הרפורמה בענף החלב


הרפורמה בענף החלב (הרפורמה בענף הרפת)


באוגוסט 1998 החליטה ממשלת ישראל על עריכת רפורמה בענף החלב, במטרה לעודד הפנמת יתרונות לגודל בענף, ולהביא בסופו של דבר להוזלת מחיר החלב לצרכן (החלטת ממשלה מספר 4173 מיום 12.8.1998).


ביום 18.11.98 קבעו משרדי האוצר והחקלאות והמועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (להלן: "מועצת החלב") את עקרונות הרפורמה (העקרונות תוקנו ביום 8.1.01)

על-פי הסכם הרפורמה, עידוד ההתייעלות בענף הרפת ושמירת איכות הסביבה ברפתות ייעשו על-ידי שניים: האחד, עידוד השקעות הון להגדלת הרפתות. השני, הפחתת המחיר אותו משלמת המחלבה ליצרן החלב עבור החלב הגולמי (להלן: "מחיר המטרה"). מחיר המטרה נקבע על-ידי מועצת החלב.

לפני הרפורמה בענף החלב, תחשיב מחיר המטרה כלל את עלות הובלת החלב הגולמי מחצרות יצרני החלב (הרפתות) אל המחלבות. האחריות לביצוע ההובלה הייתה מוטלת על כתפי היצרנים.


על-מנת להפחית את מחיר המטרה, כחלק מצעדי הרפורמה, הוחלט על העברת האחריות לביצוע הובלת החלב הגולמי מיצרני החלב אל המחלבות, ובהן תנובה, וכך להוריד את עלות הובלת החלב הגולמי מתחשיב מחיר המטרה:

"מרכיב ההובלה יעבור מתחשיב מחיר המטרה לתחשיב המחלבות. מחיר חומר הגלם למחלבה לצורך חישוב מחיר מוצרי החלב לצרכנים יכלול את עלות ההובלה." (סעיף 4א' להסכם הרפורמה).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק צרכנות

 2. חוק זכויות הצרכן

 3. הגדרת צרכן

 4. תקנות צרכנות

 5. עו"ד דיני צרכנות

 6. הרפורמה בענף החלב

 7. ספריה ציבורית הגנת הצרכן

 8. סעיף 35ב לחוק הגנת הצרכן

 9. חוק הגנת הצרכן החזרת מוצר

 10. חוק המועצה הישראלית לצרכנות

 11. פיקוח פקדונות מיכלים

 12. תקנות הגנת הצרכן קטינים

 13. צו הגנת הצרכן סימון טובין

 14. תקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה

 15. פיצויים לדוגמא - הגנת הצרכן

 16. מחיר לא נכון על מוצר - הגנת הצרכן

 17. תקנות הגנת הצרכן גודל האותיות

 18. קו חם לצרכן - פרסום מפת כיסוי סלולרי

 19. מענה אנושי - אחרי כמה זמן עונים

 20. כמה דמי ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן ?

 21. צו הגנת הצרכן סימון ואריזה של מוצרי מזון

 22. תקנות הגנת הצרכן אחריות ושירות לאחר מכירה

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון