היסוד הנפשי בעבירות מס

מהו היסוד הנפשי בעבירות מס ?

לצורך ביסוס היסוד הנפשי בעבירות מס אצל נישום העומד לדין, די בהצבעה על התנהלותו הסרבנית מול רשות המס, כדבר המדבר לעצמו.


בית המשפט פסק כי סכומי כסף גדולים והאינטנסיביות של הפעילות העסקית שהועלמה, מגבשים ביתר שאת את היסוד ההתנהגותי, כמו גם את היסוד הנפשי של העבירה, שהוא הכוונה להתחמק ממס.


דו"חות הכוזבים שמוגשים ע"י הנאשמים הינם אמצעי מרמה ותחבולה נוסף לצורך העלמת ההכנסות, ומחזקים את המסקנה בדבר הכוונה להתחמק ממס.


גישת בית המשפט היא כי המסקנה שנאשם מסר הודעה כוזבת או השמיט דבר מדו"ח ההכנסות או הצהרות ההון שהגיש לפקיד השומה, התכוון על ידי כך להתחמק ממס היא בלתי נמנעת, שכן, מה יכולה להיות כוונתו אם לא זו?


הדבר נכון גם בהתייחס אל עבירת המרמה, העורמה והתחבולה, נשוא סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עבירות מיסים

 2. הקלה בעונש עבירות מס

 3. גן ילדים - עבירות מס

 4. הרשעה בעבירות מס

 5. עבירות מס של מסעדה

 6. חברה פרטית - עבירות מס

 7. תיקון שנאים עבירות מס

 8. עבירות מס חברה בפירוק

 9. חברות שמירה - עבירות מס

 10. עבירות מס - קבלן בניה

 11. קבלן שיפוצים - עבירות מס

 12. מאסר בפועל בעבירות מס

 13. היסוד הנפשי בעבירות מס

 14. עבירות מס של רואה חשבון

 15. מאסר על תנאי בעבירות מס

 16. עבירות מס - זכות השימוע

 17. דוגמא לערעור בעבירות מס

 18. דחיית ערעור על עבירות מס

 19. ערעור על עונש בעבירות מס

 20. מדיניות הענישה בעבירות מס

 21. רופא עוסק מורשה - עבירות מס

 22. ערעור על גזר דין בעבירות מס

 23. ערעור נגד מאסר בפועל - עבירות מס

 24. עיכוב יציאה מהארץ - עבירות מס

 25. ערעור על הכרעת דין - עבירות מס

 26. ערעור על קולת העונש בעבירות מס

 27. פיקדונות של לקוחות - עבירות מס

 28. עבירות מס הכנסה - משכורות עובדים

 29. אחריות מנהל חשבונות לעבירות מס של הלקוח

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון