בוררות באגודות שיתופיות

על אופייה המיוחד של בוררות באגודות שיתופיות עמד בית המשפט ברע"א 853/91 בקל נ' אגודה שיתופית נהלל, פד"י מח(1) 775, 782 (מפי השופט אור) אשר ציין בפסיקתו כי יש לתת משקל לכך שלא מדובר בהסכם בוררות בין שני צדדים "רגילים" להסכם בוררות. מדובר בהסכם בוררות שמצא את ביטויו בתקנון של אגודה, המחייב כל חבר באגודה מעצם חברותו באגודה, וללא שנדרשה הסכמתו הנפרדת לו. מדובר גם בהסכם שבא לקבוע דרך לפתרון סכסוכים בין החברים והאגודה בהתחשב ביחסי הקרבה המיוחדים ושותפות האינטרסים בין חברי האגודה, בינם לבין עצמם, ובינם לבין האגודה.

האופי המיוחד של יחסי החברים עם האגודה הצדיקו מתחילת דרכן של האגודות השיתופיות קיום מנגנונים מיוחדים של בוררות לפתרון סכסוכים והוצאתם ממסגרת התדיינות בבית המשפט. מגמה זו מחזקת את הצורך בהצרת ההתערבות השיפוטית בהליכי הבוררות במגזר החקלאי והשארת ההכרעות בעניינים אלה ככל האפשר בידי הבורר .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה נגד אגודה שיתופית

 2. תקנות אגודות שיתופיות

 3. עורך דין אגודה שיתופית

 4. חוקר רשם האגודות השיתופיות

 5. פיצול חלקות - באגודה שיתופית

 6. בוררות באגודות שיתופיות

 7. חברות באגודה שיתופית - משק 92

 8. עורך דין אגודות שיתופיות

 9. תיקון פנקס חברים - אגודה שיתופית

 10. הפסקת חברות באגד (אגודה שיתופית)

 11. פקודת האגודות השיתופיות 1933

 12. הצבעה על הוצאת חבר אגודה - תקנות דן

 13. אגודה שיתופית חקלאית - העברת זכויות

 14. תלונה לרשם האגודות השיתופיות

 15. רשם האגודות השיתופיות - בוררות

 16. חובת תום לב והעדר הפליה אגודה שיתופית

 17. סמכות רשם האגודות השיתופיות בעניין בפירוק

 18. העברת השאלה האם לקבל חברים באגודה השיתופית להצבעה של חברי האגודה

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון