חישוב דמי פגיעה בעבודה

כיצד מבוצע חישוב דמי פגיעה בעבודה בביטוח לאומי ?


סעיף 97 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי שיעור דמי הפגיעה הינו, ככלל, שלושה רבעים משכרו הרגיל של המבוטח – כלומר 75% מהמשכורת.


סעיף 98 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי "שכרו הרגיל" של מבוטח יחושב בהתאם להכנסתו ב-90 הימים שקדמו למועד הפגיעה.


על פי תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל) התשי"ז - 1956 ותקנות תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח, ניתן להביא בחשבון גם הכנסות אשר התקבלו במועד המאוחר ליום הפגיעה.


העיקרון הניצב בבסיסו של הסדר נורמטיבי זה מטרתו לפצות את המבוטח בגין אובדן ההכנסה האמיתי, עד כמה שניתן להתחקות אחריו, אשר נגרם בעקבות הפגיעה בעבודה.


מכיוון שכך, נלקחה בחשבון העובדה כי אצל חלק מהמבוטחים חלק מההכנסות שהינן פרי העבודה טרם הפגיעה, תתקבלנה במועד המאוחר לפגיעה.


כך הדבר לדוגמא בבונוס המשתלם לעובד בתמורה למאמץ מיוחד בתקופה מסוימת, אך משולם רק בסוף השנה.


יחד עם זאת, הסדר נורמטיבי זה עשוי להביא לניסיונות להכללתן של הכנסות ב"שכר הרגיל" אשר צמחו במועד המאוחר ליום הפגיעה שלא כדין ובאופן פיקטיבי. על הנתבע מוטלת החובה לבחון את הכנסות המבוטחים לעניין זה ולוודא כי בחישוב שכר העבודה לא תיכללנה הכנסות המאוחרות ליום הפגיעהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חישוב דמי פגיעה

 2. דמי פגיעה עצמאי

 3. ערעור תשלום דמי פגיעה

 4. דמי פגיעה עקב בקע מפשעתי

 5. תקופת אי כושר - דמי פגיעה

 6. איך מערערים על דמי פגיעה ?

 7. חבלה בעין - דמי פגיעה

 8. פריצת דיסק - דמי פגיעה בעבודה

 9. חישוב דמי פגיעה בעבודה

 10. תשלום דמי פגיעה עקב ירידה בשמיעה

 11. תביעה לתשלום דמי פגיעה - התיישנות

 12. דמי פגיעה בעקבות קרע ברצועה בברך

 13. זכות שיבוב בגין דמי פגיעה

 14. החזר דמי פגיעה מחברת ביטוח

 15. דחיית דמי פגיעה על פגיעה בגב

 16. פגיעה באצבע - דמי פגיעה ביטוח לאומי

 17. נפילה מסולם בעבודה - דמי פגיעה

 18. כיצד מחושבים דמי פגיעה בעבודה

 19. הכרה בתאונת עבודה ללא תביעת דמי פגיעה

 20. תשלום דמי פגיעה ללא הכרה בתאונת עבודה

 21. קרן דמי מחלה - השלמה לדמי פגיעה בעבודה

 22. ניכוי תגמולי המל"ל למעט דמי הפגיעה

 23. תשלום דמי פגיעה עקב תאונה בנסיעה לכיוון חנות

 24. תביעה לתשלום דמי פגיעה בגין תאונה בעבודה

 25. דחייה של תביעה לתשלום דמי פגיעה בגין תאונת עבודה

 26. תביעה התובע לדמי פגיעה לפי חוק הביטוח הלאומי

 27. תביעה לדמי פגיעה - סעיף 80 (1) לחוק הביטוח הלאומי

 28. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי פגיעה בגין תאונה

 29. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי פגיעה בגין תאונה

 30. הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה בגין תאונת עבודה

 31. נדחתה תביעה לדמי פגיעה בגין פגיעה בנימוק שלא התקיימו יחסי עובד מעביד

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון