תאונת עבודה גננת שכירה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תאונת עבודה גננת שכירה:עניינה של תביעה זו בתאונת עבודה שאירעה לתובעת ביום 21.2.10. התאונה אושרה ככזו ביחס לפגיעה בכתף, הגם שלטענת התובעת – נפגעה גם בצווארה.
בדיון שהתקיים בפני הנשיא (כתוארו אז) מיכאל שפיצר ביום 12.2.12, הסכימו הצדדים כי המחלוקת תתברר באמצעות מינוי מומחה רפואי. בהתאם, מונה ד"ר אלכסנדר ברוסקין כמומחה-יועץ רפואי מטעם בית הדין, על סמך העובדות כדלקמן:
התובעת ילידת שנת 1957.
התובעת עובדת כגננת שכירה בגן ילדים.
ביום 21.2.10 עמדה התובעת על סולם והורידה קופסאות קרטון ממדף עליון במחסן בגן.
תוך כדי עלייה וירידה בסולם, חשה התובעת כאב חד בכתף ימין ובצוואר.
המוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעה בכתף ימין ודחה את הקשר הסיבתי בין הכאבים בצוואר לאירוע.
העובדות דלעיל נקבעו במעמד הדיון ובהסכמת הצדדים, תוך לקיחה בחשבון של תיאור התאונה מפי התובעת עצמה בתביעתה לתשלום דמי פגיעה, ובמילותיה: "הורדת קופסאות קרטון מהמדף במחסן הגן תוך כדי עלייה וירידה הרגשתי כאב חד בכתף ימין ובצוואר". מפי התובעת (שלא הייתה מיוצגת באותו שלב) אף נרשם, בפרוטוקול הדיון מיום 12.2.12, כי הינה נותנת הסכמתה למינוי המומחה "לאחר שביה"ד הסביר לי את המהלך".
ביום 11.3.12 ניתנה חוות דעתו של ד"ר ברוסקין, ולפיה "התובעת סובלת מכאבים בצוואר כתוצאה מבלטים מרכזיים והיצרות של התעלה ברמות C3 – C4 ו –C4 – C5. לא אובחנה אצל הנבדקת הפרעה נוירולוגית כלשהי". ד"ר ברוסקין הוסיף כי "לפי דעתי לא קיים כל קשר סיבתי בין האירוע מיום 21.2.10 לבין היצרות של התעלה בעמוד השדרה הצווארי. היצרות התעלה... הינה תוצאה של תהליך תחלואתי טבעי של הגוף. כמו כן, עמוד השדרה הצווארי אינו נוטל חלק מהעומס בפעולות של הרמת משאות. מצב בעמוד השדרה הצווארי נובע מתהליך ניווני טבעי".
התובעת ביקשה להפנות שאלות הבהרה למומחה; במסגרת בקשתה טענה כי "הקרטון שהורדתי מהמדף החליק על פניי ועל הכתף, וכתוצאה מכך פרקתי כתף וקרע גיד ועל פניי שנהדף לאחור ולחץ של הקרטון שדחק את ראשי אחורנית בחוזקה...". בהחלטתי מיום 31.5.12 קבעתי כי "לא ניתן בשלב זה להוסיף עובדות שלא נקבעו בהחלטת המינוי, מעבר לצורך אציין כי לכאורה הטענה בדבר נפילת הקרטון על הפנים ודחיקת הראש אחורנית בחוזקה לא צוינה גם בטופס התביעה לנתבע".


לפיכך לא התרתי העברת שאלות שיש בהן משום שינוי לעובדות המוסכמות; שאר השאלות הועברו למומחה, והלה חזר – בתשובותיו מיום 9.7.12 – על חוות דעתו המקורית, והבהיר כי "פגיעה בכתף אינה גורמת ישירות או בעקיפין לבעיות או לכאבים בעמוד השדרה הצווארי, זאת בניגוד לפגיעות בעמוד השדרה הצווארי היכולות לגרום להקרנת כאבים בכתף... עמוד השדרה הצווארי אינו משתתף בפעולות של הרמת משאות, הרמת ידיים מעל גובה השכם. עמוד השדרה הצווארי משתתף אך ורק בפעולות הקשורות לתנועות הראש או חשוף לפגיעות מסוג צליפות שוט או חבלת ראש... מצבה של התובעת בעמוד השדרה הצווארי נובע אך ורק על רקע תהליך תחלואתי".בסיכומיה חזרה התובעת על טענתה כי העובדות שהועברו למומחה אינן מלאות/מדויקות, וכי למעשה "קיבלתי מכה בראש וגם בכתף ימין". לאור זאת ניתנה החלטתי מיום 9.8.13, במסגרתה התבקש הנתבע לשקול מתן הסכמה – "על אף ההסכמה במסגרת הדיון המוקדם, על אף חלוף הזמן ובהתחשב בכך שהתובעת לא הייתה מיוצגת – כי התיק יועבר כעת לדיון הוכחות, לצורך קביעת העובדות המדויקות שיש להעמיד בפני המומחה הרפואי. ככל שלאחר דיון ההוכחות ייקבע שיש עובדות רלוונטיות נוספות שיש להעביר למומחה – יועברו הן אליו במסגרת שאלות הבהרה".
הנתבע הודיע כי אינו מוכן להעברת התיק להוכחות, וחזר על עמדתו זו בדיון שהתקיים במעמד הצדדים ביום 8.10.13. התובעת ציינה כי "יכול להיות שלא ידעתי לנסח כמו שצריך את הדברים כי לא היה מי שייצג אותי אך אני חשה שנגרם לי עוול". בסיום הדיון התבקשה התובעת להציג "מסמך רפואי או מסמך אחר שבו אני טוענת את הטענה העובדתית של הטחת הראש אחורנית או חבלה בראש וזאת לפני מתן חוות הדעת של הרופא".


במענה לכך – וכאשר בשלב זה קיבלה התובעת ייצוג מטעם לשכת הסיוע המשפטי – הציגה התובעת את טופס תביעתה לקביעת דרגת נכות, מיום 25.10.10, במסגרתו פירטה את התאונה במילים הבאות: "עליתי בסולם במחסן הגן ע"מ להוריד ארגזים, תוך כדי הרמה והורדה של הארגזים אחד הארגזים החליק מידי ופגע בכתף ימיני ובתנועה סיבובית החזקתי את הארגז ומיד חשתי כאבים עזים בכתף ימיני ובצוואר".לאחר שקילת טענות הצדדים, אני קובעת כדלקמן:
העובדות כפי שנקבעו במהלך הדיון מיום 12.2.12 נוסחו בהסכמתה של התובעת, שנכחה בדיון וקיבלה הסברים מהנשיא שפיצר. הגם שהתובעת לא הייתה מיוצגת באותו שלב – לא היה צורך בידע משפטי כלשהו לצורך אישור נסיבות התרחשותה של תאונת העבודה. אזכיר כי התובעת דוברת היטב את השפה העברית, והינה אדם משכיל (גננת במקצועה). העובדות כפי שנקבעו במהלך הדיון מיום 12.2.12 אף תואמות את המסמכים – לרבות הרפואיים – הקיימים בתיק, בהם פירטה התובעת את התאונה במילותיה בזמן אמת.
התובעת לא ביקשה את תיקון העובדות לאחר ההחלטה מיום 12.2.12, אלא רק לאחר מתן חוות דעתו של המומחה אשר שללה קשר סיבתי בין הפגימה בצווארה לבין התאונה. עם זאת, החל מבקשתה להפניית שאלות ההבהרה ואילך חוזרת התובעת בעקביות על טענתה כי העובדות כפי שהועברו למומחה אינן מדויקות, וכי הדבר שולל את אפשרותה להוכיח את הקשר בין הפגימה בצווארה לבין תאונת העבודה.
התובעת התבקשה להציג ראיה המעידה כי גרסתה העובדתית הנוכחית אינה "מקצה שיפורים" נוכח חוות דעתו של המומחה, ובתגובה לכך הציגה את טופס תביעתה לקביעת דרגת נכות, אשר נכתב על ידה ביום 25.10.10 (היינו זמן רב טרם מתן חוות דעתו של המומחה), בו הינה מפרטת כי אחת מקופסאות הקרטון החליקה מידיה ונפלה עליה.
בהתחשב בקיומו של מסמך זה (הגם שנכתב על ידי התובעת עצמה), בו גרסה עובדתית שונה מזו שהועברה למומחה וכוללת טענה בדבר נפילת אחת מקופסאות הקרטון על התובעת (הגם שאין בו אזכור מפורש להטחת הראש אחורנית או לחבלה בראש) - שוכנעתי כי על אף חלוף הזמן, ועל אף התמשכות ההליכים, יש לקבל – באופן חריג – את בקשתה של התובעת, ולאפשר לה להוכיח את טענותיה העובדתיות במהלך דיון הוכחות כמקובל.


זאת, נוכח הנסיבות המיוחדות; על אף שדרך כלל צד אינו רשאי לחזור בו מהסכמה שנתן בדבר העובדות שיועברו למומחה; בהתחשב בכך שהתובעת לא הייתה מיוצגת וייתכן שלא הפנימה במלואם את ההסברים לגבי משמעות ההליך ואת העובדה כי לא תוכל לשנות את העובדות שיועברו; ומתוך נקודת המוצא כי אנו עוסקים בביטחון סוציאלי וכי דחיית בקשתה של התובעת תשים סוף מוחלט לטענתה כי נפגעה בצווארה במהלך תאונת העבודה.סוף דבר -
התיק יועבר להוכחות בפני מותב, במועד שיישלח לצדדים.
ב"כ התובעת יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו תוך 30 יום מהיום, עם העתק ישירות לב"כ הנתבע.
הפלוגתא שתידון הינה נסיבותיה העובדתיות המדויקות של תאונת העבודה מיום 21.2.10. ככל שלאחר דיון ההוכחות ייקבע שיש עובדות רלוונטיות נוספות שיש להעביר למומחה – יועברו הן לד"ר ברוסקין במסגרת שאלות הבהרה. ככל שייקבע שאין עובדות רלוונטיות נוספות – יינתן פסק דין על סמך החומר המצוי בתיק כיום.
בשלב זה לא נפסקות הוצאות, ועם זאת על התובעת לקחת בחשבון כי ככל שתידחה טענתה העובדתית – ייתכן והשתלשלות העניינים המפורטת לעיל תצדיק את חיובה בהוצאות, בניגוד למקובל, והכל כמובן בהתאם לשיקול דעתו של המותב שידון בתיק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון