תיווך ברחובות - מתווך ברחובות

להלן תביעה בנושא דמי תיווך ברחובות - מתווך ברחובות, תבע אדם שסירב לשלם לו דמי תיווך עבור עסקת תיווך ברחובות:


התובע הינו מתווך ברחובות, במקצועו והנתבע הזמין ממנו שירותי תיווך ברחובות לרכישת בית פרטי , ולצורך כך אף חתם על טופס "הסכם הזמנת שירותי תיווך במקרקעין".


הנתבע הגיע למשרדו של המתווך ברחובות ובנוכחות התובע ,ניהל מו"מ עם בעלת הנכס ברחובות , אך באותו שלב לא הגיעו להבנות לגבי המחיר. מאז אותה פגישה, ניסה התובע פעמים מספר ליצור קשר עם הנתבע, אך זה התחמק ממנו בתירוצים שונים.


בבדיקה שערך התובע בלשכת רישום מקרקעין התברר לו, שהנתבע רכש את הנכס הנ"ל.


מאחר והנתבע סרב לשלם למתווך ברחובות דמי תיווך ברחובות, אותם הוא התחייב לשלם לו ומאחר וידוע לתובע שהנתבע רכש את הנכס ברחובות הנ"ל תמורת סך של 1,500.000 ₪, הגיש הוא תביעה לחייב את הנתבע לשלם לו את הסך של 30,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין תיווך ברחובות


הנתבע היה סבור, שאין עליו לשלם למתווך ברחובות אף סכום, משום שהמתווך לא היה הגורם היעיל לביצוע העסקה וגם משום שהוחתם על טופס ריק ומשום שבעצם הנתבע ידע אודות הנכס ברחובות הנ"ל עוד בטרם פנה אליו מי מטעם התובע - זאת ועוד בשל הטענות הבאות:


כבר במהלך שנת 2008 ידע הנתבע, שהנכס הנ"ל עומד למכירה וכבר באותה שנה, יצר הוא קשר עם בעל הנכס ועם גרושתו וכבר אז לא הסכים הנתבע לשלם המחיר המבוקש.


לכן, המשיך הנתבע לחפש דירות ולאחר מספר חודשים הגיע אליו מידע, שהמוכר מוכן לרדת במחיר.


הנתבע גם דיבר עם גרושתו של המוכר, שאמרה לו שבינתיים יש להם קונה ורק אם זה לא ייצא לפועל יפנו אליו.


במקביל הגיעו אל הנתבע מתווכים שונים אשר ידעו שהוא מחפש דירה.


בית המשפט פסק כי אם תתקבל טענת הנתבע, הרי ממילא לא יהיה עוד צורך לדון בשאלות הנוספות, משום שאם מזמין השירות לא חתם למתווך ברחובות על הטופס, הרי שבמקרה כזה, דין התביעה להידחות, משום שהתובע לא מילא אחרי הוראות סעיפים 9, 14 לחוק המתווכים, התשנ"ו-1996, וכן אחרי האמור בתק' 1 לתקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז-1997 כלומר העדר דרישה להזמנה בכתב, אי קיום התנאים בסעיף 14 לחוק הנ"ל ופרטי הזמנה לביצוע פעולת תיווך לפי תק' 1 הנ"ל.


לאחר שבחן השופט את הראיות בעניין זה, כולל עדויות הצדדים, המחליט לדחות טענת הנתבע.


חתימה על מסמך ריק, כמו גם חתימה על מסמך בלי לקרוא אותו מהווה הסכמה לאמור במסמך או למילויו.

מאחר וטענת הנתבע בכל הקשור בחתימתו על הטופס לא נתקבלה, נשאלות עתה השאלות האחרות והן: האם הנתבע ידע על קיום הנכס והאם ניהל מו"מ לרכישת הנכס עוד בטרם פנה אל התובע או האם התובע או מי מטעמו היה הגורם היעיל לביצוע העסקה, קרי האם התקיימו התנאים שבסעיף 14 לחוק הנ"ל ובין היתר התנאי בסעיף 14(א)(3) - דבר היות המתווך ברחובות הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.


בית המשפט פסק כי כי הגם שהנתבע חתם על טופס ההזמנה, הוא ידע על הנכס, רצה לרכוש אותו עוד בטרם נפגש עם המתווך ברחובות, אך בשל המחיר לא נקשר הסכם בין הצדדים.


סעיף 14 לחוק הנ"ל מניח מספר תנאים לזכאותו של המתווך לדמי תיווך ובנוסף לדרישת היותו בעל רישיון ועריכת טופס ההזמנה - על המתווך להיות הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.


הדגש שנקבע בפסיקה היא יעילות המתווך במובן סיבתיות פעולותיו ולא על ריבוין ולכן לא די בכך שהמתווך יהיה גורם מסוים בשרשרת הסיבתית אלא עליו להיות הגורם היעיל באופן ממשי.


לפיכך, בית המשפט החליט כי במקרה זה לא זכאי התובע לדמי התיווך והתביעה נדחתה.
     לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גובה דמי תיווך

 2. הפרת חוזה תיווך

 3. נוסח הסכם תיווך

 4. דמי תיווך - חוק

 5. אכיפת הסכם תיווך

 6. זכאות לדמי תיווך

 7. דמי תיווך - מגרש

 8. הגורם היעיל

 9. תצהיר תיווך

 10. תקנות המתווכים

 11. סרוב לשלם דמי תיווך

 12. תביעת מתווך נגד לקוח

 13. רשיון לתיווך בינארצי

 14. התחמקות מתשלום למתווך

 15. תביעה לדמי תיווך

 16. סכסוך דמי תיווך

 17. הגורם היעיל תיווך

 18. ערעור על דמי תיווך

 19. תיווך פרויקט בניה

 20. זכאות מתווך דמי תיווך ?

 21. הזמנה בכתב שירותי תיווך

 22. תביעות קטנות - דמי תיווך

 23. אי תשלום דמי תיווך

 24. הכחשת חתימה על טופס תיווך

 25. זכות מתווך לקבל דמי תיווך

 26. מתי חובה לשלם דמי תיווך ?

 27. דמי תיווך ללא חתימה

 28. תיווך עבודה דלשכות פרטיות

 29. דמי תיווך מכירת עסק

 30. הסכם תיווך - תקופת בלעדיות

 31. זכאות לקבל דמי תיווך

 32. סעיף 8 לחוק המתווכים

 33. איך כותבים הסכם תיווך

 34. ביקורת מס הכנסה תיווך נדל"ן

 35. טופס בקשה לפטור מבחינה

 36. דמי תיווך רכישת קניון

 37. העסקת מתווך ללא רישיון

 38. משרד תיווך מתחרה - איסור תחרות

 39. הסכם תיווך ללא בלעדיות

 40. דרישת הכתב בחוק התיווך

 41. תביעה על תשלום דמי תיווך למתווך

 42. התחמקות מתשלום דמי תיווך

 43. הבטחה בעל פה - דמי תיווך

 44. דמי תיווך - עשיית עושר ולא במשפט

 45. דמי תיווך על פרוייקט נדל''ן

 46. הונאות נדל''ן - אחריות מתווך

 47. האם שוכללה העסקה נשוא חוזה תיווך ?

 48. מכירת דירה על ידי מתווך אחר

 49. חוק המתווכים במקרקעין – חובת המתווך

 50. תיווך ברחובות - מתווך ברחובות

 51. תביעה של מתווך נגד קבלן על דמי תיווך

 52. סעיף 14 לחוק המתווכים במקרקעין

 53. טופס בחינה רישיון מתווך במקרקעין

 54. דמי תיווך למתווך שהפחית את המחיר

 55. דרישת הכתב בהזמנת שירותי תיווך במקרקעין

 56. תאונת עבודה של מתווך בזמן העבודה

 57. העדר תרומה של מתווך לקידום העסקה

 58. ביטול עסקה הסכם תיווך באמצעות כרטיס אשראי

 59. באילו מקרים צריך לשלם דמי תיווך למתווך ?

 60. הפרטת התיווך בעבודה - חוק שירות התעסוקה

 61. תביעה לדמי תיווך - דירה "יד ראשונה"

 62. תשלום חוב בגין דמי תיווך בעסקת נדל"ן

 63. תביעה של מתווך לתשלום דמי תיווך של 2% + מע"מ

 64. טופס בקשה לאישור עיסקת תיווך ביהלומים

 65. תיווך זיכיון לשידורי טלויזיה בכבלים בבולגריה

 66. תקנות המתווכים במקרקעין פרטי הזמנה בכתב

 67. דמי תיווך מוסכמים בשיעור 1% בצירוף מע"מ

 68. תביעה לתשלום דמי תיווך בגין עסקת מקרקעין

 69. מינוי כונס נכסים לאחר חתימה על הסכם תיווך

 70. מהי הגדרת תיווך ? איך קובעים אם אדם פעם כמתווך ?

 71. עמלות מציאת משקיעים לקניית נדל''ן בבולגריה

 72. דמי תיווך על עסקה חדשה לאחר שהראשונה בוטלה

 73. תביעה בסדר דין מקוצר בגין דמי תיווך שלא שולמו

 74. תביעה נגד מנהל חברת תיווך נדל"ן בגין דמי תיווך

 75. האם צריך לשלם דמי תיווך על עסקה שלא יצאה לפועל

 76. תביעה כי בית המשפט יורה לשלם דמי תיווך מכוח רכישת דירה

 77. האם הסכם בלעדיות בתיווך חל על רוכשים שניהלו מו"מ לפני חתימה על ההסכם ?

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון