אוכף קטום

מהי שיטת "אוכף קטום" ?


שיטת הפעולה של כתיבת אופציות באסטרטגיית "אוכף קטום" (short strangle) נעשית על ידי כתיבה בו זמנית של אופציית רכש ואופציית מכר על אותה המניה, לתאריך פקיעה זהה, כאשר מחיר המימוש של אופציית הרכש גבוה ממחיר המימוש של אופציית המכר.


במסחר באופציות מטבע חוץ, כותב האופציה מציע למכירה התחייבות מוגבלת בזמן, לקנות או למכור מטבע בשער מסוים ובתאריך מסוים, הנקובים בגוף כתב האופציה.


בשוק המט"ח העולמי פועלים גם קוני אופציות, סוחרי מט"ח הרוכשים את הזכות לנצל את ההתחייבויות שמוכרים כותבי-אופציות. תמורת זכות זו משלמים קוני האופציות פרמיה לכותבי האופציות, קרי; תשלום חד-פעמי ובלתי חוזר שמקבלים כותבי האופציות, בעת הכתיבה.


בית המשפט ציין בפסיקתו כי אקט כתיבת האופציה הוא מעין הימור (השוו: ע"א 4145/91, אליעזר אסטגסי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (לא פורסם) וכן ת"א (ת"א) 1585/00, בנק אגוד לישראל בע"מ נ' יוסף לילוף (טרם פורסם, ניתן 4.8.03)). כותבי האופציה מהמרים על תחזית לפיה שער החליפין של המטבעות בהם מדובר, לא יגיע לשער שנכתב באופציה, וכך לא יחויבו לעמוד בהתחייבות שלקחו על עצמם בעת כתיבתה. כאשר יפקע מועד המימוש הנקוב בכתב האופציה - יידעו כי הגיעו אל חוף מבטחים והם רשאים ליהנות מהרווח (הפרמיה) שקיבלו בעת כתיבת האופציה, במלואו.


אם הסיכון מתממש ושער החליפין של המטבעות שצוינו בכתב האופציה מגיע לשער שנכתב באופציה, עומדת לרוכשי האופציה הזכות לחייב את כותב האופציה לקנות או למכור להם (בהתאם לאופי האופציה בה מדובר), את המטבע, בשער הנקוב באופציה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ניירות ערך

 2. אוכף קטום

 3. פרט מטעה בתשקיף

 4. הארכת כתבי אופציה

 5. עבירות בורסה

 6. מילון מושגים בורסה

 7. עורך דין ניירות ערך

 8. אופציות מט''ח

 9. צו ניירות ערך

 10. בוררות בבורסה

 11. רשימה מקבילה - בורסה

 12. תרמית בקשר לניירות ערך

 13. הפסד מניירות ערך

 14. הפרת התחייבות לקבלת אופציות

 15. עסקאות מתואמות בבורסה

 16. סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך

 17. הנעה בתרמית לרכוש ניירות ערך

 18. מכירת אופציות ללא הרשאה

 19. תלונה לממונה על שוק ההון

 20. תקנות ניירות ערך פרופורמה

 21. תביעה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך

 22. שימוש שלא כדין בתיקי ניירות ערך

 23. תקנות ניירות ערך פרטי התשקיף

 24. צו איסור הלבנת הון חבר בורסה

 25. צו מסירת מסמכים - רשות לניירות ערך

 26. סעיף 52ד חוק ניירות ערך - מידע פנים

 27. ערעור עבירה על חוק ניירות ערך

 28. מחיקת מניות חברה - רישום למסחר בבורסה

 29. החזקת ניירות ערך מעבר לשיעור המקסימלי

 30. האם מותר לבנק להציע לקנות ניירות ערך ?

 31. תביעה ייצוגית – נזק משקיעים בניירות ערך

 32. בקשת אישור תביעה ייצוגית – חוק ניירות ערך

 33. השפעה בדרכי תרמית על שעריהן של ניירות ערך

 34. תקנות ניירות ערך חתימה ודיווח אלקטרוני

 35. ייפוי כוח להשקיע כסף בניירות ערך באופן סולידי

 36. תקנה 36 לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים מיידיים

 37. תקנות ניירות ערך אופן הצעת ניירות ערך לציבור

 38. פיצוי על החלטות הבורסה בתהליך הנפקת מניות חברה לציבור

 39. ביצוע עסקאות מתואמות נוגדות – עבירה על פי חוק ניירות ערך

 40. ערעור על שינויים בהנחיות לעניין רישומם של ניירות ערך למסחר בבורסה

 41. בקשה אישור תביעה ייצוגית – הפרת חובות גילוי דיווח על פי חוק ניירות ערך

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון