ערעור על שומה

כיצד מגישים ערעור על שומה ?

בית המשפט פסק כי הדרך לערער על תוקפו של צו שומה, נקבעה בסעיף 153 לפקודת מס הכנסה, המורה כי מי שרואה עצמו מקופח על-ידי צו שהוצא לפי סעיף 152(ב) לפקודה, רשאי להגיש ערעור לבית-המשפט המחוזי.


הלכה פסוקה היא, כי שעה שחוק מס מסדיר הליך ספציפי לערעור על החלטות רשות המס, אזי הפנייה לבית-המשפט בנוגע להחלטות אלה הנה על-פי ההליכים שנקבעו בחוק המס הרלבנטי.


הלכה זו נפסקה עוד בע"א 175/77 מדינת ישראל נ' רמדאן, פ"ד לב(2) 673. באותו עניין נתבקש בערכאה הדיונית פסק-דין הצהרתי, לפיו אין המשיב חייב בהיטל מעבר לסכום ששילם, והבקשה לדחות את התביעה על הסף לא התקבלה.

על הלכה זו חזר בית-המשפט העליון בע"א 306/78 קרולניק נ' עזבון המנוח פנחס, פ"ד לג(1) 496, עת אישר את החלטת בית-המשפט המחוזי לדחות תביעה על הסף, כאשר ניתן להשיג את הסעד הרצוי באמצעות הגשת ערעור על השומה.


קביעת חבותו של אדם למס, כולל ההחלטה בכל שאלה הכרוכה בקביעת החבות והיקפה, חייבת להתברר בדרך המיוחדת שיועדה לה על-ידי המחוקק, אלא אם כן הסכימו הצדדים, במסגרת סמכותה החוקית, לדרך דיונית אחרת. לדעתי מוטב לקבוע בעניין זה הלכה ברורה וחד-משמעית, כדי למנוע התדיינויות מיותרות, ולא הייתי מסייג את ההלכה על-ידי 'טעמים מיוחדים' למיניהם.


הלכה זו נשנתה גם בע"א 367/85 מדינת ישראל נ' קיטאי, פ"ד מא(3) 398, עת קיבל בית-המשפט העליון את ערעור המדינה, וקבע כי יש לדחות תביעה שהוגשה שלא על-פי ההליכים המיוחדים הקבועים בחוק מסים.


ההלכה האמורה אף יושמה בפסק-הדין ברע"א 1327/93 מנהל מס שבח ירושלים נ' בסט שבו נקבע, כי דינה של תובענה בהמרצת פתיחה, על-מנת לקבל בגדרה הצהרה בדבר אי-חבות במס שבח, להידחות על הסף, וכי הנתיב שיש ללכת בו הוא בהגשת ערעור לוועדת הערר שהוקמה לפי חוק מס שבח מקרקעין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שומה סופית

 2. ערעור על שומה

 3. שומה לפי מיטב השפיטה

 4. שינוי שומה רטרואקטיבי

 5. ערעור על צו שומה

 6. שומות מס אישיות

 7. תיקון נימוקי שומה

 8. ערעור על שומת מס

 9. טענה מקדמית ערעור שומה

 10. הוצאה השומה לפי סעיף 12

 11. אזורי שומה נפרדים

 12. הוצאת שומת מס בזמן

 13. ערעור שומה על חלקות

 14. דחיית השגה על שומות

 15. התיישנות נימוקי שומה

 16. ערעור על שומות מס הכנסה

 17. תיקון שומה בבית המשפט

 18. כופר כסף - פתיחת שומה

 19. שומת הכנסות לפי מיטב השפיטה

 20. שאיבת שומן ומתיחת בטן

 21. תיקון שומות לאחר הגשת ערר

 22. ערעור חברה על שומות מס

 23. ערעורים על שומת הוצאות

 24. העדר שיתוף פעולה עם פקיד השומה

 25. תקציר שומה ליחיד ללא תאריך

 26. ביקורת שיפוטית על פקיד השומה

 27. התיישנות תיקון שומות מס הכנסה

 28. הבדל בין שומת מס לבין שווי מקרקעין

 29. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה - פתיחת שומה

 30. חיוב בשומה המתוקנת החל מתחילת שנת המס - חיוב רטרואקטיבי פסול

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון