עיכוב חבילה במכס

להלן פסק דין בתביעת פיצויים בגין עיכוב חבילה במכס:

פסק דין

1.     על פי כתב התביעה, נשלחה לתובע מהונג קונג מעטפה המכילה חלקי טיסנים שערכם נמוך מסכום של 50$. המעטפה נשלחה בדואר מהיר EMS, האמור להגיע לפתח ביתו.
התובע מלין על כך שהמעטפה עוכבה על ידי הנתבעת והוא נאלץ לנסוע לתל - אביב על מנת לשחררה.

2.     התובע דורש סכום של 385 ש"ח הכולל פיצוי בסך 300 ש"ח בשל הפסד חצי יום עבודה, והחזר אגרת בית המשפט.

3.     לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, עיכוב המעטפה נעשה בשל היות החבילה חשודה ובהתאם לסמכות כחוק. התיאור המילולי של הטובין כפי שהוצהר על גבי החבילה עצמה היה "חלקי צעצועים", והחבילה לא לוותה בחשבונית. משכך, הוגדרו הטובין כ"חשודים" ולשחרור החבילה נדרשה הצגת מסמכים ובירור החשד.

4.     לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, הגעתי למסקנה שדין התביעה להידחות.

5.     כפי שהתברר בדיון שהתקיים בפני ביום 28.12.08, לתובע תחביב מענין מאד הקשור בטיסנים, ודוגמא של טיסן הוצגה בפני בית המשפט. אף כי המעטפה הכילה חלקים "תמימים" לטיסנים האמורים, שהוצגו אף הם בפני בית המשפט, הרי שהנתבעת לא יכלה לדעת מהי מהותם האמיתית של הטובין בעת הגעת המעטפה, מאחר ועל גבי המעטפה הוצהר כאמור כי מדובר ב"חלקי צעצועים".
על פי סעיף 14 (1) לפקודת המכס (להלן - הפקודה), טובין שיובאו נתונים לפיקוחה של רשות המכס משעת יבואם ועד למסירתם לצריכה בארץ.
על פי סעיף 16 לפקודה, פיקוחה של רשות המכס כולל את זכותה לבדוק כל טובין הנתונים לפיקוחה, ועל פי סעיף 27, היבואן חייב להשיב על כל שאלה בנוגע לטובין המיובאים אם נדרש לכך על ידי גובה המכס או פקיד מכס אחר.
סמכותו של המכס לבדוק את הטובין כוללת זכות לעיכוב דוקומנטרי או פיזי, וזאת לשם הבטחת קיום הדינים הרלבנטיים ולשם הגנה, בין היתר, על בטחון הציבור ובריאותו, הגנה על איכות הסביבה, ולהבטחת חוקיות היבוא.

6.     שיקול הדעת בדבר הפעלת הסמכויות החוקיות האמורות לגבי טובין מסויימים נתון באופן בלעדי בידי המכס, וסמכות זו הופעלה כדין לגבי הטובין נשוא התביעה.
בהקשר זה יצויין, כי על פי סעיף 38 לפקודה משתרעת הסמכות האמורה גם על טובין שיובאו בדואר, כמו במקרה דנן.

7.     לאור האמור, פעלה הנתבעת כדין ואין לתובע כל עילת תביעה נגדה.
זאת ועוד, התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת הנזק הנטען על ידו, וגם זו סיבה נוספת לדחיית התביעה.

8.     על אף שמן הראוי היה להטיל על התובע הוצאות משפט - לפנים משורת הדין אין צו להוצאות, וכל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר מכס

 2. עבירות מכס

 3. פקודת המכס

 4. סיווג במכס

 5. מכס - הישבון

 6. מס קניה במכס

 7. חוק סוכני המכס

 8. אמנת בריסל - מכס

 9. סיווג מוצרים מכס

 10. עכבון על דוקומנטים

 11. החזר מס במכס

 12. סעיף 156 פקודת המכס

 13. עורך דין מכס

 14. מכס על איביי

 15. תשלום חסר במכס

 16. סעיף 188 לפקודת המכס

 17. פקודת גבול המכס

 18. תקנות סוכני המכס

 19. חילוט פיקדון מכס

 20. עיכוב חבילה במכס

 21. אריזה לא נכונה של מטען

 22. תביעה להחזר מכס

 23. חוק המכס הבלו ומס הקניה

 24. שחרור טובין מהמכס

 25. השתמטות מתשלום מכס

 26. בקשה לפטור ממס קניה - מכס

 27. עיבוד או ייצור - מכס

 28. מסלול ירוק מכס - כתב אישום

 29. ערעור מס קניה - תעריף מכס

 30. מכירה לאחר החרמה על ידי המכס

 31. הישבון מכס – מהו הישבון מכס ?

 32. חוק מסי מכס ובלו שינוי תעריף‏

 33. סעיף 1 פקודת המכס - המושג בעל

 34. בקשה להשבת טובין תפוסים

 35. עיכוב במכס - קניין רוחני

 36. החזרת מוצרים שנתפסו במכס

 37. פקודת תעריף המכס והפיטורין

 38. תעריף מכס מכונות מכשירים חשמליים

 39. בקשה לשינוי סכום ששולם למכס

 40. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין

 41. תביעת נזיקין נגד מדינת ישראל – ירי עובדי מכס

 42. תקנה 2 (א) לתקנות מכס - תוספת על הובלה אווירית

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון