הצעת בית משפט - תאונת עבודה

הצעת בית המשפט בפשרה

להלן הצעת בית המשפט לסיום המחלוקות בתיק, בפשרה:

נתונים

* תובע יליד 2.12.79, בן 25 בעת התאונה, עובד תברואה ותחזוקה על בסיס יומי אצל הנתבעת. כיום - עובד הנתבעת על בסיס קבוע.

* תאונה מיום 27.9.04. לגרסת התובע נפגע כתוצאה מ"קפיצת" חוט תיל מלופף כגליל, התובעת לא סיפקה לו אמצעי מיגון, לא הדריכה אותו + החוט = דבר מסוכן. לגרסת הנתבעת לא חלה עליה חובת אספקת אמצעי מיגון בנסיבות, מדובר בעבודה פשוטה שאינה דורשת מיומנות + אשם תורם מכריע של התובע + התובע "נפגע סדרתי".

* הפגיעה - חדירת החוט לאוזנו השמאלית של התובע + פגיעה בשרשרת עצמות השמע.
* גורם מטפל - בית חולים שיבא, מח' א.א.ג. אובחנו סחרחורות, צפצופים, נקב טראומטי ברבע אחורי עליון. 9 ימי אשפוז.


הנכות הרפואית - מומחי הצדדים

* תובע, ד"ר הורוביץ - נכות צמיתה : 5% בגין ליקוי שמיעה + 10% בגין טנטון = 14.5% משוקלל.
נכות זמנית - 20% ל - 6 חודשים.
* נתבעת - מגישה תחשיב לפשרה על יסוד 14.5% נכות רפואית.

אי כושר
46 יום [מוסכם].

נתוני השתכרות לפי תלושי משכורת
5/04 - 4,996 ₪
6/04 - 4,220 ₪
7/04 - 4,462 ₪ (בהפחתת דמי הבראה שנתיים ששולמו בחודש זה בסך 389 ₪) = 4,073 ₪.
8/04 - 5,375 ₪
9/04 - 5,604 ₪
דמי הבראה חודשיים = 389 : 12 X 5 = 162 ₪ ויש להוסיף סכום זה ל - 5 המשכורות.
ממוצע- 4,886 ₪.
שכר עדכני - 5,000 ₪.

לפי נתוני מל"ל, הרוויח שכר רבע שנתי 14,060 ₪ : 3 = 4,686 ₪ לחודש.
בית המשפט רשאי לחשב הפסדים לפי נתונים רחבים מאילו המשמשים את מל"ל ואשר הובאו לפניו.


הצעת בית המשפט

נזק מיוחד
חב הוכחה לקיומו ולשיעורו [ע"א 355/80].

הפסדי השתכרות לעבר
א. לתקופת אי הכושר [46 יום] תובע קיבל שכר מלא לתקופת אי הכושר אך לטענתו שילמה לו הנתבעת ע"ח ימי מחלה צבורים. תובע לא המציא נוסחת פדיון. בנסיבות יחסי העבודה בין הצדדים ראוי כי הנתבעת תמציא לתיק בית המשפט כבר עתה נוסחת פדיון אם קיימת. לאחר מכן - תושלם הצעת בית המשפט.
ב. לתקופה מתום תקופת אי הכושר - לא הודגמה בתלושי המשכורת היעדרות של 30 יום נוספים, אין אינדיקציה לאי כושר. לא מוצע סכום.

הוצאות רפואיות לעבר
קיים כיסוי בחקיקה הסוציאלית להוצאות - חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד - 1944 [ע"א 5777/95] + חוק המל"ל בהיות התאונה בגדר תאונת עבודה.
מוצע להכיר לפשרה בהיעדר סיבסוד מלא למשככי כאבים. מוצע לפשרה 500 ₪.

הוצאות נסיעה ועזרת הזולת לעבר
תובע לא צירף קבלות. לא פירט העזרה וטיבה, תובע יתקשה להראות כי עזרה חרגה ממקובל ביחסי משפחה תקינים, היינו, ניתנה דווקא בתמורה. מוצע להכיר לפשרה בצורך בנסיעות בסמוך לתאונה . מוצע לפשרה - 1,000 ₪.


נזק כללי

הפסדי השתכרות / כושר השתכרות
לעניין בסיס השכר לחישוב - התובע יתקשה להראות כי אלמלא התאונה היה שכרו מגיע לרמת השכר הממוצע במשק.
התובע שב לאחר התאונה לעבודה סדירה ואף אושרה לו קביעות בעבודתו אצל הנתבעת. אין הפחתה ברמת שכרו כיום לעומת רמתה עובר לתאונה.
יחד עם זאת, אין מדובר בנכות של מה בכך, היא עשויה להשליך בעתיד על כושר עבודתו של התובע, ועל יכולתו להשתלב בשוק עבודה אם ייפלט.
מוצע לחשב לפי 6% X 5,000 ₪ X היוון עד גיל 67 = 100,000 ₪ + 10,000 ₪ בגין אובדן תנאים סוציאליים/ פנסיה, סה"כ - 110,000 ₪.


הוצאות ועזרת הזולת לעתיד
קיים כיסוי להוצאות בחקיקה סוציאלית, מוצע להכיר לפשרה בצרכי התובע - 5,000 ₪.

כאב וסבל
מוצע לפי שילוש הפלת"ד [9 ימי אשפוז + 14.5% נכות] = 26,000 ₪ X 3 = 78,000 ₪.

סה"כ - 189,500 ₪.

בניכוי שאלת חבות/ אשם תורם = 10% = 170,550 ₪.

בניכוי מענק נכות מהמל"ל [אך ללא ניכוי דמי פגיעה לאור היעדר הצעה בראש נזק הפסד השתכרות לעבר] = 22,519 ₪.

סה"כ מוצע לפשרה - 149,000 ₪ + שכ"ט + הוצאותלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון