סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל


סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל קובע לעניין עיכוב יציאה מן הארץ כי אם היה לראש ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פרעונו, רשאי הוא לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו; ואולם אם נתן ראש ההוצאה לפועל צו תשלומים לפי סעיפים 7א, 69(ב) או 69א והחייב מקיים את הוראות הצו, לא יצווה ראש ההוצאה לפועל על עיכוב יציאתו של החייב, אלא אם כן שוכנע כי יציאתו של החייב מן הארץ עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין.


מנוסח הסעיף ולשון החוק, יורה ראש ההוצל"פ (ההוצאה לפועל) על עיכוב יציאת חייב מהארץ כאשר הונחו בפניו ראיות שיש בהן כדי ליצור יסוד להניח כי החייב עומד לצאת את הארץ מבלי לפרוע את החוב או להבטיח את פרעונו.


בית המשפט פסק כי נדרש לאזן בין הזכויות המתנגשות בין זכותו של הזוכה לזכותו של החייב בהוצאה לפועל וכי מטבע הדברים איזון זה ייתן משקל נכבד לזכויות של הזוכה, ולאינטרסים של הזוכה ושל הציבור, שהרי ההתדיינות המשפטית נסתיימה.


זכותו של הזוכה מעוגנת בפסק דין סופי. על החייב לקיים את פסק הדין. זו נקודת המוצא. מטבע הדברים, האיזון בין הזכויות והאינטרסים של הזוכה לבין הזכויות והאינטרסים של החייב, יפגע בדרך כלל בצורה קשה יותר בחייב מאשר בנושה.


כמו כן צוין בפסיקה כי הכלל הבסיסי הוא שאין להורות על עיכוב היציאה, אלא אם כן, שוכנע ראש ההוצל"פ כי יציאתו של החייב מהארץ עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. החלטת ראש ההוצאה לפועל

 3. התיישנות תביעה הוצאה לפועל

 4. הוצאה לפועל חוב פלאפון

 5. חובות לספקים הוצאה לפועל

 6. סעיף 18 לחוק ההוצאה לפועל

 7. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 8. עיכוב הליכי הוצל"פ עד להכרעה

 9. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 10. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 11. בקשה לביצוע שטרות הוצל''פ

 12. אישור מכירת דירה ע"י הוצאה לפועל

 13. צו ההוצאה לפועל מסירת מידע

 14. צירוף חייב לתיק הוצאה לפועל

 15. החלטה של ראש הוצאה לפועל בלי חקירה

 16. צו ההוצאה לפועל שימוש בטפסים

 17. מימוש כתב ערבות בהוצאה לפועל

 18. שיקים על סחורה - ביצוע בהוצאה לפועל

 19. רשם הוצל"פ חוסר סמכות עניינית

 20. הליכי הוצאה לפועל עקב שיק שחולל

 21. צו עיקול דירה במסגרת הליכי הוצאה לפועל

 22. צו ההוצאה לפועל הפעלת מערכת מיכון

 23. עיכוב הליכי פינוי של נכס – ערעור הוצל"פ

 24. סעיף 20 לחוק ההוצאה לפועל - סכום ששולם ביתר

 25. צו ההוצאה לפועל סדרי פעולה בלשכה ממוכנת

 26. טופס אישור שחרור ממאסר לפי חוק הוצאה לפועל

 27. העברת תיק הוצאה לפועל לבית משפט שלום - טענת התיישנות

 28. קבלן הוצל"פ הורשע בעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

 29. מימון הליכים משפטיים תמורת אחוזים מהכסף בתיק הוצאה לפועל

 30. מעמדו של חוב אגרה בהליכי הוצאה לפועל כפסק דין לטובת המדינה

 31. האם יש בהסכם שבמחלוקת כדי לפטור מחובות בתיקי ההוצאה לפועל ?

 32. חוק ההתיישנות מורה כי על הליכי הוצאה לפועל לא תחול התיישנות

 33. צו ההוצאה לפועל הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון