הקלה בעונש עקב הודאה בעבירה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא הקלה בעונש עקב הודאה בעבירה:

1. הנאשם הורשע עפ"י הודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום. מדובר ב- 2 אישומים של נהיגה בפסילה, ללא רישיון נהיגה ורישיון רכב תקפים וללא ביטוח.

2.עפ"י כתב האישום, הנאשם נהג ביום 3/6/13 ולמחרת ב-4/6/13 ביודעו, כי הינו פסול לנהיגה ב-5 תיקים שונים וכן ע"י רשות הרישוי לתקופה כוללת של 6 שנים, ללא ר.נ. תקף שפקע ב-3/06, ללא רישיון רכב תקף שפקע ב-30/8/10 וללא ביטוח.

3. לחובת המשיב, המחזיק ברשיון נהיגה משנת 2004, 39 ה"ק מהן 7 ה"ק בגין נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, 7 ה"ק בגין רישיון רכב לא תקף, מהירות, טלפון, אי ציות לתמרורים ועוד.
לחובת הנאשם גם עבר פלילי מכביד בעבירות אלימות, רכוש, קבלת דבר במרמה (ה"ק רבות), איומים, שיבוש מהלכי משפט ועוד, בגינן אף ריצה מאסרים בפועל.

4. עם זאת, לזכותו של הנאשם הודאתו.

5. ב"כ המאשימה הדגישה בטיעוניה לעונש כי מדובר בשני אירועים שונים על כן עתרה להשית על הנאשם מאסר בפועל ממושך, מאסר ע"ת, פסילה ממושכת, פסילה ע"ת וקנס.
ב"כ הנאשם ציין, כי הנאשם רצה מעצר מאחורי סורג ובריח במשך כחודש וחצי בגין התיק הנדון והוסיף, כי הנאשם נמצא בתהליך לשקם את חייו. לכן ביקש להסתפק במעצר אותו ריצה עד כה ויתרת העונש תרוצה בדרך של עבודות שירות.

8. בהחלטתי מיום 15.07.13, הוריתי לממונה על עבודות השירות להגיש חוות דעת בעניין התאמתו של הנאשם לרצות מאסר בדרך של עבודות שירות, תוך הדגשה, כי אין בכך כדי ליצור ציפיה אצל הנאשם או התחייבות כלשהי לעונש שייגזר עליו.
בחוות דעת מיום 05.08.13, קבע הממונה, כי הנאשם מתאים לרצות מאסר בדרך של עבודות שירות והמליץ להציבו במרכז גריאטרי דורה בנתניה.

9. אין צורך להכביר מילים על חומרתן ומסוכנתן של העבירות בהן הורשע הנאשם המשקפות זלזול מוחלט בגורמי אכיפת החוק ובהכרעות שיפוטיות אשר פסלו אותו מלנהוג. הנאשם התעלם מהסכנה הברורה והמיידית הנשקפת מנהיגתו כאשר הוא נהג בזמן פסילה, ללא ר.נ תקף מזה כ-7 שנים וללא רישיון רכב תקף מזה כ-3 שנים. אך בדרך נס לא גרם עד היום הנאשם לאבדות בנפש.
העובדה, כי נתפס בזמן פסילה מעידה, כי אין מורא החוק עליו.
לא זו אף זו, הנאשם נתפס נוהג ללא רשיון נהיגה תקף שנים ארוכות ועל אף שנשפט בגין עבירה זו כבר 7 פעמים, שב ונהג פעמיים נוספות. עובדה זו מצביעה על זלזולו המתמשך של הנאשם בחוק, בגורמי אכיפת החוק ובבטיחותם של המשתמשים בדרך.

בעבירת נהיגה בזמן פסילה כפל חומרה- הן הסכנה הגלומה בה לשלום הציבור בנהיגת מי שאינו כשיר או ראוי לכך, והן מחמת הזלזול בחוק הכרוך בה, כך קבע כב' השופט לוי ברע"פ 6115/06 מדינת ישראל נ' אבו לבן מיום 08.05.07 וברע"פ 3878/05 בנגוזי נ' מד"י, ציינה השופטת פרוקצ'יה כי: "נהיגה בכבישי הארץ בזמן פסילת רישיון טומנת בחובה סיכונים רבים לביטחונם של נוסעים ברכב והולכי רגל. יתר על כן, ולא פחות מכך, היא משקפת התייחסות של ביזוי החוק וצווי בית המשפט".(ר' גם רע"פ 9053/11 חאלד גבר נ' מד"י מיום 10/01/12 מפי כב' השופט רובינשטיין).

וכן ברע"פ 2221/11 הראל נ' מד"י מפי כב' השופט א' רובינשטיין שניתן ביום 24.03.11 אף הוא בקשר לנהיגה בפסילה:
"במובן הרחב, על בית משפט זה לשלוח מסר צלול וברור לפיו בעבירות מסוג זה, במיוחד כאשר למבקש עבר תעבורתי מכביד, ינקוט בית המשפט במדיניות ענישה מחמירה המשקפת את הסכנה הטמונה בהן לציבור הרחב".

10. בע"פ 324/88 אלאעסם נ' מדינת ישראל שניתן ביום 30.10.88 בהרכב השופטים לוין, בך ומלץ נפסק, כי העונש הראוי ההולם לעבירה של נהיגה בזמן פסילה הוא מאסר בפועל ופסילה לתקופה ממושכת. זו הדרך היחידה למנוע מעשית הישנות עבירה זו. ראה לעניין זה גם רע"פ 3878/05 בן גוזי נ' מדינת ישראל, כב' השופטת פורקצ'ה מיום 26.05.05; רע"פ 2016/02 קנאטרי נ' מדינת ישראל, כב' השופטת שטרסברג כהן מיום 09.04.02; רע"פ 2932/02 יונס נ' מדינת ישראל, כב' השופטת דורנר מיום 09.05.02; רע"פ 4107/05 בן נון נ' מדינת ישראל, כב' השופט א' לוי מיום 2.06.05.

ויפים לעניינו גם דבריה של כב' השופטת פורקצ'יה בבג"צ 5206/06 חכמון נ' הממונה על עבודות השירות שניתן ביום 11.10.06:
"דעתו של בימ"ש זה כי העונש על נהיגה בזמן פסילה הוא מאסר בפועל ולא בעבודות שירות. עבודות שירות אין בהן כדי למנוע המשך נהיגה בזמן פסילה. מי שנמצא נוהג בזמן פסילה אומר בעצם נהיגתו לביהמ"ש – הפסילה אינה מרתיעה... רק השמתו מאחורי סורג ובריח תמנע בפועל המשך נהיגתו בזמן פסילה. ביהמ"ש העליון עמד לא אחת על העונשים המחויבים מנהיגה בזמן פסילה, וכוונתו לענישה מחמירה, לרבות מאסר בפועל, ולא בעבודות שירות... עצם הטלת עבודות השירות במקרה זה מנוגדת להלכה ולפסיקה."

בנסיבות אלה, יש להחמיר עם הנאשם ולהטיל עליו עונש שיש בו כדי להביע את סלידת החברה מהתנהגותו החמורה של הנאשם ולהרתיע אותו ואת הרבים מלעבור עבירות דומות בעתיד. על כך יש להוסיף את עברו המכביד הן התעבורתי והן הפלילי, לפיו ינקוט בית המשפט במדיניות ענישה מחמירה המשקפת את הסכנה הטמונה בעבירותיו לציבור הרחב.
עם זאת לזכותו של הנאשם כאמור הודאתו ולאור הצהרת הנאשם אשר נרשמה בפרוטוקול כי למדתי ולא ישוב על העבירות בהן הורשע, מוכן בית המשפט ליתן לנאשם הזדמנות נוספת ואחרונה טרם יגזור עליו מאסר ממושך מאחורי סורג ובריח וזאת גם בשים לב לעובדה כי הנאשם היה עצור למשך 52 יום, מיום 4.6.13 ועד 26.7.13 ומאז מצוי במעצר בית מוחלט ובאיזוק אלקטרוני.

11. בקביעת מתחם העונש ההולם בהתאם לסע' 40 ג(א) לחוק העונשין התשל"ז 1977 - התחשבתי בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה, בנסיבות הקשורות לביצוע העבירה ובסיכויי שיקומו של הנאשם.

12. לאור כל האמור לעיל אני מחליטה לגזור על הנאשם העונשים הבאים:

אני דנה את הנאשם למאסר למשך 6 חודשים, שירוצה בעבודות שירות.

אני דנה את הנאשם ל-12 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, שלא יעבור עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל שנה. נהיגה ללא רישיון רכב תקף מעל שנתיים או נהיגה בזמן פסילה.

הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים במצטבר לכל פסילה אחרת.

הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים, וזאת על תנאי למשך 3 שנים.

דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 10000 ₪ או 500 ימי מאסר תמורתו.

סך של 5000 ₪ המופקד בתיק 613-06-13 יחולק על חשבון הקנס ויתרת הקנס תשולם ב-5 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 15.9.13.
יתרת הפיקדון בסך 2500 ₪ תוחזר לנאשם באמצעות סנגורו.

על הנאשם/ת לחתום על התחייבות להמנע מהעבירות של נהיגה בזמן פסילה או נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל 12 חודשים.
סכום ההתחייבות 15000 ₪.
משך ההתחייבות 3 שנים.
יסרב לחתום ייאסר 60 ‏יום.
ההתחייבות תחתם היום.

הפסילה תמנה מהיום ומצטבר לכל פסילה אחרת.

זכות ערעור כחוק תוך 45 יום לבית משפט מחוזי מחוז מרכז.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עונש על עושק

 2. עונש על ריגול

 3. עונש על כישוף

 4. עונש על חיפוי

 5. עונש על חטיפה

 6. עונש על המרדה

 7. עונש על הונאה

 8. עונש על בריחה

 9. עונש על ספסרות

 10. עונש על דקירה

 11. עונש על התחזות

 12. עונש על בריונות

 13. עונש על פשע שנאה

 14. עונש על חבלה ברכב

 15. עונש על בגידה

 16. עונש על הפצת מחלה

 17. עונש על המתת תינוק

 18. עונש על סירוב להעיד

 19. עונש על הזנחת ילדים

 20. החזקת אגרופן - עונש

 21. עבירות מע''מ - עונש

 22. התנגדות להקלה בעונש

 23. ערעור הפעלת עונש מותנה

 24. עונש על פגיעה בחירות

 25. עונש על הסתה לגזענות

 26. עונש על חניקת בנאדם

 27. ערעור על חומרת העונש

 28. עונש על התאגדות אסורה

 29. עונש על עריקות טוראי

 30. עונש על התעללות בקטין

 31. סטיה ממדיניות הענישה

 32. עונש על קשר לביצוע פשע

 33. העונש על עבירת ניסיון

 34. עונש על שידול להתאבדות

 35. עונש על סיוע לאחר מעשה

 36. עונש על פגיעה ביחסי חוץ

 37. מה העונש על הסגת גבול ?

 38. הקלה בעונש - הבאת חרטה

 39. עונש על זילות בית המשפט

 40. ערעור של המדינה על קולת העונש

 41. עונש על פגיעה במדינת חוץ

 42. מה העונש על דריסת אדם למוות ?

 43. עונש קל נהג חדש - ערעור

 44. בקשה להקל על עונש פסילה

 45. מה העונש על נהיגה בשכרות

 46. השפעת עבר פלילי על העונש

 47. מה העונש על נהיגה בזמן פסילה ?

 48. מה העונש על נהיגה בלי רישיון ?

 49. עונש על שיבוש הליכי משפט

 50. מה העונש על ביזוי מדים ?

 51. מה העונש על פריצה למחשב

 52. עונש על התקהלות בלתי חוקית

 53. יריות באזור מגורים - עונש

 54. הקלה בעונש בגלל מצב כלכלי

 55. מה העונש על נהיגה בשלילה

 56. עונש על מעשי פזיזות ורשלנות

 57. מה העונש על גרימת מוות ברשלנות ?

 58. מה העונש על הסתננות לארץ ?

 59. עונש על שלום הציבור - הפרעה

 60. עונש על כניסה לא חוקית לארץ

 61. העונש על התעללות קשה בנערה

 62. עונש לנהג עם הרשעות קודמות

 63. עונש על עבירות בשירות הציבור

 64. עונש על פגיעה בכוחות מזויינים

 65. מה העונש על איומים עם אקדח ?

 66. הקלה בעונש עקב הודאה בעבירה

 67. מה העונש על שוד טלפון סלולרי ?

 68. העונש על אי מסירת פרטים בתאונה

 69. מה העונש על הזרמת שפכים / פסולת לים ?

 70. בקשה להקלה בעונש לנאשם חירש מלידה

 71. משקל ''עבר נקי'' של נאשם בפסיקת העונש

 72. מה העונש על השלכת סיגריה ממכונית נוסעת ?

 73. העונש על נסיעה ב 70 קמ''ש מעל המותר

 74. עונש על יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

 75. מה העונש על נהיגת רכב ללא תעודת ביטוח בתוקף ?

 76. מה העונש על הזרמת ביוב / דלק - זיהום הסביבה ?

 77. מה הוא עונש אדם שהסיע שבחים בפעם הראשונה ?

 78. מה העונש לפלסטיני שנתפס ללא אשרת כניסה לישראל

 79. טופס בקשה לפי תקנות הנוער שפיטה ענישה ודרכי טיפול

 80. האם יש מקום להקלה בענישה בשל שיקולי שיקום ונסיבות אישיות מיוחדות של המערער ?

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון