אי הגשת דוחות ניכויים

גזר דין

1.     הנאשמת היתה בזמן ביצוע העבירות המיוחסות לה, חברה פרטית שנרשמה ונתאגדה בישראל, עיקר עיסוקה בכיסוי גגות והנאשם היה מנהלה והפקיד האחראי בה.

2.     הנאשמים הורשעו, עפ"י הודאתם, ב - 2 עבירות של אי הגשת דוחות ניכויים בתקופה שבין 12/98 ל - 01/99, ב - 16 עבירות של אי העברה במועד של מס שנוכה ממשכורות עובדים בתקופה שבין 01/98 ל - 10/99, כשסכום קרן המס הידוע שלא הועבר למאשימה 68,744 ש"ח, ב -2 עבירות של אי הגשת דוחות במועד בלי סיבה מספקת על הכנסות הנאשמת בגין שנות המס 1998, 1999 ובנוסף הורשע הנאשם ב - 2 עבירות של אי הגשת דוחות במועד על הכנסותיו בגין שנות המס 1999, 2000.

3.     ב"כ המאשימה עתר להטיל על הנאשמת, שאינה פעילה, קנס סמלי ועל הנאשם מאסר
בפועל, מאסר על תנאי וקנס שישקף את חומרת העבירות. בטיעוניו ציין, כי לנאשמים אין הרשעות קודמות בעבירות עפ"י פקודת מס הכנסה, המחדלים באישום השני לא הוסרו והמחדלים באישומים 3 ו -4 הוסרו באיחור רב.

4.     ב"כ הנאשם עתרה להטיל על הנאשם מאסר על תנאי וקנס סמלי.
בטיעוניה ציינה, כי הנאשמת הוקמה בשנת 1997 ושילמה מיסיה במועד, עד שנקלעה בשנת 1998 למצוקה כלכלית, בשל כך שלא קיבלה כספים עבור עבודות שביצעה.
הנאשם ניסה למנוע את קריסת הנאשמת על ידי כך ששילם מכספו הפרטי, אך ללא הואיל.
הנאשם נשוי, אב לשלושה ילדים בהם קטינה, הוכרז כפושט רגל לפני כ - 4.5 שנים, יש לו חובות רבים בהוצל"פ ואין לו נכסים.
הנאשם עובד כשכיר, משתכר כ - 4,500 ש"ח ואשתו משתכרת כ - 2,800 ש"ח. הנאשם שירת בצה"ל בסדיר ובמילואים כ - 25 שנים, הודה בהזדמנות הראשונה, חסך זמן שיפוטי והסיר במאמצים רבים את כל המחדלים שכן, הנאשם שילם, לטענתה, למאשימה את כספי הניכויים שלא הועברו למאשימה באישום השני, אולם המאשימה בחרה לזקוף אותם על חשבון חובות קודמים, בניגוד לבקשת הנאשם.
     כמו כן, לאחר שהנאשם הגיש דוחותיו למאשימה, נזקפים לזכותו החזרים, אולם המאשימה סירבה להכיר בהחזרים אלה לטובת חוב הניכויים.

5.     הפסיקה קבעה, כי יש להחמיר בענישתם של המורשעים בעבירות מס ואין להבדיל בין הגוזל כספי הפרט לבין הגוזל כספי ציבור, אין להתייחס בסלחנות לעבירות מסוג זה ויש להעדיף את האינטרס הציבורי על פני האינטרס האישי.
בבואי לגזור את דינם של הנאשמים, לקחתי בחשבון, מחד, את חומרת העבירות ועמדת הפסיקה ומאידך לקחתי בחשבון, כי הנאשמים נעדרי הרשעות קודמות בעבירות עפ"י פקודת מס הכנסה, עשו מאמצים להסיר את כל המחדלים ואת נסיבותיו האישיות של הנאשם, כפי שפורטו ע"י באת כוחו.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ועיינתי במסמכים ובפסיקה שהוגשה ע"י ב"כ הנאשם, החלטתי לגזור על הנאשמים את העונשים הבאים:

לנאשמת 1, שאינה פעילה, קנס בסך 100 ₪.


לנאשם 2 -
א.     3 ח ודשי מאסר שניתן יהיה לרצותם בעבודות שירות, בכפוף לחוות דעת חיובית של
הממונה על עבודות שירות.

ב.     5 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים מהיום, שלא יעבור על עבירות בהן הורשע.

ג.      קנס בסך 20,000 ₪ או 6 חודשי מאסר תמורתו.
     הקנס ישולם ב - 20 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בכל ראשון בחודש החל
מחודשיים מתום ריצוי מאסרו.
     אי תשלום שיעור אחד במועדו, יעמיד את היתרה לפרעון מידי.

ד.     הנאשם יחתום על התחייבות בסך 5,000 ₪ להימנע במשך 3 שנים מלעבור על עבירות בהן הורשע.
בהעדר חתימה - יאסר ל-30 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון