - קבלנים

 15. איחור בהודעה לקבלן

 16. חובות לקבלן שנפטר

 17. חברה קבלנית - ביקורת מס

 18. סכסוך בין קבלנים עבודות חשמל

 19. תביעה נגד קבלן שפשט רגל

 20. סעיף 6 לחוק חוזה קבלנות

 21. תביעת קבלן משנה נגד קבלן ראשי

 22. אחריות קבלן ליקויי תכנון דירה

 23. ערעור של הקבלן על גובה הפיצוי

 24. איחור במסירת דירה מקבלן

 25. ביטוח עבודות קבלניות - חריגים

 26. אחריות קבלן משנה – תאונת עבודה

 27. תביעה נגד קבלן למסור דירת קוטג'

 28. סכסוך בין קבלן ורוכש דירה

 29. מחלוקת על זהות דירה מקבלן

 30. חילוקי דעות בין יזם לקבלן

 31. סכסוך בין קבלן לבין מזמין העבודה

 32. השוואת תנאים של עובדי קבלן

 33. ביטוח עבודות קבלניות - קבלני משנה

 34. הסכם עם קבלן לבניית בית מעץ

 35. תביעה נגד כלל ביטוח עבודות קבלניות

 36. תביעה לתשלום יתרת חוב – חברה קבלנית

 37. ההבדל בין קבלן מבצע לבין קבלן בונה

 38. איחור במסירה של דירה - תביעה נגד קבלן

 39. סכסוך על גודל גינה בדירה מקבלן

 40. איחור במועד מסירת עבודה קבלנית

 41. סכסוך בין קבלן משנה לקבלן ראשי

 42. הסכם לביצוע עבודות חשמל עם קבלן

 43. נזקים כבלי חשמל - ביטוח עבודות קבלניות

 44. פיצוי בגין אובדן רווחים עתידיים

 45. קבלן עצמאי / מזמין שירותים - יחסי עבודה

 46. תביעה של משרד חקירות נגד חוקר קבלן עצמאי

 47. דחיית מועד המסירה בגין הזמנת שינויים

 48. חוזה עם קבלן בהליכי פירוק עקב קשיים כלכליים

 49. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

 50. ערעור קבלנים עצמאים מנהלי פרויקט שיקום שכונות

 51. פיצוי כספי מהקבלן בגין אי התקנת פרקט בדירה

 52. תביעה לתשלום יתרת חוב שחב קבלן ראשי לקבלן משנה

 53. מהו המבחן בפסיקה לקביעת מעמד כ"עובד" או "קבלן עצמאי" ?

 54. תביעה נגד חברה קבלנית בגין שירותי בנייה להקמת בית מגורים

 55. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות סיווג קבלנים רשומים

 56. השלד של המבנה נבנה כולו על ידי קבלן שאינו רשום דבר שגרם נזקים רבים

 57. חוזה פאושלי מכתיב מערכת הקצאת סיכונים של הקבלן המבצע, מצד אחד, ושל מזמין העבודה, מצד שני

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון