החלקה אמריקאית סיכונים

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא החלקה אמריקאית סיכונים:

תביעה לפיצוי בסך 10,000 ₪ בגין נזק גוף נטען שנגרם לתובעת בעקבות " החלקה אמריקאית" שביצעה אצל הנתבעת.
אין מחלוקת כי התובעת רכשה שובר של חברת "גרופון" בשווי 599 ₪ לביצוע טיפול שיער מסוג "החלקה אמריקאית" אצל הנתבעת.
הטיפול הוענק לתובעת ביום 19.2.13 על ידי גב' X X מטעם הנתבעת.
אין מחלוקת כי בחלוף כשבועיים מיום הטיפול טענה התובעת כי ההחלקה לא בוצעה כראוי וגרמה לה נזק ואף דרשה החזר כספי.

התובעת טוענת כי בעקבות הטיפול נגרם לה נזק בלתי הפיך לשיער. לא זו בלבד שלא הושגה תוצאת ההחלקה הרצויה, אלא ששיערה "נשרף" ונגרמה לה קשקשת בולטת בקרקפת המלווה גרד חזק.
התובעת טוענת כי חזרה אל הנתבעת והציגה לה את הבעיות מהן סבלה כתוצאה מהטיפול.
הנתבעת ביצעה טיפול שיקום ותספורת אך ללא הועיל.
לכן, דרשה התובעת החזר כספי עבור הטיפול שנעשה, אך הנתבעת סירבה.
בנסיבות אלו, נדרשה התובעת להוצאות נוספות של תספורת וטיפול לשיקום שיער בעלות של 1,400 ₪ נוספים. כמו כן טוענת התובעת לנזק בגין רכישת תכשירים וביצוע טיפולים בשערה ובגין נזק לא ממוני של כאב וסבל שנגרם לה.

הנתבעת טוענת כי אין להשית עליה כל אחריות לטיפול ההחלקה שבוצע כהלכה וכן כי היקף הנזקים לו טוענת התובעת הינו מופרך לחלוטין.
לשיטתה, טיפול ההחלקה בוצע בחומרים המאושרים על ידי משרד הבריאות ועל פי הוראות היצרן. התובעת הגיעה לביצוע הטיפול כששיערה מפוצל ושבור. לאחר התייעצות בין מנהלי הנתבעת הוחלט לבצע את ההחלקה, תוך שהוסבר לתובעת כי הטיפול לא יפתור את בעיית היובש בשיערה והומלץ לה לבצע טיפול שכזה ללא קשר להחלקה. התובעת סירבה. לפיכך, בוצעה "החלקה אמריקאית" בלבד. לשיטת הנתבעת, התובעת עזבה את המספרה לאחר הטיפול ושבה כעבור ימים בודדים לקבלת טיפול בקרטין להפחתת היובש בשערה ועזבה את המספרה כשהיא שביעת רצון.
לעניין הנזק הנטען, מפנה הנתבעת לאישורים הרפואיים שמצרפת התובעת, לעובדה שבדיקה רפואית בוצעה רק בחלוף כשלושה שבועות מיום הטיפול וכי סוג הטיפול הרפואי הקצר והנקודתי מצביע על נזק מזערי עד אפסי שאינו מצדיק כלל את הסכום הנתבע.

דיון והכרעה

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ועיינתי בראיות שהוצגו בפניי הן במסגרת כתבי הטענות והן במסגרת הדיון, נחה דעתי כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
לעניין אופן ביצוע ההחלקה –
במהלך הדיון התברר כי התובעת איננה זוכרת במדויק את מהלך הטיפול.
הגב' X X העידה כי הטיפול בוצע במספר שלבים:


חפיפה
השיער נבדק ונמצא מפוצל ושבור. לאחר התייעצות עם מר X X והתובעת עצמה הוחלט להמשיך בהחלקה, אך נמסר לתובעת שלא לצפות לשיקום קצוות השיער המפוצל בעקבות הטיפול.
ביצוע "טסט" - מריחה של חומר הטיפול על חלק קטן והמתנה בת מספר דקות לבחון אם מתעוררת בעיה.
המשך מריחת החומר על כל השיער מרחק 0.5 ס"מ מהקרקפת.
המתנה עם החומר למשך שעה.
ייבוש והחלקה עם מחליק - "טוסטר" בשפה המקצועית
התובעת נשלחה חזרה לביתה למשך 24 שעות עם הנחיה להישאר עם החומר על ראשה.
למחרת חזרה התובעת למספרה שם עשו לה שוב " מחליק על כל השיער" .
חפיפה.

הנתבעת הביאה עימה בקבוק לדוגמא המכיל את חומר ההחלקה) סומן נ/1)
עיון בגב הבקבוק מגלה את הוראות היצרן לשימוש בתכשיר.
שלבי הטיפול הרשומים הינם כדלקמן:


חפיפת השיער.
ייבוש כמעט מלא.
חלוקת השיער לקבוצות.
מריחת התכשיר מרחק של כ 0.25 אינץ' משורש השערה – אסור לגעת בקרקפת.
לייבש את השיער ולהבריש תוך יישור השיער.
השלמת טיפול באמצעות מחליק שיער.
חפיפת החומר תתבצע בחלוף 48-72 שעות. אסור לאסוף את השיער או להעבירו מעל האוזניים.

עינינו הרואות כי שלבי הטיפול המומלצים על ידי היצרן אינם תואמים את הטיפול שניתן לתובעת בפועל וזאת בשתי נקודות מהותיות –
האחת היא השימוש הכפול שבוצע במכשיר המחליק ("טוסטר" כלשון הגב' X) ,בניגוד להוראת היצרן הקובעת כי יש להשתמש בטוסטר פעם אחת.
גב' X הסבירה כי "השלב של הטוסטר עושים פעמיים ואנו עשינו פעם אחת עם הטוסטר והתוצאה לא טובה אצל כולם ולכן עושים פעמיים".
השנייה היא שטיפת התכשיר בחלוף 24 שעות בלבד, בניגוד להוראת היצרן המחייבת מינימום 48 שעות.
גב' X הסבירה כי "לאישה עם שיער מסולסל יותר נגיד לחזור אחרי זמן ממושך יותר ופה לא היה צורך".
אין בידי לקבל את ההסברים שניתנו מצד הנתבעת לעניין אופן השימוש בתכשיר בניגוד להוראות היצרן. הסטייה מהוראת מהווה התנהלות רשלנית, בפרט כאשר לא הובא בפניי כל נימוק מניח את הדעת לכך שסטייה זו נעשית באישור או לאחר התייעצות כלשהי עם גורמים מוסמכים ועל יסוד אילו שיקולים התקבלה ההחלטה לסטות מהוראות אלו.
הטענה לפיה הנתבעת מבצעת במהלך כל חודש עשרות החלקות ומעולם לא נתקלה בבעיה אינה יכולה לעמוד לה כטענת הגנה.

עניין נוסף בגינו יש להשית אחריות לפתחה של הנתבעת נעוץ בעובדה שכבר בראשית התהליך שמו לב מנהלי הנתבעת כי שיערה של התובעת מפוצל ושבור. יש להניח כי מבחינה מקצועית מדובר במצב המחייב שקילה מחדש של ביצוע ההחלקה, שהרי לשם כך בוצעה התייעצות בין מר וגב' X טרם קבלת ההחלטה לביצוע ההחלקה. ייתכן בהחלט כי קבלת ההחלטה לבצע את ההחלקה, למרות מצב השיער, היתה שגויה וייתכן כי בנסיבותיה הפרטניות של התובעת, היה מקום להימנע מלכתחילה מביצועה.


לעניין נזקיה של התובעת –
התובעת הציגה אישור רפואי מיום 12.3.13 של רופא עור ,פרופ' גילהר, לפיו בבדיקת השיער נמצא שיער יבש בקצוות וקשקשת באזורי הקרקפת.
יש לקבל את טענת התובעת כי אישור זה ניתן בהמשך לביקור אצל הרופא שהתקיים ביום 11.3.13 במהלכו ניתן לה מרשם לשמפו ומשחה לשימוש במשך תקופה של 3 ימים לכל היותר (צורף לכתב התביעה(
בנוסף, הציגה התובעת קבלה על תשלום למספרת מישל מרסייה מיום 12.3.13 עבור "תספורת + טיפול שיקום לשיער" בסך 1630 ₪ (נציין כי על גבי הקבלה נרשם - מזומן 1400 ).
התובעת אף צירפה תמונות של שיערה לפני הטיפול, אחרי הטיפול ולאחר הטיפול הנוסף במספרת מישל מרסייה. עיון בתמונות מצביע על שיער מפוצל וקשקשת בקרקפת לאחר טיפול ההחלקה.
התובעת טוענת לנזק לא ממוני עקב הצורך בגזיזת מחלפות שיערה, שהיה ארוך ובריא עובר לטיפול, בצורה משמעותית כחלק מהטיפול המשקם וכן עקב אי הנעימות הנובעת מהקשקשת והגרד החזק.

לאחר שבחנתי את טענות התובעת ביחס לנזקים שנגרמו לה, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 1,500 ₪ בתוספת הוצאות משפט בסך 500 ₪ ובסך הכל 2,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת. לאחר מועד זה יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

הערה אחת טרם סיום – אין מחלוקת כי התובעת פנתה לנתבעת עובר להגשת התביעה ולקבלת הטיפול הנוסף במספרה אחרת, ואף ביקשה החזר כספי של שווי הגרופון (כ 600 ₪). הנתבעת השיבה פניה ריקם. ייתכן כי גישה שירותית יותר ללקוחה יכולה היתה לחסוך לשני הצדדים את ההוצאה והטרחה הכרוכה בניהול הליך זה ואפילו לאפשר המשך קשרי העבודה בעתיד – חבל שכך.

לצדדים נתונה הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום לאחר קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק פיצויים

 2. מעבד עונתי - פיצויים

 3. ממגורה - תביעת פיצויים

 4. דוד שמש - תביעת פיצויים

 5. פיצויים למעבר דירה

 6. נעמת כספי פיצויים

 7. ביטול מנוי 012 - פיצויים

 8. הסבה לגז - תביעת פיצויים

 9. חופשת סקי - תביעת פיצויים

 10. אי רישום דירה - פיצויים ?

 11. חישוב פיצויים - קנדה

 12. אריחי שיש - תביעת פיצויים

 13. עקיצת עקרב – תביעת פיצויים

 14. ברית מילה - תביעת פיצויים

 15. חישוב פיצויים בארה''ב

 16. אחריות שילוחית של המדינה

 17. צביעת דירה - תביעת פיצויים

 18. פיצויים ללא הוכחת נזק

 19. תאונת החלקה על קרח - פיצויים

 20. פיצויים בגין הגשת תביעות סרק

 21. פיצויים למפטמי אווזים

 22. התפוצצות בקבוק - פיצויים

 23. נסיעות לחישוב פיצויים

 24. תביעת פיצויים בנושא חלקת קבר

 25. חישוב פיצויים - אוסטרליה

 26. קריסה של עגורן - תביעת פיצויים

 27. תא הלבשה שקוף - פיצויים

 28. החלקה אמריקאית סיכונים

 29. תמונה לא נכונה - תביעת פיצויים

 30. תביעה על קניית פאה – פיצויים ?

 31. שריטות במהלך הובלה – פיצויים ?

 32. עיכוב באספקת משקפי ראיה

 33. פיצויים בגין נזקים - חברת הובלה

 34. אסון גשר המכביה - תביעת פיצויים

 35. תאונת סקי בחרמון – תביעת פיצויים

 36. תביעת פיצויים קניית טבעת יהלומים

 37. החזרת מטען לספק – תביעת פיצויים

 38. שחרור כספי פיצויים – נעמ"ת

 39. כפל פיצויים לעובדים פורשים

 40. תביעה על קניית ג'קוזי – פיצויים ?

 41. התקנת מערכת חיסכון באנרגיה

 42. ביטול צניחה חופשית – תביעת פיצויים

 43. תאונת רכיבה על סוס – תביעת פיצויים

 44. הפרזה של בית משפט בפסיקת פיצויים ?

 45. בעיטה של סוס - תביעת פיצויים

 46. עקירת עצי זית - תביעת פיצויים

 47. ריסוס גז מדמיע בפנים – תביעת פיצויים

 48. מועדון האומן 17 - תביעת פיצויים

 49. השפלה ליד אנשים - תביעת פיצויים

 50. תביעה על הזמנת מערכת אזעקה – פיצויים ?

 51. עורך דין - פיצוי נפגעי אסון טבע

 52. פסקי דין רצף עבודה לצורך פיצויים

 53. תיקון הפרעה נשימתית באף – תביעת פיצויים

 54. כוויה ממים רותחים - תביעת פיצויים

 55. סירוב לשלם פיצויים לעובד שגרם נזק

 56. מענק פיצויים - כספים שנצברו בקופת תגמולים

 57. נזק לכרם בגלל ריסוס הדברה - תביעת פיצויים

 58. תקלות במכשיר מתקן מים ביתי – תביעת פיצויים

 59. קניית מכשיר לא חוקי בישראל – תביעת פיצויים ?

 60. יריעות פלסטיק אנטי פוג - תביעת פיצויים

 61. פיצויים למפיק אירועים בגין ביטול אירוע

 62. ראש נזק הוצאות רפואיות ונסיעה לעבר ולעתיד

 63. תשלום פיצויים רק אחרי הגשת תביעה לבית דין לעבודה

 64. תביעה על התקנת דוד שמש - מים לא חמים – פיצויים ?

 65. החזר הוצאות גרירה – האם אפשר לקבל החזר הוצאות גרר ?

 66. אי מניעת פצעי לחץ / זיהום של מאושפז – תביעת פיצויים

 67. אובדן עובר מוקפא טיפולי הפריה חוץ גופית - תביעת פיצויים

 68. תביעת פיצויים בגין עיכוב נסיעה לקבלת טיפול רפואי עקב מחסומים בכביש

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון