מימוש משכון בהוצאה לפועל

מהי מימוש משכון בהוצאה לפועל ?

משכנתה היא משכון של מקרקעין (סעיף 4 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.


מימוש משכנתה הוא על-פי פסק דין של בית משפט או צו של ראש ההוצאה לפועל, בדרך האמורה בסעיף 18 לחוק המקרקעין (סעיף 16(ב) לחוק המשכון).


הוראות חוק המשכון, תשכ"ה-1965, יחולו על משכנתה בכפוף לאמור בחוק המקרקעין (סעיף 91 לחוק המקרקעין). סעיף 81 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ה-1965 קובע כי משכנתאות המוצאות לפועל כפסק דין יחול עליהן חוק ההוצאה לפועל.


ראש ההוצאה לפועל מוסמך לדון בטענת "פרעתי" שהתגבשה לאחר רישומה של המשכנתא ולכן יכולה להתברר בפניו.


ראש ההוצאה לפועל אינו רשאי לדון ולהכריע בזכויותיהם המהותיות של בעלי הדין השונים.


הוא גם מנוע מלהכריע בשאלת תוקפה של המשכנתה המוגשת לו לשם מימוש.


גם אם נתנה ראש ההוצאה לפועל את דעתה באשר לתוקף המשכנתה, דבריה היו למעלה מהצורך וללא סמכות, ולכן לא הקימו מעשה בית דין.


כאשר מדובר בפינוי מדירת מגורים, הגישה המקובלת, כאשר למבקש את עיכוב הביצוע יש סיכוי מסוים לזכות בטענותיו נגד מימוש המשכנתה, היא שיש לעכב את ההליכים מפני שאם החייב יזכה בערעורו או בתביעתו לא ניתן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף משכון

 2. תקנות משכון

 3. ערובה - מימוש משכון

 4. משכון מוסווה

 5. משכון רכב במשרד הרישוי

 6. משכון זכות עתידית

 7. מימוש משכון בגלל חוב לבנק

 8. סעיף 15 לחוק המשכון

 9. רשיונות להפעלת מונית - משכון

 10. תוקף שטר משכון על פי יפוי כח

 11. טופס משכון נכסים נוספים

 12. טופס הודעת העברה - משכון

 13. שטר משכון - ביטול חתימה

 14. מימוש משכון בהוצאה לפועל

 15. טופס הודעה על ביטול משכון

 16. הלוואה כנגד משכון מקרקעין

 17. ביטול רישום משכון על דירה

 18. חובת הודעה לפני מימוש משכון

 19. טופס הודעה על שינוי פרטי משכון

 20. צו מניעה זמני האוסר על בנק לממש משכון

 21. טופס הודעה על הארכת רישום המשכון

 22. הצעת חוק חובה לגלות משכון על רכב

 23. ניסיונה של הנתבעת לממש משכון שנרשם על דירת מגורים

 24. אי רישום משכון בחברה המשכנת – רשלנות מקצועית של עורך דין ?

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון