ריבוי נישואין - הבטחת הכנסה

האם משפחה פוליגמית זכאית לבהטחת הכנסה מביטוח לאומי ?


סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980 קובע כי "בני זוג" לצורך החוק הם לרבות איש ואישה הידועים בציבור כבני זוג ומתגוררים יחדיו.

הפסיקה מבחינה בן בני זוג נשואים, לבני זוג שאינם נשואים.


נקודת המוצא בהגדרת 'בני זוג' בחוק הבטחת הכנסה היא ש"בני זוג" הם איש ואישה הנשואים זה לזו ו"חיים חיי משפחה במשק בית משותף". ההגדרה בחוק הבטחת הכנסה הרחיבה הגדרה זו של "בני זוג" גם על איש ואישה שאינם נשואים זה לזו ובלבד שמתקיימים בהם קודם כל המרכיבים המגלמים תא משפחתי, כלומר חיי משפחה ומשק בית משותף.


המחוקק בהגדרה הנ"ל יצא מנקודת מוצא שאיש ואישה הנשואים זה לזו קיימת לגביהם חזקה שהם חיים חיי משפחה במשק בית משותף, וכל מי שרוצה לטעון ולהוכיחה ההפך - עליו נטל הראיה.


במשפחות פוליגמיות קובעת ההלכה הפסוקה כי המבחן העיקרי יהא קיומו של "משק בית משותף, היינו יש לבחון, בין היתר, האם בני הזוג מתגוררים באותו בית או בסמוך זו לזו, האם חל שינוי במעמד האישה מאז הגירושין, האם אבי הילדים נושא בתשלומים כלשהם כגון חשמל טלפון וכו' והאם חשבון הבנק של האישה נפרד.


מכאן, שבמשפחות פוליגמיות לא תהא האישה זכאית לגמלת הבטחת הכנסה, אם התברר שהיא מנהלת משק בית משותף עם אבי ילדי, וזאת אף אם היו נשואים זה לזו, והתגרשו, אך המשיכו לנהל משק בית משותף.


במקרה של גירושין הנחזים להיראות למראית עין, יבחנו אלה - האם חל שינוי ביחסים שהיו קיימים לפני ה"גירושין", האם ממשיכים בני הזוג לנהל משק בית משותף; האם נשארת האישה בחיק המשפחה או הוצאה ממנה; האם יש שינוי במעמדה בשל הגירושין ועוד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הבטחת הכנסה

 2. ערעור הבטחת הכנסה

 3. הכנסה מנכס בית

 4. הבטחת הכנסה רכב

 5. הבטחת הכנסה גרושה

 6. זכאות להבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה סטודנטים

 8. צו הבטחת הכנסה

 9. הבטחת הכנסה - מכונית

 10. הבטחת הכנסה סטודנטים

 11. תקנות הבטחת הכנסה

 12. גמלת הבטחת הכנסה ליחיד

 13. הפרשי קצבת הבטחת הכנסה

 14. חוב הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה זכויות ילדה

 16. השלמת הכנסה זכאות עצמאי

 17. זכאות לקצבת הבטחת הכנסה

 18. השלמת הכנסה ידועה בציבור

 19. הפסקת תשלום הבטחת ההכנסה

 20. גמלת הבטחת הכנסה - לימודים

 21. מתי משלמים הבטחת הכנסה ?

 22. זכויות בניה - הבטחת הכנסה

 23. אישור רפואי - הבטחת הכנסה

 24. השלמת הכנסה לשאירים

 25. שהייה בחו''ל - הבטחת הכנסה

 26. סעיף 14 (א) חוק הבטחת הכנסה

 27. התיישנות הבטחת הכנסה

 28. הגדרת בני זוג - הבטחת הכנסה

 29. המשך תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 30. הבטחת הכנסה שימוש קבוע ברכב

 31. הורה יחיד הבטחת הכנסה

 32. שלילת גמלת הבטחת הכנסה למפרע

 33. הבטחת הכנסה בזמן מאסר

 34. תקנה 10 (ג) תקנות הבטחת הכנסה

 35. תקנה 7 (3) לתקנות הבטחת הכנסה

 36. איך מקבלים הבטחת הכנסה

 37. תביעה לגמלת הבטחת הכנסה

 38. עזרת קרוב משפחה - הבטחת הכנסה

 39. הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 40. ניכוי מקצבת השלמת הכנסה

 41. הבטחת הכנסה - שימוש ברכב

 42. סעיף 11 לחוק הבטחת הכנסה

 43. גימלת הבטחת הכנסה - תלמיד במכללה

 44. גמילה מסמים - הבטחת הכנסה

 45. הכנסות מנכס - הבטחת הכנסה

 46. הבטחת הכנסה ידועה בציבור

 47. הבטחת הכנסה - יציאה לחו''ל

 48. ריבוי נישואין - הבטחת הכנסה

 49. תביעה לשלם גמלת הבטחת הכנסה

 50. טיפול בהורה - זכאות הבטחת הכנסה ?

 51. הבטחת הכנסה - לימודים במוסד אקדמי

 52. הבטחת הכנסה משק בית משותף עם ילדים

 53. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 54. הבטחת הכנסה ביטוח לאומי בן זוג עובד

 55. זכאות גמלת הבטחת הכנסה - יציאה מהארץ

 56. מגורים עם בן זוג - הבטחת הכנסה

 57. הבטחת הכנסה - חיים משותפים עם בן זוג

 58. זכאות לקבלת השלמת הכנסה - תביעה

 59. אי שיתוף פעולה - הבטחת הכנסה - סעיף 19

 60. קיצבת שאירים - תביעה לגימלת הבטחה הכנסה

 61. הגשת תביעה (טפסים) באיחור - הבטחת הכנסה

 62. הבטחת הכנסה - עברת בעלות פיקטיבית של רכב

 63. תוכנית ויסקונסין – מהי תוכנית ויסקונסין ?

 64. הפחתת הבטחת הכנסה בגלל דירת מגורים

 65. האם נכסי מקרקעין שוללים גמלת הבטחת הכנסה ?

 66. הפקדת כסף בחשבון הבנק - הבטחת הכנסה

 67. תביעה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה כנפרדת

 68. גמלת הבטחת הכנסה לתקופות שהייה בחו"ל

 69. אי רישום כ-''דורש עבודה'' הבטחת הכנסה

 70. שלילת זכאות לגמלת הבטחת הכנסה כ"נפרדת"

 71. הבטחת הכנסה רכב רשום על נהג חסר רישיון נהיגה

 72. חיים משותפים עם בן זוג – שלילת הבטחת הכנסה ?

 73. תביעה להבטחת הכנסה - ניהול משק בית משותף

 74. הגשת תביעת מזונות כתנאי לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

 75. הכנסות הבעל לצורך תשלום הבטחת הכנסה לאישה

 76. סעיף 9א לחוק הבטחת הכנסה - תדירות שימוש ברכב

 77. גמלת הבטחת הכנסה - חישוב הכנסה מנכס - ביטוח לאומי

 78. גמלת ילד נטוש עבור קטין - ביטוח לאומי חוק הבטחת הכנסה

 79. הפסקת תשלום גימלת הבטחת הכנסה בגלל הכנסות ממט"ח

 80. דחיית תביעה לגמלת הבטחת הכנסה - מסירת כתובת אחרת

 81. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הבטחת הכנסה כנפרד

 82. אי התייצבות בלשכת התעסוקה עקב מחלה - שלילת הבטחת הכנסה

 83. החלטה השוללת באופן רטרואקטיבי את זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 84. הבטחת הכנסה - מגורים בכתובת אחרת ממה שכתוב בטופס התביעה

 85. כתב תביעה כנגד החלטת ביטוח לאומי שדחתה תביעה להשלמת הכנסה

 86. ביטוח לאומי ניכה מקצבת הנכות מעבודה חלק מגמלת הבטחת הכנסה

 87. הפסקת תשלום קצבת הבטחת הכנסה בשל אי המצאת המסמכים הנדרשים

 88. הבטחת הכנסה - הכנסה בסך 2,000 ₪ לחודש בגין עזרה מבני משפחה

 89. גמלת הבטחת הכנסה - ניהול משק בית משותף - מגורים עם בן זוג מפרנס

 90. תשלום יתר של גמלת הבטחת הכנסה - ניכוי חוב מקצבת ילדים ע"י ביטוח לאומי

 91. מכתב מביטוח לאומי כי נוצר חוב והוא יקוזז ב-10% מגמלת הבטחת ההכנסה

 92. סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה: איש ואישה הידועים בציבור ייחשבו כבני זוג

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון