מחלת עור כתאונת עבודה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא מחלת עור כתאונת עבודה:

1. התובעת סובלת ממחלת עור ואסטמה (להלן: "המחלות").
לטענתה, המחלות האמורות נגרמו עקב תנאי ואופי עבודתה כהידרותרפיסטית.
תביעת התובעת להכיר במחלות מהם היא סובלת כנובעות מעבודתה ולשלם לה דמי פגיעה נדחתה, על בסיס גישת הנתבע לפיה לא הוכח קיום קשר סיבתי בין תנאי עבודתה לבין המחלות.
מכאן התביעה שבפנינו.

2. הצדדים הסכימו כי בית הדין ימנה מומחה רפואי, אשר יופנו אליו שאלות על בסיס התשתית העובדתית הבאה -
א. התובעת ילידת 1984, מתגוררת בעיר נצרת.
ב. החל מחודש 07/2008 ועד לחודש 09/2010, התובעת עבדה בעמותת "סב יום-עמותת ותיקי עמק יזרעאל" כהידרותרפיסטית בבריכה מחוממת.
ג. התובע עבדה בין יומיים עד שלושה ימים בשבוע, ובסה"כ בין עשר עד חמש עשרה שעות שבועיות.
ד. ביום 08.09.2010, התובעת הפסיקה את עבודתה.
3. לצורך קביעת הקשר הסיבתי-רפואי בין המחלות מהם סובלת התובעת לבין תנאי עבודתה כמתואר לעיל, מונתה דר' אלופי אביבה כמומחית רפואית מטעמו של בית הדין, והתבקשה להשיב על השאלות הבאות –
א. מהי המחלות או מהן הליקויים מהם סובלת התובעת?
ב. האם הייתה כאן פגיעה Injury?
ג. האם הפגיעה גרמה נזק?
ד. האם כל פגיעה ופגיעה, כמפורט בהחלטה, גרמה לתובעת לפגיעה זעירה Injury שלא ניתן להבחין בה, ואפשר ליחס אותה לזמן מסוים?
ה. במקרה שכן - ההייתה הפגיעה הנ"ל - Irreversible בעלת אופי בלתי הפיך, כך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים?
ו. במידה והמצב הקיים נגרם גם בגין תהליך תחלואתי וגם בגין פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך, האם השפיע מה שאירע בעבודה על הופעת המחלות ובאיזו מידה?

4. המומחית בחוות דעתה השיבה בשלילה לשאלה הנוגעת לקשר הסיבתי בין המחלות מהם סובלת התובעת לבין תנאי עבודתה, וכך השיב לשאלות בית הדין:
"1. התובעת סובלת ממחלת עור בעלת אופי אלרגי וממחלה בדרכי הנשימה, אסטמה כרונית.
2. הפגיעה לא הוכחה, גורם הפגיעה משוער אך לא הוגדר ע"פ אמות מידה מקצועיות. יתכן כי המחלות סיבתן מולדת או מגורם כל שהוא, שלא הוכח.
3. ישנן מחלות, לא נקבע מה סיבתן ולא הוכח מהו הגורם הנזק. לא ניתן לקבוע אם הייתה פגיעה INJURY, או מצב מחלה קיים
4. תלונות המחלות מתייחסות לאירועים חוזרים. התעודה לנפגע מתייחסת לאירוע אחד ביום 8.9.21010 שעה 10:00 מבלי לפרט מה התרחש באותו אירוע. אי לכך אין לדעת אם הכוונה לאירועים זעירים חוזרים או לפגיעה חמורה, חריגה, בתאריך המצוין בתעודה.
5. התובעת תארה מצב פגיעה הפיך: תלונות המחלה פוסקות בהפסקת עבודתה במי הבריכה. אין רישום על ביקורים במרפאת עור לאחר מועד הפסקת עבודתה, באבחנה נשוא התביעה. אין רישום של ביקורים במרפאה הכללית או מקצועית אחרת לאחר הפסקת העבודה, בהקשר לאבחנה נשוא התביעה. עולה מכך הפגיעה הייתה הפיכה.
6. המצב הקיים עד להגשת התביעה היה תהליך תחולאי. הפגיעות שתוארו היו בעלות אופי הפיך. יתכן שמה שאירע בעבודה השפיע על אירועי מחלה נוספים, חולפים, אך הוא לא גרם את הופעות המחלות".

5. בהודעה מיום 24.06.13 נתבקשו הצדדים להודיע לבית הדין מה עמדתם בתביעה בהתייחס לחוות הדעת, או שיש בדעתם להגיש סיכומים, כן צוין בהחלטה שחוסר תגובה יחשב שאותו צד אינו מעוניין להוסיף על הסיכומים שהוגשו, והוא מסכים למסקנה העולה מחוות דעתה של המומחית, ולמתן פס"ד בהתאם.

6. איש מהצדדים לא הגיש הודעה כלשהי בעקבות אותה החלטה.

7. ע"פ חוות דעת המומחית, אין קשר סיבתי בין המחלות מהם סובלת התובעת ("מחלת עור בעלת אופי אלרגי ומחלה בדרכי הנשימה") לבין תנאי עבודתה. לגישת המומחית, "הפגיעה לא הוכחה, גורם הפגיעה משוער אך לא הוגדר ע"פ אמות מידה מקצועיות. יתכן כי המחלות סיבתן מולדת או מגורם כל שהוא, שלא הוכח... המצב הקיים עד להגשת התביעה היה תהליך תחולאי. הפגיעות שתוארו היו בעלות אופי הפיך. יתכן שמה שאירע בעבודה השפיע על אירועי מחלה נוספים, חולפים, אך הוא לא גרם את הופעות המחלות".
חוות דעת המומחית מפורטת ומנומקת כדבעי ונסמכת על העובדות והמסמכים שעמדו לרשותה, ואנו מחליטים לאמץ אותה.

8. בנסיבות אלה ומשאימצנו את חוות הדעת, לא נותר לנו אלא לדחות את התביעה שבפנינו.

בהתחשב בכך שמדובר בתובענה מתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות.

9. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון