איחור בהגשת תביעת חוב - פשיטת רגל

להלן פירוט בעניין איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל:


מסגרת הזמן להגשת תביעת חוב לנאמן על נכסי פושט רגל מוסדרת בסע' 71(ב) לפקודת פשיטת הרגל, לפיה נושה רשאי להגיש תביעת חוב תוך ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס, בדרכים ובאופן שיקבע השר; הכונס הרשמי בתפקידו כנאמן על נכסי החייב, או הנאמן, רשאים, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב של נושה לפרק זמן שיקבעו בהחלטתם, אם שוכנעו כי הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע.


בית המשפט ציין כי על פי הפסיקה, המגבלה להגשת תביעת חוב הקבועה בסעיף 71(ב) לפקודה הינה מהותית, ולא פורמאלית-טכנית בלבד, זאת לאור זכותם של הנושים לדעת, בתוך פרק זמן סביר, מהי מצבת הנשייה והנכסים העומדים לרשות החייב, בין היתר על מנת לגבש עמדתם לקראת המשך הליכי פשיטת הרגל.


עוד נקבע, בשורה ארוכה של פסקי דין, כי פרסום צו הכינוס ואסיפות הנושים בילקוט הפרסומים ובעיתון יומי מקים כנגד הנושים חזקה של "ידיעה קונסטרוקטיבית" ואין הנושים יכולים להסתמך על משלוח הודעה ספציפית על ידי הנאמן או הכנ"ר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעשה פשיטת רגל

 2. קופת פשיטת הרגל

 3. חקירת כונס רשמי

 4. הענקה אסורה

 5. פשיטת רגל בני זוג

 6. תקנות פשיטת הרגל

 7. בקשה לפשיטת רגל

 8. התראת פשיטת רגל

 9. דחיית הוכחת חוב

 10. הענקה ללא תמורה - ביטול

 11. קיזוז בפשיטת רגל

 12. עיריית בת ים פשיטת הרגל

 13. הכרזה על פשיטת רגל

 14. בקשה לביטול הענקה

 15. התיישנות תקופת פשיטת רגל

 16. הליכי פשיטת רגל חייב בנק

 17. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 18. פשיטת רגל - תום לב

 19. שוכר דירה בפשיטת רגל

 20. תקנה 241 לתקנות פשיטת הרגל

 21. טופס התראת פשיטת רגל

 22. תקנות פשיטת הרגל אגרות

 23. בקשה לביטול פשיטת הרגל

 24. פושט רגל - רשות לנהל חשבון ?

 25. פשיטת רגל אם חד הורית

 26. מזונות ביטוח לאומי פשיטת רגל

 27. פשיטת רגל - בית המשפט המחוזי

 28. פשיטת רגל הרשעה בפלילים

 29. טופס צו הכרזת פשיטת רגל

 30. ערעור על פתיחה הליכי פשיטת רגל

 31. תביעה כספית של פושט רגל שהופטר

 32. סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל

 33. סעיף 96 לפקודת פשיטת רגל

 34. סעיף 85 לפקודת פשיטת הרגל

 35. בקשת חייב להכרזה על פשיטת רגל

 36. הפטר בהליך פשיטת רגל בחו"ל

 37. עיכוב פינוי בית מגורים פשיטת רגל

 38. סעיף 181 לפקודת פשיטת הרגל

 39. טופס שחרור נאמן בפשיטת רגל

 40. סעיף 71 לפקודת פשיטת הרגל

 41. הסתבכות כלכלית של בני זוג

 42. חוזה למראית עין להבריח נכסי החייב

 43. טופס כתב הסמכה לעריכת חקירה

 44. תוקף הסכם נאמנות בפשיטת רגל

 45. פשיטת רגל בגלל התמכרות לסמים

 46. פשיטת רגל הלוואות בשוק האפור

 47. פשיטת רגל של אב לילדים קטנים

 48. טופס התנגדות להתראת פשיטת רגל

 49. בקשה שנייה להכרזה על פשיטת רגל

 50. נושה נדחה - סעיף 83 לפקודת פשיטת הרגל

 51. חובת ההנמקה של נאמן בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל של אדם שאף פעם לא עבד

 53. העברת בעלות על שם הבעל - הברחת נכסים ?

 54. ביטול הענקה - סעיף 96 פקודת פשיטת הרגל

 55. איחור בהגשת תביעת חוב - פשיטת רגל

 56. ביטול אישור הוכחת חוב בפשיטת רגל

 57. חוסר תום לב של החייב בהליכי פשיטת הרגל

 58. פשיטת רגל לאדם שנפגע בתאונת עבודה

 59. האם פשרה בפשיטת רגל פוטרת ערבים ?

 60. ביטול חתימה על ההתנגדות להתראת פשיטת רגל

 61. ביטול הענקה דירה מההורים פשיטת רגל

 62. טופס הצעת פשרה לפי פקודת פשיטת הרגל

 63. טופס בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל

 64. ניצול לרעה של הליכי בית המשפט – פשיטת רגל

 65. פקודת פשיטת הרגל נוסח חדש תש''ם-1980

 66. טופס הודעות על ביטול הכרזות פשיטת רגל

 67. קונה בעל זכות שביושר או נאמן המוכר פושט רגל

 68. פשיטת רגל של קבלן - מימוש ערבות רוכשי דירות ?

 69. הכרזה על פשיטת רגל תוך הגדלת צו תשלומים

 70. ביקורת שיפוטית על החלטות נאמן בפשיטת רגל

 71. ליקויי בניה - תביעת חוב לנאמן בפשיטת רגל

 72. בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל

 73. הגשת תביעה ללא אישור בית המשפט של פשיטת רגל

 74. טופס בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון