בעיית הנציג

בית המשפט פסק כי ישנה חשיבות מיוחדת בעיכוב מירוץ ההתיישנות לפי סעיף 8 לחוק ההתיישנות, ככלי המיועד להתמודד עם קושי בתחום דיני החברות המוכר כ"בעיית הנציג".


הבעיה, בתמצית, היא ניגוד עניינים הנובע מכך שלעיתים במהלך ניהול החברה, יש למקבלי ההחלטות אינטרס אישי שונה מזה של החברה עצמה.


תשובות מסויימות לבעיית הנציג נמצאות באמצעים הדיוניים של תביעה ייצוגית ותביעה נגזרת.


אולם, מכשירים אלה אינם ממצים את האפשרויות לטיפול בבעיה.


אמצעי נוסף בו ניתן וראוי לעשות שימוש הוא עיכוב מירוץ ההתיישנות, לפי סעיף 8 לחוק ההתיישנות. זאת, כאשר בהגה החברה אוחזים נושאי משרה המונחים על ידי אינטרסים שאינם זהים לאינטרסים של החברה.


ניגוד העניינים בין נושאי המשרה לבין החברה מצדיק לקבוע, במקרה מתאים, כי לעניין התיישנות אין לראות בידיעתם של נושאי המשרה משום ידיעה של החברה. במאמר מוסגר נציין, כי לא ניתן לעשות שימוש בתביעה נגזרת בגדרם של הליכי פירוק (סעיף 205 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פקודת החברות

 2. חוק חברות ממשלתיות

 3. פעילות חברה שנמחקה

 4. מועמדות לחברות באגד

 5. הסבת הכנסות לחברה

 6. סעיף 36 לפקודת החברות

 7. חוק החברה לישראל בע''מ

 8. סעיף 107 לפקודת החברות

 9. סעיף 248 לפקודת החברות

 10. תקנות החברות הקלות

 11. תקנות החברות רישום

 12. סעיף 6 לחוק החברות

 13. קיפוח המיעוט בחברה

 14. זכויות חברה מחוקה

 15. תקנות גמול דירקטורים

 16. תקנות חברות ממשלתיות

 17. הפרטת חברה ממשלתית

 18. עושק חברה השתלטות על נכסים

 19. תביעה נגד חברה הודית

 20. תביעה של חברה גרמנית

 21. סעיף 232 לפקודת החברות

 22. סעיף 353א לחוק החברות

 23. תביעה נגד חברה ספרדית

 24. טופס בקשה לרישום חברה

 25. תקנות החברות הממשלתיות

 26. סעיף 288 לפקודת החברות

 27. סעיף 367 לפקודת החברות

 28. רישום חברה כעוסק מורשה

 29. סעיף 236 לפקודת החברות

 30. טעות חישוב דו"ח כספי של החברה

 31. בעיית הנציג - חוק החברות

 32. סעיף 235 לפקודת החברות - קיפוח

 33. חברה חדלת פרעון לפי מאזן אחרון

 34. הצבעה באסיפה כללית באמצעות שלוח

 35. ביטול החלטה אסיפה כללית של חברה

 36. כלל הסמכות הנחזית בתאגיד

 37. הכרה משתתפת בחברה - בקשה מקדמית

 38. הפרדה בין רכוש לבין שליטה על חברה

 39. תקנות גמול דירקטורים חיצוניים

 40. מצג כוזב בפני משקיעים בחברה

 41. טופס הצהרת דירקטורים ראשונים

 42. תביעת חברה זרה נגד חברה ישראלית

 43. צו החייאת חברה - מהו צו החייאת חברה ?

 44. סעיף 6 לחוק החברות התשנ"ט – 1999

 45. מהי חברה מעורבת ? חוק החברות הממשלתיות

 46. תקנות החברות תנאים ומבחנים לדירקטור

 47. תקנות החברות הצבעה בכתב והודעות עמדה

 48. תשלום חוב אישי של חברה - יו"ר הדירקטוריון

 49. בקשה להחייאת חברה שנמחקה ממרשמי רשם החברות בגין אי תשלום אגרה שנתית

 50. צו המורה לרשם החברות להשיב לפנקס את שמה של החברה, שנמחקה מפנקס רשם החברות

 51. צו לפי סעיף 369 לפקודת החברות אשר נשאר בתוקפו מכוח סעיף 367(א)(3) לחוק החברות

 52. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון