ראיות לסתור

סעיף 6 ב' סיפא לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1975 קובע כי בית המשפט יהיה רשאי להתיר לבעל דין בתביעה לפי חוק זה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי בסוגיית אחוזי נכות בתאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה, אם שוכנע שמן הצדק להתיר זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו.


הלכה היא כי היתר להביא ראיות לסתור את קביעת דרגת הנכות שעל פי דין, ינתן במקרים מיוחדים וחריגים. בית המשפט הצביע על שני סוגי טעמים, העשויים להתיר מתן היתר כזה.


(1) טעמים משפטיים, כגון שההליך בו נקבעה הנכות היה נגוע בפגם מהותי דוגמת תרמית או בטלות מעיקרה.

(2) טעמים עובדתיים, כגון מקרה בו חל שינוי משמעותי במצבו של הנפגע מאז שנקבעה נכותו ועד לדיון בבית המשפט או כאשר התגלתה נכות נוספת.


בית המשפט פסק כי המגמה הראויה בכל הקשור להבאת ראיות לסתור במובן ס' 6 ב' הנ"ל, היא מגמת צמצום ההיתר להבאת ראיות לסתור, שהרי כל מטרתו של סעיף 6 ב' הוא קיצור ההליך שבפני בית המשפט, והימנעות מהקושי האובייקטיבי להכריע בין חוות דעת רפואיות שונות או סתורות.


על כן היתר שכזה, המתיר לבעל דין להביא ראיות לסתור, יינתן בנסיבות חריגות יוצאות דופן.


להלן רשימת פסקי דין בנושא:

בר"ע 634/85 עודה נ' רותם חברה לביטוח בע"מ
ע"א 5779/90 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' טיארה עבדול אחמד
בר"ע 2029/01 קרנית ואח' נ' יוסף חוסה גולדברגלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזק ראייתי

 2. ראיות לסתור

 3. פסילה יחסית

 4. ראיות לכאורה

 5. גילוי ראיה חסויה

 6. חובת הראיה על נישום

 7. כרסום ראייתי

 8. סדר הבאת הראיות

 9. הצגת דוח מבקר המדינה

 10. שטר מטען כראיה

 11. פרי העץ המורעל

 12. תחקיר - ראיה בבית משפט

 13. סרט אבטחה כראיה

 14. בקשה להוצאת ראיות

 15. הגשת ראיות באיחור

 16. סליל הקלטה כראיה

 17. המוציא מחברו עליו הראיה

 18. בקשה לצירוף ראייה

 19. זכויות ראיה לסבים

 20. השמדת ביצים - נזק ראייתי

 21. בקשה לצירוף ראייה בערעור

 22. ראיות בתביעות ביטוח

 23. הגשת ראיות מפריכות

 24. הקלטה כראיה משפטית

 25. העברת חומר חקירה בתיק קצב

 26. דיני ראיות בבית דין לעבודה

 27. ראיות לכאורה נגד חשוד

 28. הגשת ראיה - נספח לדוח חקירה

 29. סעיף 44 לפקודת הראיות

 30. אי שמירה על חומר חקירה

 31. בקשה להרשות להביא ראיות לסתור

 32. הוצאת מסמכים מתיק מוצגים

 33. עתירה לגילוי ראיה חסויה

 34. עתירת נאשם לגילוי ראיה

 35. ספק שקול - "תיקו" ראייתי

 36. בקשה להוצאת ראיות מהתיק

 37. האם דו''ח פנימי קביל בבית משפט

 38. בקשה להגשת ראיות מפריכות

 39. בקשה להתיר להביא ראיות מפריכות

 40. סעיף 44(א) לפקודת הראיות

 41. העתק הקלטות שהוגשו כראיה

 42. ראיות הזמה - מקצה שיפורים

 43. איחור בהגשת ראיות מס הכנסה

 44. חוק לתיקון דיני הראיות הגנת ילדים

 45. הרשעה על סמך ראיות נסיבתיות

 46. פסילת ראיות שהושגו שלא כדין

 47. הימנעות בעל דין מהבאת ראייה

 48. בקשה להוספת ראיה בשלב הערעור

 49. תביעת ביטוח – הכרעה ללא שמיעת ראיות

 50. ערעור על דחיית בקשה להבאת ראיות

 51. הגשת ראיה לבית משפט אחרי דיון הוכחות

 52. דוח ביקורת פנים כראיה בבית משפט

 53. פסק דין פלילי כראיה במשפט אזרחי

 54. צירוף ראיות לבקשה לצירוף ראיות

 55. ראשית ראיה - מומחה רפואי בתחום שיקומי

 56. צילום רכב ראיה קבילה ? - פקודת התעבורה

 57. הקלטת שיחה עם עו''ד כראיה במשפט

 58. בקשה להתיר הבאת ראיות לסתור קביעת המל"ל

 59. פקודת הראיות נוסח חדש התשל''א-1971

 60. תקנות לתיקון דיני הראיות הגנת ילדים

 61. ראיות לכאורה - מעצר עד תום ההליכים

 62. סעיף 45 לפקודת הראיות - גילוי ראיה

 63. תעודה נושנה - סעיף 43 לפקודת הראיות

 64. גילוי תקליטור ראיון עם המתלוננות בפרשת קצב

 65. בקשה להגיש דו''ח חקירה רק לאחר פרשת התביעה

 66. ראיות חדשות בעניין נכות בביטוח לאומי

 67. צירוף ראיות להוכחת בעלות על מקרקעין

 68. על מי מוטל לפתוח בהבאת הראיות בערעור מס

 69. בקשה להזמנת עד לאחר שלב הגשת הראיות

 70. רמת הפירוט במסגרת עתירה לגילוי ראיה

 71. האם ראיה בפסק דין פלילי קבילה במשפט אזרחי ?

 72. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 73. דו"ח חקירה משרד העבודה ישמש ראיה בבית משפט ?

 74. סרט צילום מצלמות אבטחה כראיה בבית משפט

 75. התנגדות להגשת דיסק ממצלמת ביטחון של עסק

 76. הוכחה של תאונת עבודה ביטוח לאומי – ראשית ראיה

 77. פסק דין על פי הראיות בלבד - ללא חקירות המצהירים

 78. האם אפשר לבטל פסק דין על סמך ראיות חדשות

 79. פסק דין מרשיע בהליך פלילי כראיה בהליך אזרחי

 80. טופס בקשה לגביית ראיות עזרה משפטית בין מדינות

 81. טופס בקשה לגביית ראיות לפי בקשה של מדינה אחרת

 82. בקשה להגשת ראיות חדשות לאחר שכבר ניתן פסק דין

 83. בקשה ליתן ארכה נוספת להגשת ראיות בשאלת ההתיישנות

 84. עתירה לגילוי ראיה חסויה - סעיף 45 לפקודת הראיות

 85. התבססות על ספרות רפואית שלא הוגשה לבית המשפט כראיה

 86. אין לצפות לראיה ישירה הקושרת בין הפיטורים למניע הפסול

 87. לא כל התבטאות של בעל דין לחובת עצמו היא בבחינת הודאת בעל דין

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון