פיצויים על הפרת חוזה

האם אפשר לקבל פיצויים על הפרת חוזה ?


"הפרה" מוגדרת בסעיף 1 לחוק החוזים תרופות כ-"מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה".


"הפרה יסודית" מוגדרת בסעיף 6 לאותו חוק כ- "הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית..."


אחריותו של המוכר להפרת חוזה אינה מותנית בשיטת המשפט בישראל ביסוד של אשמה כלשהי.


לכן, במסגרת הקביעה של הפרת חוזה המכר בגין אי-התאמה, אין כל חשיבות לשאלה אם המוכרים נהגו בתום-לב או בהיעדר רשלנות.


חיובם הוא להשיג את התוצאה של מילוי התניה החוזית, אשר במקרה שלנו, נוגעת לגודל שטח הנטו של הממכר.


נקודת המוצא המקובלת היא, שאחריות חוזית היא אחריות מוחלטת, במובן זה שהיא קמה בדרך כלל במלוא היקפה בלא תלות באופי ההפרה, בהלך מחשבתו של המפר או בנסיבות אחרות.


בית המשפט העליון את קיומו של סעד עונשי בגדר מושג הפיצויים לפי סעיף 10 לחוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה תשל"א-1970, באלו המלים:


בקביעת שיעור הפיצויים על-פי הוראת סעיף 10 לחוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה תשל"א-1970 ההדרכה החקיקתית הינה דלה. כל שנקבע בסעיף 10 לחוק התרופות הוא כי "הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק". על בסיס הוראה זו פיתחו בתי-המשפט במשך השנים תורת פיצויים מקיפה, אשר קובעת אמות מידה לקביעת שיעור הפיצויים.


ביסוד תורה זו מונחת הגישה כי מושג הפיצויים שולל סעד עונשי ומתמקד בסעד תרופתי, אשר נועד להסיר את הנזק ולהיטיבו.


עקרון הגג המשותף לכל אמות מידה אלה הינו כי מטרת הפיצויים הינה השבת המצב לקדמותו (restitutio in integrum).


המשמעות של עקרון גג זה הינה כי יש להעמיד את הנפגע, במונחים כספיים, באותו מצב שהיה נתון בו אילו היה החוזה מקוים.


המבחן לקביעת שיעור הפיצויים הוא באותו סכום, אשר, במונחים כספיים, יש בו כדי להעמיד את הנפגע, מבחינת הנזק שנגרם לו, באותו מצב, בו היה נתון, לו קוים החוזה, ולולא התרחשה ההפרה.


לסיכום, לבית המשפט קיימת סמכות לפסוק פיצויים עונשיים בדיני נזיקין.
עם זאת, בפועל בתי המשפט אינם מרבים לפסוק פיצויים עונשיים אלא במקרים נדירים הכרוכים בפגיעה קשה במיוחד, שנילווה לה אשם ברמה גבוהה, המצדיק תגובה עונשית גם במישור האזרחי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת חוזה דירה

 2. הפרת הסכם ניהול

 3. הפרת הסכם הרשאה

 4. הפרת חוזה הלוואה

 5. הפרת הסכם ליסינג

 6. הפרת הסכם זיכיון

 7. הפרת הסכם אופציות

 8. הפרת הסכם מייסדים

 9. תניית פיצוי מוסכם

 10. עוולת גרם הפרת חוזה

 11. הפרת חוזה היתר בניה

 12. הפרת חוזה הובלה ימית

 13. הפרת הסכם הזמנת סחורה

 14. הפרת הסכם קניית דירה

 15. הפרת הסכם פירוק

 16. פרסום הנחה – הפרת חוזה

 17. הפרת הסכם סודיות

 18. הפרת חוזה קבלן / עירייה

 19. הפרת הסכם רכישת מנוי עסקי

 20. הפרת הסכם אספקת אריחי שיש

 21. הפרת חוזה קואצ'ינג

 22. הפרת הסכם קייטרינג

 23. פיצויים על הפרת חוזה

 24. הפרת הסכם לאספקת גז

 25. פיצויים בגין הפרת חוזה העסקה

 26. הפרת הסכם שירותי בנייה

 27. הפרת חוזה שכירות חנות

 28. הפרת חוזה שכירות מוגנת

 29. הפרת הסכם תשלום בגין פינוי אשפה

 30. הפרת חוזה שכירות פיצויים מוסכמים

 31. יסודות עוולת גרם הפרת חוזה

 32. הפרת חוזה בגין איחור במסירה

 33. תביעה בגין הפרת הסכם בניה בירושלים

 34. תביעה נגד מדינת ישראל - הפרת החוזה

 35. תביעה כספית שעילתה הפרת חוזה

 36. הפרת חוזה ללא גרימת נזק כספי

 37. פיצויים בגין הפרת חוזה שכירות

 38. פיצוי עונשי בגין הפרת חוזה ?

 39. סעיף פיצויים מוסכמים בגין הפרת חוזה

 40. ויתור על הפרת חוזה עילה לתביעת פינוי

 41. חוזה ש"התפוצץ" - תביעות הדדיות

 42. תביעה בעילה נזיקית של גרם הפרת חוזה

 43. סעיף 62 (א) לפקודת הנזיקין - גרם הפרת חוזה

 44. הפרת חוזה - זכאות פיצוי בנוסף לפיצוי מוסכם ?

 45. תביעה לפיצוי מוסכם בגין טענה להפרת הסכם

 46. תביעת פיצוי מוסכם 5,000 דולר - הפרת הסכם רכישת דירה

 47. תביעה לתשלום פיצוי בסך 10,000 ₪ בגין הפרת הסכם למכירת רכב

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון