סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב האישום בחמש עבירות של אי הגשת דין וחשבון- עבירה לפי סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961 (להלן: "הפקודה")

מעובדות כתב האישום עולה כי בשנות המס 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, לא הגיש הנאשם במועד, לפקיד השומה את הדו"ח על הכנסותיו וזאת בניגוד להוראות סעיפים 131,132 לפקודה.

ב"כ המאשימה עותר להשית על הנאשם מאסר בפועל וכן להפעיל את המאסר המותנה העומד כנגדו. המאשימה לא תתנגד כי ריצוי המאסר יהיה בחופף. בנוסף, להשית על הנאשם מאסר על תנאי ארוך ומרתיע וקנס גבוה ומשמעותי.

לטענת ב"כ המאשימה, הגשת דוחות היא חובה יסודית המעידה על יחסו של הנאשם כלפי רשויות המס והחובות שלו כבעל עסק. ללא הדוחות, לא ניתן לערוך שומה תקינה וצודקת ולא ניתן לגבות מס.

במקרה דנן חלק מהמחדלים הוסרו. לנאשם יש עבר פלילי בעבירות מס ועומד לחובתו מאסר על תנאי חב הפעלה בתיק זה. הנאשם לא מגיש את הדוחות באופן שיטתי.
יש לראות מעשים אלו בחומרה וזאת לאור העובדה כי הנאשם איננו נרתע ולא לומד לקח וממשיך לבצע אותן עבירות אף לאחר מתן גזר הדין כנגדו בו הוטל עליו מאסר על תנאי למשך 8 חודשים.

ב"כ הנאשם טען כי הנאשם הסיר את כל המחדלים ולא ברור מדוע לא העבירה המאשימה את שני הדוחות האחרונים ללשכה המשפטית. עוד ביקש ב"כ הנאשם להתחשב לקולא בהודאתו של הנאשם שחסכה זמן שיפוטי.
באשר למצבו הבריאותי, טען ב"כ הנאשם כי הנאשם עבר אירוע מוחי וסובל משיתוק בפלג גוף ימין בפנים. יש לו בעיה בזיכרון ומתקשה בדיבור. הנאשם מקבל עזרה מהביטוח הלאומי ובעל דרגת נכות בשיעור של 100%, גם נסיבותיו המשפחתיות אינן קלות: הנאשם מטופל בשתי בנות, אחת נכה אף היא ורעייתו איננה עובדת.
לאור נסיבותיו האישיות הקשות של הנאשם עתר ב"כ הנאשם שלא להחמיר עם הנאשם ולהאריך את המאסר המותנה העומד כנגדו. לחילופין, להשית עליו מאסר בעבודות שירות וקנס סמלי.

הנאשם ציין כי הגיש את כל הדוחות. כיום מצבו בכי רע, הוא נכה ומרבה להתאשפז בבית החולים.
הנאשם ביקש את התחשבות בית המשפט.

הנאשם יליד 1952, לחובתו 2 הרשעות קודמות בגין עבירות מס. הראשונה משנת 2003 והשנייה מיום 06.01.04 בגין עבירות דומות אשר בהם נידון, בין היתר, לקנס בסך 5000 ₪ וכן ל-8 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים שלא יעבור עבירה בניגוד לסעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה -
ת.פ. 2483/98, בית משפט השלום באר שבע.

באשר למצבו הבריאותי של הנאשם, מהמסמכים הרפואיים שהוגשו לעיוני מיום 28.07.05, עולה כי מדובר בנאשם בן 53. בתאריך 15.07.05 עבר אירוע מוחי, בעקבותיו אושפז בבית החולים "סורוקה" ולאחר מכן הועבר למחלקה השיקומית ב"נווה שבא בע"מ" ושוחרר בתאריך 28.07.05.
עוד מצויין, כי בזמן שהייתו במחלקת השיקום: "הגיע למחלקתנו כמטופל נייד באופן עצמאי ללא כל עזרי עזר ועודנו כך... יש לציין שניכר שיפור במצבו של המטופל... ממליצה על המשך טיפול במסגרת אמבולטורית"

בע"פ 7271/02 בית המשפט המחוזי באר שבע התייחס לשאלה אם העובדה שהנאשם הנו אדם חולני שיש לו ילד מתבגר ושאמו חולה וכנראה לא יכולה לטפל בו, צריכה להוות שיקול נגד שליחת הנאשם למאסר.

על שאלה זו השיב בית המשפט המחוזי בשלילה בקובעו:
"כי העובדה שבנו המתבגר נפגע משליחת הנאשם למאסר, לא יכולה שתשמש מטריה והגנה לעברייני מס מפני שליחתם לבית הסוהר. בית המשפט הוסיף וקבע, שבנסיבות המקרה, יתחשב במצבו הבריאותי לגבי אורך המאסר ולא לשאלת השלכתו למאסר אם לאו".

לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הן לחומרא והן לקולא ובהתחשב בדברי ב"כ הצדדים כמפורט לעיל, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
א.     8 חודשי מאסר לריצוי בפועל.
ב.      הנני מורה על הפעלת המאסר המותנה בן 8 חודשים מת.פ. 2483/98, בית המשפט השלום באר שבע באופן חופף למאסר שהושת בסעיף א.
ג.     קנס בסך 5000 ₪ או חודשיים מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-עשרה תשלומים שווים ורצופים, החל מיום 01.09.07.
ד.     8 חודשי מאסר על תנאי, למשך שלוש שנים מיום שחרורו מהכלא, שלא יעבור עבירה בה הורשע.

זכות ערעור תוך 45 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון