סיבוב קרסול - תאונת עבודה     


זהו פס"ד משלים בעניינו של התובע, לאחר שבפסק דין חלקי מיום 27/11/08, נקבע כי עבר תאונה בעבודה.
השאלה שנותרה במחלוקת הינה שאלת הקשר הסיבתי בין מצבו הרפואי של התובע ברגלו לבין התאונה נשואת פסק הדין החלקי.
בהסכמת הצדדים – חוות הדעת הרלבנטית היחידה בתיק הינה של ד"ר טיטיון כולל חוות הדעת המשלימה מטעמו, כאשר הוסכם על הצדדים (בהודעה מיום 3/1/11), כי בית הדין לא יסתמך על חוות דעתו של ד"ר פעילן.
ד"ר טיטיון (לנלן גם: המומחה) התבקש לקבוע האם יש קשר סיבתי בין מצבו הרפואי בקרסולו הימני של התובע לבין התאונה, על סמך העובדות שפורטו בהרחבה בהחלטה מיום 10/8/09.
המומחה ערך רישום מדוקדק של תיקו הרפואי של התובע והחומר הרפואי שהומצא לו והוא קבע:" ... מדובר במקרה בו התובע סבל מחבלה סיבובית בקרסול ימין שגרמה לקרע של הגיד הפרונאלי הקצר בקרסול ימין. העובדה כי הקרע אכן קיים מוכחת בביקות עזר אותן עבר כולל בדיקת אולטרסאונד קרסול ימין שבוצעה בתאריך 24/11/05. בדיקת MRI קרסול ימין שבוצעה בתאריך 21/2/06 וכן מההתרשמות הקלינית של האורטופדים שנבדק על ידיהם בקופת חולים, בשערי צדק ... לפי התיאור במכתב השחרור:'... בתאריך 18/7/07... עבר אקספלורציה של הגיגים הפרונאלים. הגיד הארוך נמצא תקין, בגיד הקצר נמצא שסע אורכי אשר תוקן לאחר הטריית רקימת גיד מודלקת...' בספרות רפואית אורטופדית העוסק בפציעות ומחלות קרסול וכף רגל, נושא הקרעים של הגידים הפרונאלים ידוע ונדון בהרחבה. קרע בגיד הפרונאוס ברויס בקרסול כמתואר על ידי דוד מרדכי נגרם בד"כ בשל חבלה סיבובית בקרסול – 'נקע'. המיקום של הקרע המתואר באזור קצה הפטישון החצוני הוא אופייני מאוד.בהיעדר תיעוד רפואי על פגיעה אחרת בקרסולו של מר דוד מרדכי אני קובע כי יש קשר סיבתי בין התאונה הנדונה לבין הפגיעה בקרסולו הימני של מר דוד מרדכי. הקשר הוא קשר של גרימה".המומחה אף פרט את הבביליוגרפיה עליה נסמכת חוות דעתו, ואף בתשובות ההשלמה - חזר על מסקנתו זו.
כידוע, קבע בית הדין פעמים רבות כי חוות דעתו של המומחה מטעם בית הדין היא בבחינת "אורים ותומים" וכי "בית הדין מייחס משקל מיוחד לחוות הדעת המוגשת לו ע"י המומחה מטעמו, יסמוך ידו עליה ולא יסטה מקביעותיו אלא אם כן קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן" (ראה לעניין זה דב"ע נו 244 – 0 המוסד לביטוח לאומי נגד יצחק פרבר, וכן עב"ל 1035/04 דינה ביקל נגד המוסד לביטוח לאומי. עוד פסק בית הדין הארצי כי יש לייחס משקל רב לחוות דעתו של המומחה מטעמו, שכן האובייקטיביות של המומחה מטעם ביה"ד גדולה יותר ומובטחת במידה מירבית מעצם העובדה, כי אין הוא מעיד לבקשת צד ואין הוא מקבל את שכרו מידי בעלי הדין (ראה לעניין זה דב"ע 411/97 דחבור בוטרוס נגד המוסד לביטוח לאומי, וכן עב"ל 341/96 מליחי נגד המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד 377).
לאחר עיון בחוות דעתו של ד"ר טיטיון ועל פי הפסיקה המקבלת חוות דעת של מומחה רפואי שהתמנה על ידי בית הדין (אלא אם כן נפל בה פגם המצדיק אי קבלתה), הריני מקבלת את מסקנתו של המומחה. מדובר בחוות דעת מפורטת ומבוססת, כשגם בתשובות ההשלמה שהתבקש להמציא – חזר על דברים אלו. פסיקתו גם נסמכת על הספרות הרפואית, כאשר גם הסביר כי המיקום של הפגיעה בקרסול – אופייני מאוד.
לעניין המועד בו פנה לטיפול רפואי לראשונה – אציין כי כבר קיבלתי את גרסתו של התובע, שהייתה אמינה בעיני, כפי שפורט בפסה"ד החלקי, וקבעתי כי למרות האיחור בפנייה לטיפול רפואי – מקובלת עלי גרסתו לעניין הסיבות שבשלן פנה לטיפול רפואי מאוחר. גם ד"ר טיטיון הבהיר בתשובתו מיום 10/2/10 כי:"לעיתים קרובות אנשים שסובלים מחבלה סיבובית בקרסול(נקע) ממשיכים לתפקד לאחר הפגיעה ופונים לבדיקה וייעוץ רק לאחר שמופיעים סיבוכים כי המצב לא חולף עצמונית זמן ממושך". נכון שיתכן שאילו היה פונה מיידית לאחר התאונה – מצבו היה טוב יותר ולא מסתבך, כפי שאירע בפועל - אך עדיין יש קשר סיבתי בין התאונה לבין הפגיעה, כפי שחיווה דעתו ד"ר טיטיון.
עוד יוער כי לבקשת בית הדין התבקש המומחה להשיב האם חוות דעתו הייתה משתנה לולא נחשף לחוות דעתו של ד"ר לילינג (חוות דעת מטעם התובע שנשלחה אליו מתוך טעות מזכירותית), והוא השיב על כך בשלילה.
מכל האמור לעיל – הריני מקבלת את התביעה וקובעת כי יש קשר סיבתי בין התאונה נשואת פסק דין זה לבין מצבו הרפואי של התובע בקרסולו הימני.

סוף דבר:
התביעה מתקבלת.
הנתבע ישלם לתובע סך של 6,000 ₪ כשכ"ט עו"ד.
ערעור על פסק דין זה ניתן להגיש לבית הדין הארצי תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין ליד הצד המבקש לערער.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגיעה בקרסול - כמה אחוזי נכות ?

 2. פגיעה בקרסול – 20% נכות

 3. שבר עם תזוזה בקרסול

 4. פגיעה בקרסול הרגל השמאלית

 5. בור בכביש - נקע בקרסול

 6. אי יציבות ברצועה בקרסול

 7. תאונת דרכים שבר בקרסול

 8. פיצוי בגין 5% נכות קרסול

 9. סיבוב קרסול - תאונת עבודה

 10. שבירת קרסול במהלך טיול רגלי במכתש

 11. נקע בקרסול בגלל מדרגה שבורה

 12. החלקה בשלולית אתר בנייה - שבר בקרסול

 13. שבר בפטישון החיצוני של הקרסול

 14. שבר בקרסול לנפילה במדרגו בפתח הבית

 15. פגיעה במדרגות נעות (דרגנוע) בקניון - שבר בקרסול

 16. במהלך עבודתו, ירד במדרגות והחליק על קרסולו השמאלי

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון