רווח הון אינפלציוני במכירת מניות

בערעור מס הכנסה 514/01 ועקנין נ' פקיד השומה ירושלים, עלתה שאלת סיווג מכירת מניות, שבה דווח לרשויות המס על רווח הון אינפלציוני.


המשיב דחה דיווח זה וקבע שומה על רווח הון לפי הערכת שווי של כלכלן מומחה. לחילופי חילופין טען המשיב כי מדובר בעסקה מלאכותית לפי סעיף 86 לפקודה, שמהותה חלוקת דיבידנד.


בית המשפט קבע כי מרגע שהמשיב הוציא שומה, המכירה בכך שמדובר ברווח הון, אין הוא יכול לחזור בו מהעובדות המוסכמות ולטעון שמדובר בעסקה מלאכותית.


ובלשונו של השופט זילברטל: "ראינו כי במטרה להשיג תוצאת מס נוחה יותר למשיב, הוא בחר שלא לחלוק על הטענה הבסיסית של המערערים לפיה מדובר ברווחי הון. משבחר המשיב בדרך זו, וביסס את השומה עליה, לא יהיה זה הוגן לאפשר לו 'דרך מילוט' למקרה שטענותיו בענין מיסוי רווח ההון תדחנה. שהרי אם הבסיס אינו נכון לדעת המשיב, וכלל לא מדובר במכר מניות שהניב רווח הון (אלא תשלום דיבידנד) יש להעמיד תחילה עניין זה לדיון, ולא להציגו כטענה חלופית. למעשה אין בפי המשיב 'טענה חלופית אמיתית', אלא הוא מבקש ליהנות מכל העולמות מבלי שיחויב לדבר".


בית המשפט קבע כי מהלך כזה מצד רשויות המס איננו הוגן, ופוגע מעבר למידה בנישום. לפיכך, טוענת המערערת, כי טענתו החלופית של המשיב בדבר העסקה המלאכותית, מהווה נסיגה מעובדות מוסכמות, ויש למוחקה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרשי הון

 2. גידול לכאורי בהון

 3. הצהרות הון הפרשים

 4. הצהרת הון - מרצדס

 5. השוואת הון - דוגמא

 6. הצהרת הון לא סבירה

 7. השתתפות החברים בהון

 8. תקנות הון עצמי

 9. הצהרת הון ראשונה

 10. אישור חלוקת הון

 11. הצהרת הון - ייעוץ משפטי

 12. השוואת הצהרות הון

 13. השוואה בין שתי הצהרות הון

 14. צו לעידוד השקעות הון

 15. הצהרת הון גבוהה בגלל הלוואה

 16. הפרש בין הצהרות הון בגלל מלאי

 17. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות

 18. ניכוי הוצאות ריבית על הון זר

 19. קיזוז הפסדי הון מול רווחי הון ?

 20. בעל דוכן בשוק הכרמל - הצהרת הון

 21. צו לעידוד השקעות הון בחקלאות

 22. חוק לעידוד השקעות חברות עתירות הון

 23. קבלת כסף מההורים - הצהרת הון

 24. סעיף 45 לחוק עידוד השקעות הון

 25. הפסד הון ממחיקת חוב - תיאום הון

 26. זכות לקזז הפסדי הון כנגד רווחי הון ?

 27. גידול הון בלתי מוסבר - שתי הצהרות הון

 28. רווח הון אינפלציוני במכירת מניות

 29. הצהרת הון - אי הצהרה על גידול תכולת בית

 30. צו הפיטורין בענין הוצאות הון מניות

 31. צו עידוד השקעות הון מפעל להשכרת ציוד

 32. תקנות מס הכנסה חישוב רווח הון בעסקה עתידית

 33. תקנות השקעות משותפות בנאמנות הון עצמי וביטוח

 34. מסלול מענקים - סעיף 47 לחוק עידוד השקעות הון

 35. צו עידוד השקעות הון מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ

 36. סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה - הפרשי הון בלתי מוסברים בין שתי הצהרות הון

 37. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון