תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל:

1. זוהי תביעה להכרה באירוע מיום 30.5.09 כתאונה בעבודה מכח הוראות פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 (להלן – החוק).

רקע
2. התובעת עבדה כמטפלת – שמרטפית אצל משפחת X. התובעת טוענת כי ביום 30.5.09, עת התלוותה למשפחה בנסיעתה לקייב וכאשר עסקה שם בעבודת שמרטפות, נפלה במדרגות הבית בו התגוררה המשפחה ונפגעה בכתפה הימנית. התובעת מבקשת להכיר באירוע כתאונת עבודה.

3. לטענת התובעת בשל טעות סופר נרשם בטפסי התביעה שהוגשו לנתבע כי מועד התאונה הינו 9.6.09 אך כבר במכתב שנשלח לנתבע ביום 3.2.10 תוקנה הטעות.

4. הנתבע דחה את התביעה מהטעם שלא הוכח אירוע תאונתי תוך כדי ועקב העבודה.
דיון והכרעה
5. בטופס התביעה צוין מועד קרות האירוע כיום 9.6.09. בבדיקה שנעשתה במחשבי הנתבע התברר כי התובעת והמשפחה אצל עבדה לא יצאו לחו"ל בחודש יוני 2009. כאשר התובעת התבקשה להציג את הדרכון שלה לאימות, נתקבל מכתב מיום 3.2.10 מאת בא כוחה בו שונה תאריך הפגיעה ליום 30.5.09 (תאריך שובם ארצה של משפחת X ושל התובעת מביקור בחו"ל).

6. הן התובעת והן מעבידה מר אולג X אשר העיד מטעמה הסבירו, כי מקור הטעות נעוץ בעובדה כי מדי שנה בחג השבועות יוצאת המשפחה לחו"ל וכך גם היה בשנת 2009 כאשר ב-29-30 למאי חל חג השבועות. אלא שמאחר וחלף זמן רב מאז התאונה נרשם בטעות יום ה- 9.6.09, שכן חג השבועות בשנה הקודמת לתאונה שנת 2008 נפל על 9.6.08 והם הסתכלו בטעות ביומן של שנה זו.

7. אולם לא רק בטופס התביעה אלא גם בכל המסמכים הרפואיים נרשם כי התאונה התרחשה ביום 9.6.09 וכך גם בתעודה הראשונית לנפגע בעבודה, בטופס בל/250 ואף בתעודה הרפואית הנוספת לפגיעה בעבודה שהוצאה בחודש מאי 2010, לאחר שכביכול התבררה הטעות לגבי מועד האירוע.

8. מעבר לכך, התובעת פנתה לטיפול רפואי בגין הפגיעה בכתף רק כארבעהחמישה חודשים לאחר מועד קרות התאונה הנטענת. נתון זה כשלעצמו, מעלה תהיות נוכח הפגימה הקשה שנמצאה בכתף והיזקקותה של התובעת למספר ניתוחים – הכיצד זה שבמשך תקופה כה ארוכה לא נזקקה כלל לטיפול רפואי.

9. בעניין זה אף נמצאו סתירות בעדות התובעת והעדים מטעמה. התובעת העידה כי בסמוך לתאונה קנו לה מעבידיה תרופות נגד כאבים (עמ' 5 ש' 6-7). הגב' לריסה X, המעבידה הכחישה כי קנתה לתובעת תרופות ואמרה שסיפקה לה משחה שהייתה בבית (עמ' 15 ש' 6, 17; עמ' 17 ש' 1-3) ואף בעלה העיד כי אינו זוכר שקנו תרופות כלשהן (עמ' 8 ש' 26).
10. זאת ועוד, רק כארבעה חודשים לאחר הפגיעה הנטענת פנתה התובעת לראשונה לטיפול רפואי. במסמך רפואי מיום 30.10.09 מצויין במפורש: "תאונת עבודה: לא "(נ/3) כך גם בסיכום רפואי שנערך ע"י ד"ר ממן מומחה אורתופד (נ/6) נרשם: "כ-4 חודשים טרם קבלתה משיכה של יד ימין לאחור. חבלה פריקה מאז כאב והגבלה בתנועה. בנוסף אירועים של תת פריקות". כאשר אין כל אזכור לאירוע הנפילה במדרגות במהלך העבודה.

11. על פי הפסיקה בהוכחת האירוע יש לייחס משקל רב לרישומי בית החולים ולאנמנזה הרפואית, מתוך ידיעה שהיא פרי הניסיון, שרישומים אלה מהימנים ומדויקים, שכן יש להניח, כי אדם המאושפז בבית-חולים או מגיע לרופא על מנת שיטפל בו, ימסור את העובדות הנכונות על מנת לזכות בטיפול הנכון (דב"ע מב/160-0 אבו ערב עלי נ. המוסד, פד"ע ט"ו 281; דב"ע מט/23-0 המוסד נ. שמעון הירשהורן, פד"ע כ 349).

12. משבמסמכים הרפואיים אין כל אינדיקציה לאירוע תאונתי שהתרחש בעבודת התובעת, ונוכח הספקות באשר למועד קרות האירוע והפנייה המאוחרת לטיפול רפואי – הרי שלא עלה בידי התובעת להוכיח כי הפגיעה אירעה לה תוך כדי ועקב עבודתה.

13. מטעם התובעת העידו מעסיקה מר אולג X וגב' לריסה X. לפי עדותה של גב' לריסה X, ביום 30.5.09 במהלך ההכנות לקראת יציאתם לשדה התעופה בקייב לצורך טיסה חזרה לישראל, שמעה העדה רעש חזק היא ניגשה לגרם המדרגות וראתה את התובעת שוכבת חבולה. לשאלתה השיבה התובעת כי החליקה במדרגות ונפלה בחוזקה ארצה. מר אולג X הצהיר, כי באותו מועד כששב לביתו בקייב, סיפרה לו התובעת שבמהלך ההכנות לקראת היציאה לשדה התעופה היא החליקה במדרגות ונפלה בחוזקה ארצה.

לאחר ששקלנו עדויות אלה מול הראיות שפורטו לעיל אשר אינן תומכות בטענות התובעת באנו לכלל מסקנה, כי התובעת לא השכילה להוכיח את טענתה בדבר האירוע ועל כן, אין מנוס מדחיית התביעה.

14. לפיכך – התביעה נדחית.

נתנו דעתינו לבקשת ב"כ הנתבע לחייב את התובעת בהוצאות. לבקשה זו, בנסיבות הענין יש יסוד. עם זאת לא מצאנו מקום לסטות מדרך המלך בתביעות מסוג אלו ולפיה, גם דחיית תביעתו של מבוטח לא תגרום לחיובו בהוצאות. משכך, אין אנו עושים צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון