פיצויים ללא הוכחת נזק


מהם פיצויים ללא הוכחת נזק בתביעות לשון הרע ?

פיצויים ללא הוכחת נזק הם פיצויים אשר יש בפסיקתם משום מגמה עונשית ומגמה מחנכת ומרתיעה כאחד - בית המשפט מוסמך מסמך לפסוק בתביעות לשון הרע פיצויים ללא הוכחת נזק עד 50,000 ₪ ורק במקרים בהם הוכח שפרסום לשון הרע נעשה בכוונה לפגוע מוסמך בית המשפט לפסוק למנפגע עד 100,000 ₪.


בית המשפט פסק כי הפיצויים אשר אותם מוסמך בית משפט לפסוק למי שנפגע מעוולת לשון הרע מגמתם כפולה:


ראשית - ליתן סיפוק לנפגע - הן על ידי שיוכל לדעת כי מכירים בכך שנעשתה כלפיו עוולה בכך שפגעו ללא הצדקה בשמו הטוב, והן על ידי כך שסכום הפיצוי שישולם לו יוכל לשפר במשהו את מצבו ולקרבו במידת האפשר - עד כמה שכסף יכול לתרום לכך - למצב שהיה נתון בו קודם התרחשות העוולה.


שנית נועדו הפיצויים הנקבעים בגין עוולת לשון הרע גם כדי שיחנכו את הקהל ויחדירו לתודעתו כי שמו הטוב של אדם, בין אם הוא איש פרטי, ובין אם איש ציבור, אינו הפקר.


סעיף 7א של חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965 קובע לעניין פיצוי ללא הוכחת נזק כי אם הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; חיוב בפיצוי לפי סעיף קטן זה הוא כפסק דין של אותו בית משפט שניתן בתובענה אזרחית של הזכאי נגד החייב בו.


במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק.


במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע. רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע, פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום כאמור בסעיף קטן (ב), ללא הוכחת נזק - כלומר 100,000 שקלים חדשים.


לא יקבל אדם פיצוי ללא הוכחת נזק, לפי סעיף זה, בשל אותה לשון הרע, יותר מפעם אחת.


הסכומים האמורים בסעיף זה יעודכנו ב-16 בכל חודש, בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי;לענין סעיף קטן זה -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - מדד החודש שקדם לחודש העדכון;
"המדד הבסיסי" - מדד חודש ספטמבר 1998.


בית המשפט ציין בפסיקתו כי חומרתה של עוולת לשון הרע רבה היא עד מאד, והנזקים העלולים להיגרם בעקבותיה עלולים להיות כבדים ומרחיקי לכת עד אשר לפעמים כל סכום שבעולם אשר ייפסק כפיצויים לצד הנפגע לא יהיה בו כדי לשפותו וכדי להשוות את מצבו לזה שהיה קודם שעוולו כלפיו בדברי לשון הרע ועל ידי כך פגעו בשמו הטוב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק פיצויים

 2. מעבד עונתי - פיצויים

 3. ממגורה - תביעת פיצויים

 4. דוד שמש - תביעת פיצויים

 5. פיצויים למעבר דירה

 6. נעמת כספי פיצויים

 7. ביטול מנוי 012 - פיצויים

 8. הסבה לגז - תביעת פיצויים

 9. חופשת סקי - תביעת פיצויים

 10. אי רישום דירה - פיצויים ?

 11. חישוב פיצויים - קנדה

 12. אריחי שיש - תביעת פיצויים

 13. עקיצת עקרב – תביעת פיצויים

 14. ברית מילה - תביעת פיצויים

 15. חישוב פיצויים בארה''ב

 16. אחריות שילוחית של המדינה

 17. צביעת דירה - תביעת פיצויים

 18. פיצויים ללא הוכחת נזק

 19. תאונת החלקה על קרח - פיצויים

 20. פיצויים בגין הגשת תביעות סרק

 21. פיצויים למפטמי אווזים

 22. התפוצצות בקבוק - פיצויים

 23. נסיעות לחישוב פיצויים

 24. תביעת פיצויים בנושא חלקת קבר

 25. חישוב פיצויים - אוסטרליה

 26. קריסה של עגורן - תביעת פיצויים

 27. תא הלבשה שקוף - פיצויים

 28. החלקה אמריקאית סיכונים

 29. תמונה לא נכונה - תביעת פיצויים

 30. תביעה על קניית פאה – פיצויים ?

 31. שריטות במהלך הובלה – פיצויים ?

 32. עיכוב באספקת משקפי ראיה

 33. פיצויים בגין נזקים - חברת הובלה

 34. אסון גשר המכביה - תביעת פיצויים

 35. תאונת סקי בחרמון – תביעת פיצויים

 36. תביעת פיצויים קניית טבעת יהלומים

 37. החזרת מטען לספק – תביעת פיצויים

 38. שחרור כספי פיצויים – נעמ"ת

 39. כפל פיצויים לעובדים פורשים

 40. תביעה על קניית ג'קוזי – פיצויים ?

 41. התקנת מערכת חיסכון באנרגיה

 42. ביטול צניחה חופשית – תביעת פיצויים

 43. תאונת רכיבה על סוס – תביעת פיצויים

 44. הפרזה של בית משפט בפסיקת פיצויים ?

 45. בעיטה של סוס - תביעת פיצויים

 46. עקירת עצי זית - תביעת פיצויים

 47. ריסוס גז מדמיע בפנים – תביעת פיצויים

 48. מועדון האומן 17 - תביעת פיצויים

 49. השפלה ליד אנשים - תביעת פיצויים

 50. תביעה על הזמנת מערכת אזעקה – פיצויים ?

 51. עורך דין - פיצוי נפגעי אסון טבע

 52. פסקי דין רצף עבודה לצורך פיצויים

 53. תיקון הפרעה נשימתית באף – תביעת פיצויים

 54. כוויה ממים רותחים - תביעת פיצויים

 55. סירוב לשלם פיצויים לעובד שגרם נזק

 56. מענק פיצויים - כספים שנצברו בקופת תגמולים

 57. נזק לכרם בגלל ריסוס הדברה - תביעת פיצויים

 58. תקלות במכשיר מתקן מים ביתי – תביעת פיצויים

 59. קניית מכשיר לא חוקי בישראל – תביעת פיצויים ?

 60. יריעות פלסטיק אנטי פוג - תביעת פיצויים

 61. פיצויים למפיק אירועים בגין ביטול אירוע

 62. ראש נזק הוצאות רפואיות ונסיעה לעבר ולעתיד

 63. תשלום פיצויים רק אחרי הגשת תביעה לבית דין לעבודה

 64. תביעה על התקנת דוד שמש - מים לא חמים – פיצויים ?

 65. החזר הוצאות גרירה – האם אפשר לקבל החזר הוצאות גרר ?

 66. אי מניעת פצעי לחץ / זיהום של מאושפז – תביעת פיצויים

 67. אובדן עובר מוקפא טיפולי הפריה חוץ גופית - תביעת פיצויים

 68. תביעת פיצויים בגין עיכוב נסיעה לקבלת טיפול רפואי עקב מחסומים בכביש

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון