מהו קדם משפט

מהו קדם משפט ?


מטרתה של ישיבת קדם משפט הינה לרכז את כל השאלות המוקדמות המחייבות התייחסות על מנת שהתיק יהיה מוכן לקראת המשפט עצמו והצדדים ידעו בבירור מהן השאלות השנויות במחלוקת ומה עליהם להוכיח ולטעון במסגרת ההליך המתנהל , הכל כדי להבטיח דיון יעיל בבית המשפט.


זאת להבדיל מישיבת הוכחות אשר במסגרתו מתנהל "המשפט" בפועל באמצעות חקירת העדים במשפט.


תקנה 149 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 קובעת כי ענין שהוחלט בו בקדם-משפט אין לפתוח שנית במשפט,והמשפט יתנהל על פי ההכרעות בקדם-משפט, זולת אם ראה בית המשפט הדן בתובענה לשנות מהן, מטעמים מיוחדים שיירשמו וכשהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.


כמו כן, לא ידון בית המשפט או הרשם בשום בקשה שבעל דין יכול היה להביאה בקדם-משפט, זולת אם ראה לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו וכשהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון