חקירה נגדית בהליך בוררות

יש לבחון את הטענה לגופה, לפיה שלילת זכותו של המבקש לחקור בחקירה נגדית את השמאי עולה לכדי שלילת זכות הטיעון, המצדיקה את העברת הבורר מתפקידו.

סעיף 11 לחוק הבוררות קובע כי –
"בית-המשפט רשאי להעביר בורר מתפקידו באחד המקרים האלה:
(1) נתגלה שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים;
(2) התנהגותו של הבורר במהלך הבוררות גורמת לעינוי-דין;
(3) נבצר מהבורר למלא את תפקידו".

נפסק לא אחת, כי השאלה אם הבורר ראוי לאמון המתדיינים, הינה שאלה בעלת סממנים אובייקטיבים, הגם שהיא נסמכת על טענות סובייקטיביות של המבקש להעביר את הבורר מתפקידו [רע"א 4974/01 קפלנסקי נ' גולדסיל בע"מ, פ"ד נו(3) 859].

ברע"א 296/08 ארט-בי חברה בערבות מוגבלת (בפירוק) נ' עזבון המנוח ג' ליברמן ז"ל (מיום 5.12.10) הדגיש בית המשפט העליון (כבוד השופט דנציגר) כי המבחן להעברת בורר מתפקידו דומה למבחן המופעל במסגרת בקשה לפסלות שופט. וכלשונו:

בטיעון לפיו זכאי המבקש לחקור בחקירה נגדית מומחה הנותן חוות דעת המשמשת ראיה בהליך בוררות – מתפרץ המבקש לדלת פתוחה, שהרי כך עולה מההלכה הפסוקה, אף מפריט י"ב לתוספת הראשונה לחוק הבוררות, ואיש אינו טוען אחרת (ראו גם רע"א 2017/10 הלל קופרמן ואח' נ' DRY MILLS LTD ואח')

אלא שבענייננו מבחין הבורר בהחלטותיו בין חוות דעת שניתנה ע"י מומחה מטעם מי מבעלי הדין, אף חוות דעת שניתנה ע"י מומחה שהבורר עצמו מינה – לגביה אין מחלוקת שהיא כפופה לזכות החקירה הנגדית- לבין מומחה שהצדדים עצמם מינו בהסכמה, תוך כוונה כי חוות דעתו תהא סופית ותחייב את הצדדים.

הבורר סובר כי השמאי, שמונה לצורך שומת הנכסים, הינו מומחה מוסכם וכי בעצם ההסכמה למינויו טמונה גם ההסכמה לקבל את קביעותיו כחוות דעת סופית. לטעמו של הבורר, מהסכם הפשרה עולה כי הצדדים הסכימו מראש כי קביעת השמאי המוסכם תהא מקובלת עליהם, ולכן אין תחולה לפריט י"ב שבתוספת, וכי תפקידו כבורר יהא להכריע בהיבט המיסויי של הקרקעות לצורך חלוקה שוויונית ומאוזנת.

עמדתו זו של הבורר ביחס לשמאי, עולה בקנה אחד עם נוהגו השונה ביחס למומחה בתחום המיסוי שמונה על ידו ועם מתן האפשרות לחקרו בחקירה נגדית – בהינתן ההבדל המהותי שבין שני סוגי המומחים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק בוררות

 2. תקנות הבוררות

 3. ערעור בוררות

 4. תניית בוררות

 5. מוסד הבוררות

 6. הסכם בוררות

 7. הארכת בוררות

 8. הליך בוררות

 9. ביטול הליכי בוררות

 10. עורך דין בוררות

 11. הסכם - בוררות

 12. מה זה אבעיה ?

 13. בוררות - חובת הנמקה ?

 14. אישור פסק בוררות

 15. תיקון פסק בוררות

 16. פרשנות פסק בוררות

 17. בוררות בין שכנים

 18. סיכול פניה לבוררות

 19. בוררות בנושא ליקויי בניה

 20. עיקול זמני בוררות

 21. סעיף 23 לחוק הבוררות

 22. נטישת הליכי בוררות

 23. ערעור בעניין בוררות

 24. סעיף בוררות חוקת ההסתדרות

 25. איגוד ערים - בוררות

 26. סעיף 29 חוק הבוררות

 27. סעיף 5 לחוק הבוררות

 28. סעיף 29 לחוק הבוררות

 29. בוררות בין עורכי דין

 30. סעיף 24 לחוק הבוררות

 31. פרוייקט בניה - בוררות

 32. טעות גלויה בפסק בוררות

 33. חובת בוררות - צו מניעה

 34. הסכם בוררות לאחר סכסוך

 35. אישור פסק בוררות רבנים

 36. תיקון טעות בפסק בוררות

 37. בקשה לאישור פסק בוררות

 38. בקשה למתן הנחיות בהליך בוררות

 39. סעיף 24(4) לחוק הבוררות

 40. הפרת זכות סירוב ראשונה

 41. שימוש במקרקעין - בוררות

 42. עיקולים לפי חוק הבוררות

 43. ביקורת שיפוטית - בוררות

 44. ערובה לביצוע פסק בוררות

 45. הסכם בוררות בית דין רבני

 46. סעיף 24 (10) לחוק הבוררות

 47. הפרה מתמשכת של התחייבות

 48. בקשה לאשר פסק בוררות חלקי מוטעה

 49. סעיף בוררות בהסכם מייסדים

 50. חקירה נגדית בהליך בוררות

 51. פיצויי פיטורים מוגדלים - בוררות

 52. תניית בוררות בית דין רבני

 53. חלוקת רכוש משפחתי - בוררות

 54. קניית דירה בשוויץ - בוררות

 55. פרשנות תניית בוררות בהסכם

 56. התנגדות הסתדרות פיטורים - בוררות

 57. טופס בקשה להזמנת עד לבוררות

 58. פסק דין הצהרתי – ביטול הסכם בוררות

 59. העברת תיק בוררות בחזרה אל בית משפט

 60. פסק בוררות מנוגד לתקנת הציבור

 61. תנאי הסכם על בוררות בעניין שכר טרחה

 62. טענות בנוגע לאופן ניהול בוררות

 63. ההבדל בין פסק ביניים לבין החלטה

 64. בית דין רבני בוררות - דיני עבודה

 65. סעיף 24(3) לחוק הבוררות - חריגה מסמכות

 66. בקשה לאישור פסק בוררות ובקשה לביטול הפסק

 67. החלטת ביניים - סעיף 23 לחוק הבוררות

 68. טופס הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות

 69. תיקון פסק בוררות לאחר אישור ע"י בית משפט

 70. בקשה לאשר עיקול זמני במסגרת בקשה לאישור פסק בוררות

 71. עיכוב הליכי בוררות למרות פגמים בהתנהלות המבקש

 72. בקשה לאישור הסדר בוררות - סעיף 350 ו 351 חוק החברות

 73. תביעת השבה של סכום ששולם ביתר במסגרת הליכי בוררות

 74. חלפו מעל 45 יום בין מתן פסק הבוררות לבין הגשת הבקשה לביטולו

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון