התערבות בממצאים עובדתיים

מתי בית המשפט לערעורים יתערב בממצאים עובדתיים ?

לא בנקל יתערב בית משפט זה בממצאים עובדתיים שנקבעו על ידי בית משפט קמא כאשר אלה מושתתים על חומר ראיות שאומץ על ידי הערכאה הראשונה

לא בנקל תבטל ערכאת הערעור קביעות עובדתיות של הערכאה הראשונה, אשר בידיה הופקדה הערכת מהימנותם של העדים וקביעת הממצאים העובדתיים.

התערבות בממצאי עובדה תעשה רק במקרים חריגים וקיצוניים, כגון מקרים שנפל בהכרעתה של הערכאה הראשונה פגם היורד לשורשו של עניין, או כשהדברים אינם מבוססים על פניהם. ביחחוד תמנע ערכאת הערעור מהתערבות כזו כאשר בית משפט קמא לא פטר עצמו בדברים כלליים בניתוח העובדות, אלא צלל למעמקי הראיות, בחן ובדק את הדברים ביסודיות, עשה כלל האפשר לבור את האמת המזדקרת ממכלול הדברים ולתת ביטוי לחקירתו - דרישתו ובדיקתו מעל דפי פסק-הדין.


כוחן של קביעות אלה יפה לענייננו. הוכח בפני הערכאה הדיונית, וכך גם נקבע, כי בשנת 1997 נכנס אחיו של המערער להגבלות בנקאיות באופן שלא יכול היה לנהל את עסקו "קלאסיק גינון והשקייה". לפיכך פנה האח לאביו שלו ושל המערער, דוד כהן, והשלושה הם שרקמו ביניהם "קנוניה" שנועדה לאפשר לאח לעקוף את ההגבלות הבנקאיות.

עדות האב במשטרה הוגשה לבית המשפט כראיה מטעמו של המערער ללא התנגדות. לפיכך בהעדר התנגדות אין לפסול אותה והיא קבילה. (ראה לעניין זה השופט קדמי "על הראיות", חלק ראשון, עמ' 419, מהדורה משולבת ומעודכנת, תשנ"ט-1999). המערער לא זו בלבד שלא התנגד להגשת התיק במשטרה, לרבות הודעת אביו שם, אלא שאף ביקש במסגרת בקשה להזמנת עדים כי יובא תיק החקירה המשטרתי ואף חקר את העד לגבי התיק האמור.

עדות האב היתה מפורטת בנושא זה והתקבלה על ידי בית המשפט אשר קבע כי:

"מהודעה זו עולה בבירור כי הנתבע ידע שאחיו צפריר יעשה שימוש בחשבון וכי החשבון נפתח לשם כך בלבד.
יש לציין, כי הנתבע היה באותה עת חייל בשירות סדיר והגיע הביתה אחת לשבועיים, ולפיכך לא יכול היה למשוך כספים מהחשבון לצורך עסקי אחיו והדעת אומרת, כי ניתנה לו הרשאה לשם כך".

אמנם המערער הגיש תלונה למשטרה נגד אחיו בגין חשד להתחזות וזיוף חתימה על גבי שיקים, אך זו סגרה את התיק מחוסר ראיות לתלונת המערער לעניין התחזות או זיוף שיקים. עם זאת, ובמסגרת אותה חקירה, נחשפה הקנוניה שנרקמה אצל המשפחה כאמור. שם אומר האב:

     "אומר לך איך כל זה התחיל צפריר כהן נכנס להגבלות בנקאיות ולא יכול היה להפקיד או למשוך כספים מחשבונותיו שהוגבלו וכך לא יכול היה לנהל את העסק "קלאסיק גינון והשקייה". אז צפריר פנה אלי בסמוך לחודש יולי 1997 איני זוכר בדיוק מתי וביקש ממני לעזור לו לפתוח ח-ן ע"ש גיורא הבן הנוסף שלי ובכדי שיוכל להפקיד ולמשוך כספים ע"י מסמכים בנקאיים..."

     פקודת השטרות [נוסח חדש] קובעת בסעיף 92(א) כי:

"מסמך או כתב הטעונים לפי פקודה זו חתימתו של אדם, אין צורך שיחתום עליהם בידו הוא אלא די להם בחתימתו שנכתבה ביד אדם אחר בהרשאתו או על פיה או בחותמו שנטבע עליהם בידי עצמו או בהרשאתו".

הרשאה יכולה להינתן גם מכללא ואין היא צריכה להיות בכתב או בייפוי-כוח דווקא. על סמך ההודאה והמטרה לשמה נפתח החשבון יכול היה בית המשפט להגיע למסקנה באשר להרשאה שניתנה מהתנהגות הצדדים ואופן פעולתם, עדותו של המערער לא היתה אמינה על הערכאה הדיונית וממכלול הראיות שהובאו בפניה ובמבחני המהימנות - לא תתערב ערכאת הערעור, והמסקנות שהוסקו שם, מקובלות עלינו.

אשר על כן, הערעור נדחה.

המערער ישלם למשיבה הוצאות וכן שכ"ט עו"ד בסך של 30,000 ₪ פלוס מע"מ צמוד מהיום.
התיק יוחזר להמשך הליכי ההוצל"פ. הערבון, אם הופקד, יועבר למשיבה על חשבון ההוצאות האמורות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור הדדי

 2. ערעור עצמאי

 3. נימוקי ערעור

 4. ערעור סרק

 5. ערעור החלטת רשמת

 6. זכות טיעון ערעור

 7. הוספת טענות בערעור

 8. חוק הגמלאות - ערעור

 9. צדדים לערעור

 10. ערכאה ראשונה

 11. בקשה לתקן כתב ערעור

 12. ערעור להחזיק במבנים

 13. ערעור ברשות של המדינה

 14. ערעור טעות סופר

 15. הגשת ערעור בפקס

 16. חוב בדין קדימה – ערעור

 17. בעיה משפטית - ערעור

 18. מחיקה מחוסר מעש - ערעור

 19. תיק מוצגים בערעור

 20. מה הם סדרי הדין בערעור ?

 21. טופס ערעור דיור ארעי

 22. ביטול צו זמני בערעור

 23. גובה הפיצויים - ערעור

 24. טופס ערעור דיור חלופי

 25. ערעור מחיקת התביעה מחוסר מעש

 26. התערבות בממצאים עובדתיים

 27. ערעור בתחום חופש העיסוק והגבלתו

 28. איחור בהגשת ערעור מע''מ

 29. תיקון ערעור - הוספת צדדים

 30. איחור של יום בהגשת ערעור

 31. ציון מועד הערעור בפסק דין

 32. הפסד השתכרות לעתיד - ערעור

 33. תקנות סדר הדין האזרחי ערעור

 34. הגשת ערעור באיחור של יומיים

 35. דוגמא ערעור לבית הדין הארצי

 36. איחור בהגשת ערעור - בית דין לעבודה

 37. קשירת קשר לביצוע פשע - ערעור

 38. איחור של יום אחד בהגשת ערעור

 39. האם ערעור מעכב ביצוע פסק דין

 40. בקשה למתן צווים זמניים בערעור

 41. ערעור עקב סתירות בהכרעת הדין

 42. דין ערעור שהוגש באיחור להידחות

 43. ערעור של מרצים - בית דין לעבודה

 44. בקשה להגשת כתב תביעה מתוקן בערעור

 45. ערעור לפי סעיף 43 לחוק שירות המדינה

 46. ערעור כי המערער לא איבד מכושרו להשתכר

 47. ערעור ברשות על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב

 48. סמכות ערכאת הערעור לשנות מקביעות קודמות

 49. ערעור כי המערער לא איבד מעל 50% מכושרו להשתכר

 50. חזרה מערעור בעקבות תיקון פסק הדין בבית המשפט קמא

 51. ערעור גימלאות תוך 60 יום ממועד קבלת החלטה על שיעור הגימלה

 52. בקשה לדחיית ערעור בטענה כי הוגש לאחר שחלף המועד להגשתו

 53. בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון