עלות תכנית עיצוב פנים לדירה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תביעה בגין עלות תכנית עיצוב פנים לדירה:

לפני תביעה לתשלום שכר עבור הכנת תכניות לעיצוב פנים של דירה.

התובעת, אדריכלית ומעצבת פנים, טענה כי התבקשה על ידי הנתבע להכין עבורו תכניות לעיצוב פנים לדירתו. לשיטתה, העבודה התבצעה בהתאם להצעת המחיר ולהסכם בינה לבין הנתבע ואולם, תוך כדי ביצוע העבודה, העלה הנתבע דרישות נוספות, בגינן סוכם על תשלום נוסף עבור העבודות. לגרסתה, הנתבע הסכים להצעת המחיר וביקש כי מחצית התשלום ישתלם במהלך העבודה, והיתרה עם סיום עבודות הקבלן שבוצעו בדירה. לעמדתה, הסכימה לדרישה זו לנוכח האמון ההדדי ששר ביניהם. לאחר סיום העבודות כאמור, פנתה התובעת אל הנתבע בדרישות לתשלום החלק האחרון, אך דרישותיה לא נענו על ידי הנתבע. על כן תבעה השלמת ביצוע תשלום ע"ס 14,000 ₪ ופיצוי בגין עגמת נפש בשל כך שיחסי העבודה והאמון נוצלו והופרו ובגין נזקים שנגרמו, שהם לטענת התובעת, בכך שלא תוכל להשתמש בעבודה זו בחלק מתיק עבודות שלה. סה"כ בסכום של 3,000 ₪.

הנתבע טען כי קודם למשלוח הצעת המחיר, התובעת ביקרה בדירה, בדקה והעריכה את כמות העבודה הנדרשת לה על מנת ליתן הצעת המחיר ורק לאחר מכן, שלחה את הסכם העבודה שנוסח על ידה. בהסכם העבודה, התובעת פירטה את כל תהליכי העבודה הנדרשים. לטענתו, אינו מבין מדוע לאחר תום העבודה ולאחר ששילם לתובעת את מלוא התשלום כפי שהתחייב לפי ההסכם, מקבל הוא דרישת תשלום נוספת. על מנת שהתובעת תסיים את העבודה ועל מנת להימנע מסכסוך מיותר, הוסיף מבלי שהתחייב לכך, תשלום נוסף בסך 4,000 ₪, על כן ביקש כי בית המשפט יורה לתובעת להשיב לו סכום בסך 4,000 ₪ בשל כך שהגישה את התביעה. עוד טען הנתבע לרשלנות התובעת בביצוע העבודה ולכך שנגרמו לו הוצאות מיותרות בשל העניין לאור האמור ביקש כי בית המשפט יתיר לו לפצל סעדים.

יוער כבר מעתה כי דומה שלנתבע התבלבלו היוצרות. הוא אינו תובע בתביעה זו, אלא נתבע. לפיכך, אינו יכול לטעון לעילות תביעה משלו במסגרת כתב הגנתו ועליו, ככל שירצה בכך, להגיש תביעה עצמאית. לנוכח האמור, גם איני נדרש ליתן כל החלטה ל"פיצול סעדים". כך גם לגבי הסכום ששולם בסך 4,000 ₪. נתבע בתביעה יכול להגיש תביעה שכנגד, או לבחור להגיש תביעה עצמאית. במקרים מסוימים, יכול הוא לבקש קיזוז. במקרה שלפני, לא כך פעל הנתבע.

לאחר שהובהרו הדברים, לענייננו.

בדיון במעמד הצדדים טענה התובעת כי הנתבע שילם לה מתוך ה – 18,000 סך של 9,000 ₪ ועל כן, היא למעשה תובעת 9,000 ₪+מע"מ ו – 250 ₪ עבור הדפסות ומע"מ על תשלומים קודמים שלא קיבלה. הנתבע מצידו טען כי חתם על ההצעה ששלחה לו בה הכל היה כלול, לעמדתו לא ענה לפניותיה לתשלום הנוסף כי ביקש ממנה ש"תרד" ממנו. לעמדתו, ה – 9,000 ₪ ששילם היוו חלק מה 25,000 ₪ ונתן לה את ה – 4,000 ₪ כפיצוי, מכיוון ש"רצה לסיים את הסיפור יפה" (ראו עמ' 2 לפרוטוקול ישיבת 30.06.13).

בהמשך ביקשה התובעת להגיש סיכומיה בכתב ובית המשפט נעתר לבקשה. בסיכומיה טענה כי בגין העבודות נשוא ההסכם הראשון הנתבע נותר חייב סכום של 3,480 ₪ (3,000 ₪+מע"מ) ובגין ההסכם לעבודות נוספות, נותר חייב סך של 10,440 ₪ (9,000 ₪+מע"מ) והוצאות הדפסה בסך 250 ₪. עוד טענה כי יש להחסיר סכום של 280 ₪ יתרה משני התשלומים הראשונים. ועל כן, החוב נכון ליום הגשת התביעה הוא בסך 14,330 ₪.

הנתבע בסיכומיו טען כי התובעת מנסה לבלבל את בית המשפט שעה שטוענת כי סכום בסך 10,000 ₪ ששולם עבור ההזמנה, הינו למעשה תשלום על חשבון ההזמנה השנייה אותה כלל לא אישר ולא הסכים לה. הנתבע הפתיע וטען לראשונה בסיכומיו גם כי הואיל והתובעת לא התמודדה עם אנשי המקצוע וקבלני המשנה וגרמה לעיכוב במסירת הדירה הוא אודיע לה על סיום ההתקשרות ונאלץ להתמודד בעצמו מול קבלני המשנה, לרבות פיקוח ונוכחות רציפה בדירה. וחזר על טענות שכבר טען.

התקיים דיון נוסף לאחר מכן והנתבע העיד כי התובעת הביאה עוד קבלן שיעבוד במקום מישהו אחר ושהיה צריך לשלם לו תוספת. לכן אמר לתובעת כי שילם לה הכל ושילם לה עוד 4,000 ₪. לטענתו: "היא פנתה ואמרה שהשקיע זמן וזה וזה היא רצתה עוד 18,000 ₪ אמרתי לה את יודעת מה? קחי עוד 4,000 ₪ כדי שתעזוב אותי, היא לא הגיעה לשלבי סיום, אני סיימתי לבד" (ראו עמ' 5 לפרוטוקול ישיבת יום 18.11.13). הנתבע חזר על טענתו לפיה התובעת לא ביצעה כל עבודות נוספות.

מעיון בנספח 1 לכתב התביעה, הוא הצעת המחיר של התובעת, אותה מאשרים שני הצדדים כי סיכמו עליה, נכתב: "תיאור העבודה: עדכונים לתכנון ועיצוב פנים כללי...התכנון כולל תיקונים למערך חדרים קיים, מדרגות חוץ, ותיאום יועצים/ ספקים (חשמל חכם, מערכות תקשורת/ אודיו, חימום תת רצפתי, מ.א. וכו'), תכנון חשמל ותאורה, עבודות גבס לפי הצורך, בחירת חומרי גמר, קבועות ואביזרי סניטציה, תיאום תכנון מטבח, נגרות לחדרי הרחצה. העבודה תכלול הכנת תכניות עבודה (בניה, חשמל, אינסטלציה, ריצוף, תיאום מץאץ וכו' בק.מ. 1:50), תכניות וחזיתות פנים מפורטות לחדרי הרחצה (1:20). העבודה כוללת תיאום עם הקבלן באתר, ופיקוח עליון באתר לפי הצורך. שכר הטרחה 25,000 ₪.
תנאי תשלום: מקדמה 5,000 ₪, עם השלמת תכנון מערך אדריכלי ועיצוב פנים עקרוני 8,500 ₪, עם השלמת תכניות עבודה לקבלן, כולל פרטי ביצוע, פרישות וכו' 8,500 ₪, עם השלמת פיקוח עליון 3,000 ₪. שכר הטרחה אינו כולל שכ"ט יועצים, הדפסות, משלוחים ונסיעות (1.5 ₪ לק"מ) ומע"מ. עבור שינויים שיידרשו מהמזמין לאחר סיכום תכנון וביצוע תוכנית עבודה, יגבה תשלום נוסף לפי מחיר של 250 ₪ לשעה".

באשר לטענה לביצוע עבודות נוספות, התובעת לא צירפה הסכם חתום על ידי הנתבע המאשר את דבריה בדבר הסכמות לביצוע עבודות נוספות. כידוע, הסכם כגון ההסכם בו עסקינן, יכול להשתכלל גם ללא הסכם חתום, ואולם אז, ישנו קושי ראייתי בהוכחתו. מעבר לקושי האמור, קיים גם קושי נוסף - התובעת לא צירפה חוות דעת מומחה על מנת לתמוך בטענתה כי אכן בוצעו עבודות נוספות מעבר למה שנכתב בהצעת המחיר הראשונה. צירוף מסמך הצעת המחיר השנייה, אינו עונה על הדרישה לפי דיני החוזים, שכן יש להראות כי היה "קיבול" להצעה – על מנת שהסכם ישתכלל. נכון שקיבול יכול להיעשות גם דרך התנהגות ואולם כאמור, התובעת לא הוכיחה את הדרוש ומשהכלל המשפטי הוא כי "המוציא מחברו עליו הראיה", דין התביעה להידחות.

יוער כי העובדה שהנתבע שילם 4,000 ₪ מעבר ל – 25,000 ₪ הקשתה עלי. שכן בדרך כלל אנשים אינם נוהגים לשלם תמורה נוספת בסכום כזה ולכאורה ניתן לומר כי אין זו, אלא שהנתבע קיבל את ההצעה השניה, בהתנהגות. אלא מאי? שלטעמי, לנוכח כך שלא הוגשה חוות דעת כאמור לתמיכה בטענות התובעת לגבי ביצוע העבודות הנוספות, לא ידוע אם אכן בוצעו ואיזה חלק מהן באמת מהווה "עבודה נוספת". מאידך גיסא, איני מקבל את טענת הנתבע הנשמעת כיום כי הסכום שולם "סתם". ככל הנראה כן נדרש תשלום תמורה נוספת כלשהי בשל חריגה מההסכם הראשון, מהי גובה התמורה המוסכמת? זאת כשלה הנתבעת להוכיח. אשר על כן הנני קובע כי ככל שבוצעו עבודות נוספות, הסכום בסך 4,000 ₪ ששולם משקף את הסכמות הצדדים בגינן.

התביעה נדחתה.

התובעת תישא בהוצאות הנתבע בסך 1,000 ₪.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות תב"ע

 2. תוכנית מש-1

 3. תוכנית 3700

 4. תוכנית מיתאר שכונה

 5. תכנית פרטנית

 6. חריגה מתב''ע

 7. תכנית רע-2010

 8. מתחם בן יהודה

 9. תכנית הר-2050

 10. שטח פרטי פתוח

 11. תוכנית התע''ש

 12. תכנית רע 2015

 13. רובע טז אשדוד

 14. תוכנית רע-2014

 15. תוכנית חד 2020

 16. נספח בינוי מנחה

 17. קו כחול בתוכנית

 18. סטיה מהיתר או מתכנית

 19. הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע

 20. תוכנית ממ-1517-א

 21. תכנית לפני הפקדה

 22. הר 1202 הוד השרון

 23. התנגדויות חד 2020

 24. שטח נוף כפרי פתוח

 25. סירוב להפקיד תכנית

 26. עתירה לביטול תוכנית

 27. היתר תכנית שינויים

 28. הפקדת תכנית מפורטת

 29. תב''ע רע-3000 רעננה

 30. מתחם 1202 הוד השרון

 31. תוכנית הבינוי בניגוד לתב''ע

 32. שלב ההתנגדויות לתכנית

 33. אי סבירות קיצוני תוכנית בניה

 34. נכס גובל בתכנית פוגעת

 35. בקשה להיתר תואמת תכנית

 36. הכנת תכנית לצרכי רישום

 37. תכנית עיצוב ארכיטקטוני

 38. פגם יסודי באישור תוכנית

 39. זכויות קנייניות – תוכנית בניה

 40. ביטול תכנית בניה עירונית

 41. הצעת חוק תוכניות באמהרית

 42. שינוי תכנית מיתאר מקומית

 43. התנגדויות לתכנית תא-2971

 44. תכנית הר-2200-א חוף התכלת

 45. הפקדת תכנית בועדה המקומית

 46. הפקדת תכנית בועדה המחוזית

 47. התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות

 48. טופס אישור תכנית ע''י מודד

 49. בקשה תואמת את הוראות תכנית

 50. ביטול תוכנית בניה בראש העין

 51. תכנית ביוזמת הועדה המקומית

 52. ביטול החלטה לגבי תוכנית בניין עיר

 53. תכנית לשימור מבנים בתל אביב

 54. תוכנית מבנה מיועד לתעשיה עתירת ידע

 55. תכנית תשתית לאומית תת"ל 24/א

 56. קרקע בבאר טוביה תכנית ד-313

 57. עלות תכנית עיצוב פנים לדירה

 58. התנגדויות לתכנית פת-49-1255

 59. נזקים בגין הפקדת תכנית מיתאר

 60. קביעת תנאי בתוכנית לאחר הפקדה

 61. תכנית הצ 1 1 374 א אבן יהודה

 62. טופס אישור תכנית חידוש גבולות

 63. התנגדות לבקשה להיתר תואמת תב"ע

 64. ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית

 65. אזור נופש מטרופוליני נס ציונה

 66. התנגדויות לתכנית לתכנית מח-115

 67. פיצויים עקב תכנית תשתית לאומית

 68. חוף הקשתות אשדוד - תוכנית בנייה

 69. אזור נופש מטרופוליני ראשון לציון

 70. מבנה מדורג הבנוי בטופוגרפיה משתפלת

 71. הפסקת הליך אישור שינוי תכנית ייעוד

 72. לא הוגשה תכנית אחידה עם המבנה הסמוך

 73. הפסקת קידום תכנית על ידי ועדה מקומית

 74. תכנית הרחבת דרך בתוואי מאושר לכדי כיכר

 75. נטען כי הבקשה סוטה מהבינוי הקבוע בתב"ע

 76. תיקון תכנית לצרכי רישום - צו מבית משפט

 77. תכנית ד-631 באר טוביה פארק חולות אשדוד

 78. מהי רמת הפרוט הנדרשת בהגשת תוכנית בניה ?

 79. ערר לא לאשר תיקון לתכנית הבינוי מכוח תכנית

 80. תיקון תכנית רישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ)

 81. חסרה תכנית הנדסית למניעת פגיעה בבתים שכנים

 82. פתרון לנושא התנועה ברחוב במסגרת תכנית בניה

 83. פגיעה בעצי ברוש עתיקים עקב אישור תכנית בניה

 84. קונטור החפירה אינו זהה לקונטור בנספח הבינוי

 85. בקשה להיתר תואמת תכנית או אינה תואמת תכנית ?

 86. התנגדות לתכנית בניה בגלל חסימה מוחלטת של הנוף

 87. תביעה נגד איש מקצוע בגין בניה שלא על פי תכנית

 88. תכנית אשר חילקה את שטחי "המשבצת" לייעודים שונים

 89. ביטול הוראה בתכנית בניה עקב הפניה לתקנות שבוטלו ?

 90. התכנית החדשה קובעת תוואי כביש בסמוך לדירות העוררים

 91. ניצול של יחידות הדיור מעבר ל-80% מסך היחידות בתוכנית

 92. תכנית "חדשה" שלא ניתן להוסיף עליה שטחים, ולו שטחי שירות

 93. ערר לא לאשר הפקדת תכנית להגדיל צפיפות בשכונה בכפוף לתנאים

 94. שימור עץ אלון התבור במרכז האזור המיועד לשמש כדרך לפי תוכנית

 95. בקשה שכוללת חריגה מהוראות התכניות התקפות ובקשה זו לא פורסמה

 96. כשיש שתי פרשנויות לתכנית יש לבחור את זו שמיטיבה עם זכות הקניין

 97. טענה כי קביעת תנאי של קבלת אישור המינהל מקורה בטעות בהתאם לתכנית

 98. נטען כי הפרוגרמה שהוכנה בדיעבד הוכנה ללא בדיקה עצמאית של צרכי הישוב

 99. אי נטרול השפעת הציפיות הקונקרטיות לעליית השווי עקב אישור תכנית חדשה

 100. הועדה המקומית אינה יכולה לאשר חריגה מקווי הבנייה בתכניות בדרך של אישור הקלה

 101. התנגדות תכנית המגדירה את ייעוד המקרקעין כאזור מגורים ב' - בניה המותרת בשתי קומות

 102. תכנית שינוי קווי בניין והגדלת מספר יחידות הדיור ומטרתה להקים בניין מגורים במקרקעין

 103. נטען כי הוועדה המקומית הייתה מנועה מלדון בתכנית לאור ניגוד עניינים הנובע מההסכם שנחתם

 104. טענה כי אישור הבקשה מהווה סטייה ניכרת מתכנית שכן מדובר בחריג בסביבה המורכבת בעיקרה מבתים נמוכים

 105. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון