ארנונה - כונס נכסים
ארנונה - כונס נכסים

בית המשפט פסק כי גם אם בתקופת הכינוס לכאורה כונס הנכסים מחזיק בנכס והוצאות הארנונה הינן חלק מהוצאות הכינוס.

להלן החלטה בסוגיית ארנונה - כונס נכסים:

החלטה

1.     בקשה למחיקת התביעה על הסף ולחלופין, מחיקת הכותרת "סד"מ".

טענות המבקש
2.     המבקש משמש ככונס נכסים של אלרום השקעות בינוי ותעשיה בע"מ, שהחזיקה נכס מקרקעין בתחום השיפוט של המשיבה, התובעת. המבקש מונה לתפקידו במסגרת תיק פש"ר 125/99 מחוזי חיפה.
     המבקש טוען כי מקומה של התביעה לתשלום חוב ארנונה בגין הנכס של החברה בכינוס, במסגרת הליכי הפש"ר. הסמכות לדון בחובות ארנונה המוטלים על הנתבע בתפקידו ככונס נכסים, נתונה לבית המשפט המפקח על הליך הכינוס. לפיכך, טוען המבקש, יש להורות על העברת הדיון לביהמ"ש של כינוס.
     לטענתו, בית משפט של כינוס, בהיותו המפקח על הליכי הכינוס, הוא בעל הכישורים והכלים להכריע בעניינים הקשורים להליך הכינוס והמשפיעים על קופת הכינוס. בית משפט של כינוס הוא הגוף המוסמך לאשר לכונסים להוציא כספים מקופת הכינוס ולקבוע את היקף החוב ומועד תשלומו.
     בכל מקרה, הגשת התביעה נגד הכונסים צריכה היתה לקבל את אישורו של בית המשפט של כינוס בהתאם להוראות סעיף 307(א)(1) לפקודת החברות.

3.     לחלופין, אין מקום לדון בתביעה בסדר דין מקוצר.
אין מדובר בסכום קצוב, שכן אין הוא מבוסס על חישוב אריתמטי פשוט.
מכתב התביעה לא ניתן להבין כיצד חושב החוב הנטען, מהו שטח הנכס ומהו התעריף וכיו"ב נתונים נדרשים. לתובענה לא צורף עותק מפנקסי התובעת לעניין החוב. הטבלאות שצורפו אינן מהוות חלק מפנקסי התובעת ולא ברור מי ערך אותן.

תשובת המשיבה
4.     אין מקום למחיקת התביעה על הסף, שכן כתב התביעה מגלה עילה נגד הנתבע, המבקש.
הכונס נחשב כבעל הנכס מכוח מינויו על ידי בית המשפט ככונס נכסים. בתוך תקופת הכינוס על כונס הנכסים לשלם את החובות הרובצים על הנכס מכוח היותו בעל הזיקה הקרובה. אין מקום לבירור התובענה בתיק הכינוס, שכן בעל דברה של המשיבה הוא הנתבע, שכאמור נפסק כי עליו לשלם את המיסים העירוניים, כבעל הזיקה הקרובה לנכס.

5.     אין מקום למחיקת כותרת שכן מדובר בתשלום סכום קצוב המגיע למשיבה ועפ"י תקנות סדר הדין האזרחי ניתן להגיש את ההליך בסדר דין מקוצר.
חובותיו של המבקש ככונס נכסים פורטו בכתב התביעה וחושבו בהתאם להוראות פקודת העיריות ובהתאם להוראות סעיפים 1 ו-2 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.
עוד נטען כי עפ"י נספחי התביעה המבקש יודע היטב על החובות הרובצים על הנכס ואף בחלק מהשנים הגיש השגות.

6.     המבקש רשום בתדפיסי העירייה כבעלים של הנכס ועפ"י סעיף 318 לפקודת העיריות, תדפיסי העירייה הינם ראיה לנכונותם. טענותיו כי אין כספים בקופת הכינוס אינן רלבנטיות. היה עליו לשלם את המס והוא נמנע לאורך שנים, בשיטתיות, לשלם את הארנונה. הבקשה דנן הוגשה אך בניסיון "לדחות את הקץ".

דיון ומסקנות
7.     גם אם בתקופת הכינוס לכאורה כונס הנכסים מחזיק בנכס, הרי שהוצאות הארנונה הינן חלק מהוצאות הכינוס. כך למעשה נפסק גם ברע"א 7037/00 עיריית ראשון לציון נ' עו"ד ישראל וינבוים, פ"ד נו(4) 856, 859-860, אליו הפנה ב"כ המשיבה. אין באמור בפסה"ד כדי לתמוך בטענות המשיבה כי מדובר בתביעה אישית נגד כונס הנכסים, שאיננה אמורה להיות נדונה במסגרת בית משפט של כינוס.

8.     התביעה כפי שהוגשה הינה בגין חובות ארנונה החלים על הנכס בתקופת כינוס הנכסים.
     (אין מדובר בתביעה אישית נגד כונס הנכסים בקשר לתיפקודו ככונס נכסים).
     תביעה זו מקומה במסגרת בית משפט של כינוס הדן במכלול ההיבטים הקשורים בהליך הכינוס. מדובר בתביעה שעניינה נוגע למצבת החובות של חברה חדלת פירעון. רק לביהמ"ש של כינוס הסמכות ליתן הוראות באשר לגובה התשלומים שישולמו ומועד תשלומם.

הלכה למעשה, כך נוהגים בתי משפט של כינוס. ראו: המ' ( מחוזי-ת"א) 10296/91 עו"ד יוסף מולאור נ' עו"ד מ' גלוסקה ואח', תק-מח 98 (2) 2347; פש"ר (מחוזי-ת"א) 1717/00 בש"א 14560/01 אורית גדיש, עו"ד בתפקידה ככונסת נכסים נ' אריה חן בתפקידו כמנהל מיוחד של חברת אולמי דוד, פורסם בנבו (ניתן ביום 14/10/01).
בעניין היטל השבחה ראו: פש"ר (מחוזי-ת"א) 384/93 בש"א 13134/00 עיט ציוד צבאי ליצוא בע"מ, פורסם בנבו (ניתן ביום 1/4/01).

9.     החלטה זו מייתרת את הדיון בבקשה למחיקת כותרת.

10.     הנני מורה כי התובענה תועבר כבקשה לתיק פש"ר 125/99 מחוזי חיפה.
     הוצאות בקשה זו תישקלנה במסגרת ההליך שם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק כינוס נכסים

 2. מהי סמכות כונס נכסים ?

 3. הסכם עם כונס נכסים

 4. מינוי כונס נכסים זמני

 5. טופס צו כינוס

 6. בש"א של כונס נכסים

 7. כונס נכסים משק חקלאי

 8. תקנות כונסי נכסים

 9. החלפת כונס נכסים

 10. הרשאה מפורשת

 11. בקשה למתן הוראות

 12. בקשה לשלם לקופת הכינוס

 13. מס תשומות - כונס נכסים

 14. סעד של מינוי כונס נכסים

 15. ערעור מע"מ של כונס נכסים

 16. בקשה למתן צו כינוס

 17. ארנונה - כונס נכסים

 18. תשלום לקופת הכינוס

 19. תלונה על כונס נכסים

 20. טופס מינוי כונס נכסים

 21. דו"ח כספי חברה בכינוס נכסים

 22. תביעה נגד כונס נכסים

 23. מינוי כונס נכסים נוסף

 24. בקשה למתן הוראות לכונס

 25. ערעור על שכר טרחת כונס נכסים

 26. מתי מגישים בקשה למתן הוראות ?

 27. טענת רשלנות כונס נכסים

 28. טופס צו מינוי כונס נכסים

 29. תקנות שכר טרחת כונס נכסים

 30. מחלוקת בין כונס נכסים של חברות

 31. צו כינוס נכסים של שותפות רשומה

 32. טופס ערובה של כונס נכסים

 33. שיתוף פעולה עם כונס נכסים

 34. זכויות יורשים - כונס נכסים

 35. עיכוב ביצוע צו כינוס נכסים

 36. בקשה לחייב כונס נכסים להעביר כסף

 37. עובדים לשעבר של חברה בכינוס נכסים

 38. ביטול מינוי כונס נכסים זמני

 39. טופס התנגדות לבקשת צו כינוס

 40. בקשת כונס נכסים לאישור מכר

 41. מינוי כונס נכסים זמני על תוכנת מחשב

 42. שכר טרחת כונס נכסים לפי שעות

 43. ערבות כונס נכסים בהוצאה לפועל

 44. האם כונס נכסים יכול להעסיק עובדים ?

 45. מסמכים המעידים על תשלום - צו כינוס

 46. חלוקת חניות על ידי כונס נכסים

 47. בקשה להורות לכונס נכסים להתקשר בחוזה

 48. קופת כינוס נכסים - תשלום ארנונה

 49. קניית רכב מכונס נכסים - סיכונים

 50. בקשה למינוי כונס נכסים על מקרקעין

 51. מינוי כונס נכסים למכירת נכס שאינו משועבד

 52. אישור לכונס נכסים למכור נכס מקרקעין

 53. בקשה למינוי כונס נכסים זמני (במעמד צד אחד)

 54. טופס מינוי כונס נכסים ע''י בית משפט

 55. מכירה על ידי כונס נכסים – רשלנות מציע הצעה

 56. טענת קיזוז חוב של חברה בכינוס נכסים

 57. בקשה לדחייה על הסף - העברת כספים לקופת הכינוס

 58. בקשה למכור דירה באופן עצמאי בכינוס נכסים

 59. בקשת כונס נכסים למכור את זכויות החייב בנכס

 60. פיצויים בגין עוגת נפש עקב רשלנות כונס נכסים

 61. תקנה 388 לתקנות סדר הדין האזרחי - בקשה למינוי כונס נכסים

 62. בקשה למתן הוראות - סעיפים 373 ו- 374 לפקודת החברות

 63. לטענת התובע הנכס בסופו של יום נמכר בהליך של כינוס נכסים

 64. מינוי כונס נכסים על זכויות במשק החקלאי במסגרת תיק הוצאה לפועל

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון