נפילה בדרך חזרה מהעבודה


להלן פסק דין בנושא נפילה בדרך חזרה מהעבודה:

     תובענה זו הוגשה נגד החלטת פקידת התביעות מיום 3.6.09, על פיה דחתה את תביעת המערער להכיר באירוע מיום 29.10.08, בו נחבל התובע בכתפו ובידו לאחר שנפל תוך כדי הליכתו מעבודתו למעונו, כתאונת עבודה, וזאת בשל הפסקה או סטייה של ממש מהדרך המקובלת, כשההפסקה או הסטייה לא היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של התובע כלפי מעבידו.
להלן העובדות שאינן במחלוקת:

א. התובע עובד כקצב במחלקת בשר בשופרסל דיל מול קניון הדר ברחוב פייר קניג.
ב. התובע גר ברחוב אנטיגונוס 25.
ג. התובע מגיע בכל יום מביתו לעבודה וממנה לביתו – ברגל. משך ההליכה: רבע שעה.
ד. לתובע היה מסלול הליכה קבוע מהעבודה לביתו: הוא היה חוצה את הכביש ברחוב פייר קניג לכיוון קניון הדר, יורד בירידה ברחוב דב הוז, משם היה חוצה שדה לרחוב מקור חיים בו צעד עד למסילת הרכבת, ושם היה חוצה את הפסים לרחוב קנאי הגליל, מרחוב קנאי הגליל היה התובע עולה לרחוב רשב"ג ומרחוב רשב"ג היה ממשיך לרחוב יוסי בן יועזר, ומשם לרחוב אנטיגונוס עד לביתו.
ה. ביום הפגיעה- 29.10.08 – התובע עזב את עבודתו בשעה 18:00 לערך. אותו יום היה יום גשום מאוד. הכביש היה רטוב. התובע נעל נעלי קרוקס ובשל כך האט בקצב הליכתו. לאחר שחצה את רחוב פייר קניג הוא החליט להיכנס לקניון הדר כדי לשלוח טופס של פיס צ'אנס.
ו. התובע נכנס לקניון הדר, הלך מהכניסה עד לדוכן הפיס, מילא טופס צ'אנס וצעד ליציאה מהקניון. הוא לא עשה דבר בקניון זולת מילוי טופס צ'אנס. סך שהותו בקניון היתה בין 10-15 דקות.
ז. ביציאה מן הקניון התובע המשיך בהליכה במסלול הרגיל שלו הביתה. כאשר הגיע לפסי הרכבת, שהיו רטובים מאוד, הוא החליק על הבוץ במקום ונחבל ביד ובכתף ימין.
ח. בעקבות הנפילה התובע נעדר מעבודתו למשך כחוש ימים – עד ליום 28.1.08.


כאמור, פקידת התביעות דחתה את תביעת התובע להכיר באירוע המתואר כ"תאונת עבודה" בהסתמך על הוראת סעיף 81(א) לחוק הביטוח הלאומי.

טענות התובע


התובע טוען כי קניון הדר נמצא במסלול הליכתו הרגיל של התובע הביתה מעבודתו. הוא לא עשה דבר בקניון מלבד מילוי טופס הצ'אנס וכל שהייתו בקניון לא היתה אלא 10-15 דקות בלבד. הוא נפל בהמשך המסלול הרגיל, על יד פסי הרכבת.
בנסיבות אלה, אין לקבוע כי מילוי טופס ה"צ'אנס" בקניון הדר מהווה "הפסקה או סטייה של ממש" לפי סעיף 81(א) לחוק הביטוח הלאומי, אלא פעולה נלוית להליכה וכמוה כקניית עיתון או משקה קל ואין היא מגעת מבחינת משך זמן הפעולה אפילו כדי אכילת ארוחה קלה, שהוכרה כפעולה נלוית. בקניון הדר יש בתי קפה ומסעדות, ולו היה התובע קונה באחד מהם ארוחה קלה, הדבר היה אורך יותר מ-15 דקות ולא היה בכך משום "הפסקה או סטייה של ממש". גם רכישת עיתון או משקה קל באחד מחנויות הקניון היתה אורכת אותו פרק זמן שהתובע שהה לצורך שליחת טופס הצ'אנס, ואין בסיס לשוני בסיווג הפעילויות.

טענות הנתבע


נקודת המוצא לבחינת השאלה העומדת להכרעה היא סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי, המגדיר כ"תאונת עבודה" תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של עובד אצל מעבידו. עם זאת, סעיף 80(1) מרחיב את הגדרת "תאונת עבודה" באופן שהיא כוללת גם תאונה שאירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו ועקב נסיעתו או הליכתו. מדובר בהרחבה שדינה להתפרש בצמצום, ובסעיף 81(א) קבע המחוקק גבול ברור המוציא מכלל ההרחבה של סעיף 80(1) הפסקה או סטייה של ממשל מהדרך המקובלת.
בעניינו של התובע חל הסייג שבסעיף 81(א) לחוק, הואיל והתובע סטה מדרכו הרגילה מעבודתו למעונו, נכנס לקניון הדר על מנת לשלוח טופס פיס. שהות זו מנתקת את הקשר בין עבודתו לבין הליכתו בדרך שעשה.
בסיווג ההפסקה שהתובע עשה בקניון הדר כ"הפסקה או סטייה של ממש מהדרך המקובלת", יש לבחון את משך ההפסקה ביחס לדרכו של התובע מעבודתו לביתו. משך ההפסקה שביצע התובע שווה באורכו למשך ההליכה כולה. בנסיבות אלה, מדובר בהפסקה או סטייה של ממש.
מהות הפעילות שהתובע ביצע בקניון אינה קשורה בדרך כלשהי למילוי חובותיו של התובע כלפי מעבידו. אין מדובר בפעולה אינצידנטלית, אלא פעולה המהווה ניתוק מהותי של הקשר עם הליכתו של התובע. אין להשוות אכילת דבר מה או שתייה למילוי טופס פיס.

דיון והכרעה


סעיף 79 לחוק את המונח "תאונת עבודה" כך: "תאונת עבודה - תאונה שארעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו".
בסעיף 80 הרחיב המחוקק את המושג של "תאונת עבודה". סעיף 80(1) לחוק קובע כי  רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם ארעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו.
סעיף 81(א) לחוק קובע סייג להרחבה הקבועה בסעיף 80(1) לחוק, לאמור:

הפסקה וסטייה.  
81 (א)
תאונה שארעה תוך כדי נסיעה או הליכה בנסיעות האמורות בפסקאות (1) (4) (5) ו (7) של סעיף 80 אין רואים אותה כתאונה בעבודה אם חלה בנסיעה או בהליכה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, כשההפסקה או הסטיה לא היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו..."


בפסק הדין בדב"ע תשן/0-174 ורדה אהרנפלד נ. המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כב 98, ששני הצדדים מסתמכים עליו, נאמר:

"כדי לקבוע אם היתה "הפסקה של ממש" יש לתת את הדעת לשני גורמים: מהות ההפסקה ואורך ההפסקה, ובכל מקרה יש להעריך את משקלו של כל אחד משני הגורמים. בדיון לא/0-37 ראינו כי מימד הזמן, כשלעצמו, אף מם מדובר בהפסקה של כשעה, אינו שוקל כאשר ההפסקה לא היתה מרצונו החופשי של המבוטח. וכן להיפך, "הפסקה" מרצון לא תיחשב להפסקה "של ממש" אם המבוטח נעצר לרגע לקניית עיתון או לשתיית כוס מיץ או אף לארוחה קלה, ובלבד שההפסקה תהיה אינצידנטלית לדרכו של אדם בלכתו לעבודה".


בעב"ל 329/03 רחל אספיר נ. המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 9.1.05), נפסק כי ההבחנה בין סטייה "מקובלת" לבין "סטייה של ממש" תיבחן במבחנים של מידתיות וסבירות, ובעיקר על פי מטרת הסטייה (סעיף 9 לפסק הדין). נראה כי פסיקה זו שמה את כובד המשקל על מטרת הסטייה.
יישום הוראות החוק, כפי שהן פורשו בפסיקה, על ענייננו מביא אותנו למסקנה שהנתבע צודק בעמדתו לפיה ההפסקה שהתובע עשה מהדרך הרגילה לביתו היתה הפסקה או סטייה של ממש שלא למטרות מילוי חובותיו כלפי מעבידו.
שקלול שני הגורמים הנזכרים בפסק דין אהרנפלד, מהות ההפסקה ומשכה, תוך שימת דגש על מטרת ההפסקה, מביא אותנו למסקנה שההפסקה שהתובע עשה מדרכו הרגילה מעבודתו למעונו בקניון הדר, הייתה סטייה של ממש שלא למטרת מילוי חובותיו כלפי מעבידו, ואין מדובר בפעילות אינצידנטלית גרידא להליכתו.
מטרת הפעילות של מילוי כרטיס פיס היא רכישת סיכוי לזכות בפרס כספי. לרכישה זו אין כל קשר למילוי חובותיו של התובע כלפי מעבידו, והיא אינה אינצידנטלית להליכתו בדומה לרכישת משקה או מאכל. רכישת משקה או מאכל, או אף רכישת עיתון, הם פעילויות שמשרתות את ההליכה לעבודה או למעון, לפי העניין, ולכן נתפסות כנלוות אליה. לעומת זאת, שליחת כרטיס פיס מהווה פעילות שאין לה קשר להליכה לעבודה או למעון ואין היא משרתת אותה.
בנוסף לעניין מטרת ההפסקה, שהיא העיקר, יש משמעות, לעניין "ממשות" הסטייה בהיבט של משכה, גם ליחס בין משך ההפסקה לבין משך הזמן שבו מתבצעת ההליכה למעון. בענייננו משכה של ההפסקה היא כמשכה של ההליכה כולה, ובהינתן מטרתה של ההפסקה, שלדעתנו אינה נלוית להליכה, כמוסבר לעיל, אנו סבורים כי יש לסווג את ההפסקה כ"הפסקה" או "סטייה" "של ממש" לעניין סעיף 81(א) לחוק.
לאור האמור אנו סבורים שפקידת התביעות לא טעתה בדחותה את תביעת התובע.
התביעה נדחית.
זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בעבודה

 2. נפילה במקלחת

 3. נפילה בגן משחקים

 4. נפילה במעבר חציה

 5. נפילה לבור ניקוז

 6. נפילה על בטונדה

 7. נפילה במהלך טיול בטבע

 8. נפילה מכיסא בזמן ניקיון

 9. החלקה בסופר מרקט

 10. החלקה במפעל

 11. החלקה ליד הבריכה

 12. נפילה בדרך לעבודה

 13. נפילת אבני חיפוי

 14. נפילת סלע על עובד

 15. נפילה בבריכת שחיה

 16. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה

 17. החלקה / נפילה במטבח בבית

 18. נפילה בגלל סדק בכביש

 19. נפילת שלט על רכב חונה

 20. נפילה ממיטה תא מעצר במשטרה

 21. נפילה במסיבת ריקודים

 22. נפילה בגלל בור בכביש

 23. נפילה ממחפרון תוך כדי ירידה

 24. תאונת עבודה נפילה מגג

 25. נפילת אישה מבוגרת ברחוב

 26. נפילה מהמיטה בחדר מיון

 27. נפילה על לבנים על מדרכה

 28. נפילה של מורה – תביעת נזיקין

 29. נפילה בדרך חזרה מהעבודה

 30. נפילה בגלל שקית ניילון

 31. תאונת עבודה נפילת עפר על הראש

 32. נפילה בבית בדרך לעבודה

 33. נפילה בקולנוע – תביעת פיצויים

 34. החלקה על הרצפה בגלל חומר ניקוי

 35. שילוט אזהרה - רצפה רטובה

 36. נפילה בגלל נוזל ניקוי על הרצפה

 37. נפילת עובד שעמד על כיסא

 38. תאונת עבודה מנופאי - נפילה ממנוף

 39. פיצויים בגין נפילה לתהום

 40. פגיעה כתוצאה מנפילת ארון

 41. החלקה על רצפה - שכבת פוליש ווקס

 42. פציעה בחדר כושר - נפילת משקולת

 43. נפילה של שוטר ברחוב בדרך לעבודה

 44. נפילה בגלל מרצפה שבורה על מדרכה

 45. נפילת אבן על הראש – תביעת פיצויים

 46. נפילה ליד בריכה בגלל שלולית מים

 47. תביעה נגד קייטנה – נפילה מעל סוס

 48. נפילה בחו"ל - ביטוח נוסעים לחו"ל

 49. נפילה של ילדה ברחוב בגלל חוט ברזל

 50. תביעה נגד חוות סוסים - נפילה מסוס

 51. גג אזבסט נשבר נפילה מגג של מסגר רתך

 52. נפילה במתחם אטרקציה תיירותית

 53. נפילה בגלל רצפה רטובה במטבח

 54. נפילה לאחר הוצאת התינוק מהרכב

 55. נפילה במהלך תיקון מנוע של רכב

 56. נפילה מעמוד חשמל – תאונת עבודה חשמלאי

 57. כיסא נשבר בגלל ישיבה - נפילה על עכוז

 58. נפילה על רצפת PVC למניעת החלקה

 59. עליה לגג כדי לתקן דליפה - נפילה

 60. החלקה על גרגרי פלסטיק מפוזרים על הרצפה

 61. תאונת עבודה עולה חדש - נפילה מגג אסבסט

 62. נפילה של מלצר במטבח בגלל רצפה רטובה שמן

 63. תביעה נגד טיב טעם - נפילה של לוח זכוכית

 64. נפילה מן הקומה הראשונה – תביעה לפיצויים

 65. נפילת עובד ניקיון בזמן שטיפת רצפה

 66. נפילת עובדת בסופר בגלל רצפה רטובה

 67. תביעה נגד עיריית חולון - נפילה בבית הקברות

 68. נפילת רמקול על רחבת ריקודים – תביעת פיצויים

 69. תוך כדי שיחה בטלפון פתח את החלון ונפל

 70. תאונת עבודה בגלל רוח - נפילת חפץ כבד על ראש עובד

 71. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 72. תביעה נגד מכון כושר: פציעה (נפילה) בשיעור זומבה

 73. נפילה ביציאה מהרכב בגלל תיק שהיה מונח מתחת למושב

 74. נפילה בגלל רטיבות ברצפה בגלל החזקת דליים מלאים במים

 75. עת שעלה לרכב כדי להתחיל בנסיעה, החליק התובע, נפל ונחבל

 76. נפילה מהמשאית ביום גשום - הרגל נלכדה בין הברזל והברזנט

 77. נפילה בעליה במדרגות הקבינה בגלל שאריות שמן וסולר בנעליים

 78. נפילה בשירותים במהלך העבודה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

 79. נפילה לאחור בניסיון לחצות כביש בגלל רכב שנסע במהירות מופרזת

 80. סוס התפרץ לכביש לאחר שהנתבע נפל ממנו ורכב התובעת פגע בו

 81. איבד את שיווי משקל וכתוצאה ממים ושמן שהיו על גבי הרצפה החליק ונפל

 82. נפל עת נתקל בסלע גדול שהיה מונח על השביל ואשר חסם את המעבר כמעט לחלוטין

 83. תאונת דרכים: כאשר עצר ליד ביתו והחל להוריד את החפצים, כשהמנוע עדיין פועל, הוא החליק ונפל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון