התקף לב תאונת עבודה

להלן פסק דין בסוגיית התקף לב תאונת עבודה:

     זהו פס"ד בתביעת התובע להכרה באוטם שריר הלב שעבר ביום 25/6/09 כתאונת עבודה.
הרקע לתביעה:א. התובע, יועץ מס במקצועו, למעלה מ-30 שנה, עובד כשכיר.ב. במסגרת תפקידו מגיע התובע למשרדי מס הכנסה בירושלים באופן קבוע על מנת לייצג לקוחות מול מפקחי מס הכנסה.ג. לדברי התובע – באותו יום היו תיקים קשים וטעונים במיוחד, ובפועל נדרש (בשם הלקוחות) לשלם תשלומים מאוד גבוהים, ללא הצדקה. לדבריו היה לו באותו יום במס הכנסה דיון סוער ומתוח, ובאותו ערב, לאחר מקלחת וארוחת ערב, ולאחר שיצא להביא את בנו לייעד מסויים – הרגיש רע, והתברר בדיעבד כי היה זה אוטם שריר הלב. לדברי התובע – אף שהוא כיום בן 63, תיקו הרפואי נקי וכי לא סבל מדבר (פרט לעובדה שנהג לעשן שנים ארוכות).
מטעם התובע העיד רק התובע בעצמו. מטעם הנתבעת – שתי מפקחות מס הכנסה אצלן היה בדיונים ביום קרות האירוע.
על מנת לבחון את השאלה האם אירע לתובע אירוע המהווה תאונת עבודה יש לבדוק האם אירע לתובע אירוע חריג. לצורך כך נבדוק , תחילה את הפסיקה לעניין זה.
הפסיקה:

פסה"ד המנחה אותנו הינו עב"ל 481/99 המוסד לביטוח לאומי - דוד מכלוביץ', עבודה ארצי, כרך לג (88), 41, ניתן ביום 16.1.2003. לענייננו, יפים דבריו של הנשיא אדלר בפסק דין זה (בעמ' 476):
"על פי תורה זו, נקודת המוצא היא שבמבוטח מקננת מחלת לב כלילית אשר בסופו של דבר- כך ברוב המקרים - וללא קשר לעבודה, עלולה לגרום להופעת אוטם בשריר הלב. אולם, לעתים, ניתן לקשור בין "אירוע חריג" בעבודה, כגון: דחק נפשי בלתי רגיל או מאמץ גופני בלתי רגיל, שהוא "הגורם המשרה", לבין הופעת האוטם במועד בו הופיע. הווה אומר, שהארוע בעבודה מוגדר כ"עובדה תאונתית" הגורמת ל"פגיעה".
תורת הגורם המשרה ישימה, בעיקר, למקרים בהם האוטם מתפתח תוך דקות או שעות, ובמקרים לא רבים תוך מספר ימים וכתוצאה, כאמור, מאירוע חריג או מאמץ בלתי רגיל. במקרים מעין אלה, נוסף על ההתפתחות הטבעית של מחלת הלב המסתיימת באוטם, הגורמים המכונים "גורמים משרים" (Triggers) עשויים להחיש את הופעת האוטם. נדגיש, כי הגורם המשרה אינו הסיבה לקיומה של מחלת הלב ובדרך כלל, הוא תורם תרומה מזערית בלבד, להופעת האוטם. אף על פי כן, יתכנו מקרים בהם הגורם המשרה הווה נדבך חשוב בהופעת האוטם וסביר להניח, שבלעדיו לא היה המבוטח לוקה באוטם, לפחות למשך תקופה מסוימת.
מחקרים רפואיים מצביעים על כך שבחיי היום יום של אדם, וללא קשר לחיי העבודה, ישנם גורמים משרים העשויים להחיש הופעת אוטם בשריר הלב, וביניהם:
[1] אירוע חריג – דחק נפשי בלתי רגיל; [2] אירוע חריג - מאמץ פיזי בלתי רגיל;...
...
עם זאת, כאמור לעיל, יתכנו גורמי משרה הקשורים בעבודה והיכולים לתרום לעיתוי הופעת האוטם. אולם, ככל שמחלת הלב של המבוטח מתקדמת יותר, כך קטן חלקו של הגורם המשרה בהופעת האוטם.

עוד נקבע שם :

"משעבר הנפגע אוטם בשריר הלב מתעוררת שאלת הקשר הסיבתי בינו לבין האירוע בעבודה. הבחינה הראשונית לענין זה הינה על פי מבחן האירוע החריג, לפיו קובע בית הדין אם מדובר באירוע חריג בחיי עבודת הנפגע המצדיק מינוי מומחה רפואי בשל אפשרות לכאורה של קיום קשר סיבתי בין השניים.

לגבי מבחן זה ייאמר, כי אין זכר לו בחוק ואין צורך שיהא לו זכר בחוק, מפני שיסודו למעשה במבחן הרפואי, ממנו למד בית הדין, כי רק אירוע חריג של מאמץ גופני מיוחד או דחק נפשי בלתי רגיל, אפשר שיהיה מגורמיו של אוטם שריר הלב או אירוע קרדיאלי אחר.
משכך הם פני הדברים, המבחן המשפטי של האירוע החריג, שאם התרחש, מצביע לכאורה על קיומו של קשר סיבתי בינו לבין האוטם, חייב להיות מתואם עם המבחן הרפואי לפיו הוא נקבע; ולפיכך, מן הבחינה המשפטית, אין לקבוע את מבחן האירוע החריג באופן המצמצמו מעבר למה שהמומחה היועץ הרפואי היה רואה כאירוע חריג.

אם יאמר אחרת, דהיינו, אם יקשה בית הדין את מבחן האירוע החריג מעבר לדרישת המומחה הרפואי לעניין זה, יווצר מצב אבסורדי לפיו תידחנה תביעות על ידי בית הדין על הסף מן הסיבה הרפואית של העדר אירוע חריג, כלומר בשל העדר קשר סיבתי בין האירוע בעבודה לאוטם; שעה שעפ"י חוות דעתו המקצועית של המומחה היועץ הרפואי, אפשר שהיה נקבע לגבי אותו אירוע – הקשר הסיבתי בינו לאוטם שריר הלב."

בפסק דין נוסף קבע בית הדין הארצי כי:

מכאן, ומאחר שאוטם שריר הלב מופיע על רקע מחלת לב, המתפתחת משך תקופה ארוכה, ומרבית גורמיה אינם קשורים לעבודה, הרי שיש לקבוע אם היה קשר סיבתי בין האירוע החריג לבין הופעת האוטם, וככל שקיים קשר סיבתי, יש לקבוע אם הגורם המשרה תרם תרומה ממשית להופעת האוטם". (עב"ל 1198/01 יעל רזיאל – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לט 165, 177).
עב"ל 462/02 נחום אברהם – המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם; 4.2.2007)


6. דיון:

א. האם הוכיח התובע כי אירע לו אירוע חריג בעבודה, והאם יש בתיק ולו גם ראשית
ראייה לעניין זה, המצדיקה העברת התיק למומחה רפואי?

ב. אין ספק כי התובע, כיועץ מס ותיק, לא היה אמור "לקחת ללב" עוד יום של פגישות
עבודה במס הכנסה. אלא שלדבריו – אותו יום התרגש וחשש מעבר למקובל, כיוון
שהדיון באותו יום במס הכנסה היה דיון קשה מבחינתו, בו נדרשו לשלם סכומים גבוהים
במיוחד, תוך שהוא סבור שנעשה עוול לקליינטים שלו. לדבריו - הדבר גרם לו למתח
מעבר למקובל אצלו, ואכן כבר בשעות הבוקר הרגיש לחץ בחזה.

ג. יצויין כי מפקחות מס הכנסה שהעידו בבית הדין, לא חשו – כמותו – כי מדובר היה
בדיונים חריגים, אלא שיש הבדל משמעותי בין מי שמגיע למס הכנסה (אפילו הוא יועץ
מס ותיק ), לבין המפקחות, אשר מבחינתן - אינן חשות בהכרח במתח הקיים. שתי
מפקחות מס הכנסה אילנה ודנה העידו בבית הדין, אם כי לדבריהן לא חשו באירוע חריג
כלשהו. אלא, שדווקא מעדותה של דנה יהודה ניתן ללמוד על אירוע מתוח, ואולי פחות
שגרתי מהרגיל. המפקחת דנה יהודה סיפרה בעדותה כי התובע, המוכר לה מפגישות
רבות במס הכנסה, היה אותו יום חיוור, וכי על פי התרשומת שבנ/1 הטיח האשמות
באילנה, המפקחת השנייה. מתרשומת זו עולה עוד כי גם אילנה סיפרה לה על בעיה
שנוצרה בעניין השוואות של ספקים לאותו קליינט.

ד. לאור זאת, ואף שעיקר טענותיו של התובע הן סובייקטיביות - קיימת בתיק ראשית
ראייה המצדיקה העברת התיק למומחה רפואי אשר יקבע את שאלת הקשר הסיבתי
בין האוטם לבין המתח באותו בוקר.

בתיק בית הדין מצוי החומר הרפואי מבית חולים שערי צדק ומקופת חולים כללית. ככל שמי
מהצדדים מבקש להזמין או לצרף חומר רפואי נוסף, יודיע מהיכן מבקש להזמין, או יצרף את
החומר הנוסף תוך 10 ימים.
בהיעדר הודעה אחרת ימנה בית הדין מומחה בתחום הקרדיולוגיה ויועבר אליו מלוא החומר
הרפואי שבתיק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דום לב בזמן ניתוח

 2. התקף לב בגלל ויכוח

 3. מנהל מזנון - התקף לב

 4. התקף לב - אחוזי נכות

 5. התקף לב מורה בבית ספר

 6. צינתור לב סיכונים

 7. התקף לב ביום עיון

 8. מחלת לב עקב שירות במשטרה

 9. מחלת לב בגלל זיהום

 10. התקף לב - ויכוח עם לקוח

 11. התקפת לב בגלל לחץ בעבודה

 12. אירוע לב בגלל ריב

 13. התקף לב תאונת עבודה

 14. אחוזי נכות קוצב לב

 15. מחלת לב בגלל האשמה בגניבה

 16. אירוע לב נהג משאית

 17. מחלת לב - כמה אחוזי נכות ?

 18. הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה

 19. אירוע לבבי – תאונת עבודה ?

 20. התקף לב חקלאי עצמאי

 21. תעוקת לב - כמה אחוזי נכות ?

 22. התקף לב של עובדת ביטוח לאומי

 23. התקף לב עקב מאמץ פיזי

 24. התקף לב בגלל שיחת טלפון מהבנק

 25. התקף לב במהלך נסיעת עסקים בחול

 26. התקף לב עקב פחד מפיטורים

 27. התקף לב בגלל מתח – תאונת עבודה ?

 28. התקף לב בגלל הרמת משקל כבד בעבודה

 29. מחלת לב איסכמית המהלך שירות במשטרה

 30. התקף לב במשחק כדורגל בישראל

 31. ביטוח נוסעים לחו''ל - התקף לב

 32. התקף לב בגלל יחס משפיל ומבזה

 33. האם יש קשר בין התקף לב לבין עבודה ?

 34. כאבים בחזה בגלל ויכוח בעבודה – התקף לב

 35. קשר סיבתי בין עבודה מאומצת לבין התקף לב

 36. התקף לב חולה אסטמה - ביטוח לאומי

 37. האם מאמץ פיזי בעבודה יכול לגרום התקף לב ?

 38. האם התקף לב מוכר כתאונת עבודה בביטוח לאומי ?

 39. עבודה במסגרת קרן BIP - קרן למנע התקפי לב חוזרים

 40. התקף לב: כאבים בחזה לאחר ויכוח קולני

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון