מיקרוטראומה

מהי מיקרוטראומה ?


תורת "מיקרוטראומה" פותחה כדי להתגבר על אי צדק שנגרם למבוטחים כתוצאה משיטת "הרשימה הסגורה" של מחלות המקצוע, על פיה מחלות או פגיעות, שקיימת דרגת הסתברות לכך שהן קשורות בקשר סיבתי לעבודה אך הן לא נגרמו כתוצאה מ"תאונה" במובן הקלאסי ואין הן מנויות בתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954, אינן מוכרות כ"מחלות מקצוע.


תורת "מיקרוטראומה" יוצרת פיקציה משפטית על פיה רואים בהצטברותן של ה"טראומות הזעירות", שכל אחת מהן היא בעלת אופי תאונתי, משום "תאונות עבודה" לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.


ההגדרה של מיקרו-טראומה מצויה בפסקי דין רבים.


תנאי להכרה בפגיעה בעבודה מיקרוטראומטית הינו קיומן של פגיעות זעירות שכל אחת מהן הסבה נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה הביאה בסיכומם הכולל לנזק הממשי הפוגע בכושר העבודה של המבוטח.


בשל היותה של "תורת המיקרוטראומה" הרחבה פסיקתית של "תאונת העבודה", הקפידה הפסיקה, בקובעה את גבולותיה, להבחין בין פעילות החוזרת על עצמה הכוללת מספר רב של תנועות לבין התנועות המרכיבות אותה.


לא די בקיומם של פעולות שונות ומגוונות החוזרות על עצמן כדי להניח תשתית עובדתית לקיום "מיקרוטראומה", אלא נדרש להראות פעולות חוזרות ונשנות לאין ספור שהן בעלות אופי תאונתי, רצופות וממוקדות באיבר מסויים, שכל אחת מהן גורמת לפגיעה זעירה ומחמירה, באופן מזערי, את מצבו של המבוטח.


כך למשל הכיר בית הדין הארצי במכות זעירות שספג נהג אוטובוס בתחתית גבו כתוצאה מהקפיצות והטילטולים של האוטובוס במשך כ-20 שנים, כרצף של פגיעות זעירות המקימות תשתית למיקרוטראומה.


בניגוד לכך, נקבע לגבי סבל שעבד במחסן התעשיה הצבאית שעבודתו כללה הרמת ארגזים ומשאות כבדים כי מקובל עלינו שעבודתו של המערער היתה כרוכה במאמצים קשים - הרמת משאות כבדים. ישנה גם עדות רפואית שהעבודה הביאה להחמרה זמנית במצבו של המערער. אך אין בכך כדי לקבוע שכאבי הגב נובעים ממיקרוטראומה, שיסודה הוא בפגיעה זעירה החוזרת על עצמה עוד ועוד, דוגמת אין ספור טיפות המים הנופלות על הסלע עד שהן מנקבות אותו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי מיקרוטראומה ?

 2. מיקרוטראומה - ניקיון

 3. פגיעות חוזרות ונשנות

 4. מיקרוטראומה - דוגמאות

 5. מחלה ביד - מיקרוטראומה ?

 6. מיקרוטראומה – פגיעה בגב

 7. פס"ד מיקרוטראומה

 8. מיקרוטראומה בנהיגה

 9. מיקרוטראומה קרסול

 10. מיקרוטראומה טכנאי

 11. מיקרוטראומה - סרטן

 12. מיקרוטראומה צווארי

 13. עלייה במדרגות - מיקרוטראומה

 14. מיקרוטראומה - הרמת משקל כבד

 15. פגיעה בשמיעה - מיקרוטראומה ?

 16. מיקרוטראומה - שחקן כדורגל

 17. ליקוי גב - תורת המיקרוטראומה

 18. מיקרוטראומה - פגיעה בעבודה בכתף יד ימין

 19. פגיעות קטנות חוזרות ונשנות בעבודה

 20. מיקרוטראומה - ערעור לבית המשפט העליון

 21. נהג אוטובוס מיקרוטראומה - ביטוח לאומי

 22. הכרה בפגיעה בגב כפגיעה בעבודה מכוח מיקרוטראומה

 23. תביעה להכרה בכאבי גב כפגיעה במגנון מיקרוטראומה

 24. ליקוי בברך מעבודה בתחום הניקיון על דרך המיקרוטראומה

 25. תביעה להכרה בפגיעה בכתף ימין על פי תורת המיקרוטראומה

 26. תביעה להכיר בפגיעה בגב כתאונת עבודה על פי עקרון המיקרוטראומה

 27. הכרה בפגיעות בצוואר ובכתפיים כפגיעה בעבודה לפי תורת המיקרוטראומה

 28. תביעה להכיר בפגיעה בחוליות הצוואר כפגיעה על פי עקרון המיקרוטראומה

 29. תביעה להכרה בפגיעה בגבו של התובע כתאונת עבודה על פי תורת המיקרוטראומה

 30. תביעה להכיר במחלת ה-CTS דו צדדי כ"תאונת עבודה" על פי תורת המיקרוטראומה

 31. תביעה להכיר בפגיעה בגין פקקת ורידית ותסחיף ריאתי כתאונת עבודה על פי עקרון המיקרוטראומה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון